20.9.2017

29 Elul 5777

na wołanie...

  

  

Komuna była fe - nie przeczę; wstrętne były też inne systemy... Lecz to, co się  teraz dzieje, przechodzi ludzkie wyobrażenie. Od rana-aż do zmroku, przytłacza nas tragedia za tragedią . Niby nic się nie dzieje, ale...Siedzi się w swym mieszkaniu i drży, bo osacza nas  ustawowe złodziejstwo, klęski  i przeogromna nachalność. Niebawem zaczną wchodzić do łóżek. A przecież to początek ucisku.  

Mówiąc o czasach końca, trudno pominąć pochwycenie. Bowiem ono rozdzieli dwa etapy: zakończenie okresu łaski, oraz wielkiego ucisku i kary.

Gdy mówimy o pochwyceniu, rzadko padają pytania: Jak się do niego przygotować? Co zrobić? Jak ochronić się przed Wielkim Uciskiem? Zwartym chórem ludziska pytają: A kiedy ono nastąpi? Podaj datę! Jeszcze mamy wiele spraw do załatwienia! Nikt nie chce odłożyć błahostek i zająć się najważniejszym. Mimo tego trzeba uprzedzać. Uprzedzać, tłumaczyć i pocieszać. Mówić o tych, co już zasnęli (zmarli w starym ciele), jak i o tych, co trwają na ziemi, choć nieustannie  nękani. Bo jeśli wierzymy, że Jezus umarł i powstał; tak też tych, co zasnęli dla Jezusa, Bóg przyprowadzi razem z nim. 15 Mówimy wam to przez Słowo Pana, że my, żyjący, którzy będziemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie prześcigniemy tych, co zasnęli. 16 Ponieważ sam Pan na wołanie, na głos archanioła oraz na trąbę Boga zstąpi z Nieba i najpierw wstaną ci, którzy śpią w Chrystusie.17 Potem my, żyjący, którzy nadal będą przy życiu, równocześnie, razem z nimi zostaniemy pochwyceni na chmury, ku powietrzu, na spotkanie Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. 18 Dlatego pocieszajcie jedni drugich przez te słowa. Pierwszy list do Tesaloniczan 4, 14-18  

  

 Tak, że wiemy, kiedy Pan nasz zstąpi. Ponieważ sam Pan na wołanie, na głos archanioła oraz na trąbę Boga zstąpi z Nieba... Więc, po pierwsze - na wołanie. Gr. keleusma (co znaczy także: rozkaz, polecenie. krzyk). Zatem na rozkaz, polecenie. Można zapytać - kogo?

34 Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż wszystko to się stanie. 35 Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. 36 A o owym dniu i godzinie nie wie nikt, ani aniołowie niebios, tylko jedynie mój Ojciec. Ewangelia Mateusza 24, 34-38 Podawanie więc jakichś dat, wydaje się bezsensowne.

A skoro nikt nie zna daty, to po co "podgrzewać sytuację"? . A odnośnie czasów oraz stosownych pór, bracia, nie ma potrzeby wam pisać. 2 Gdyż sami dokładnie wiecie, że dzień Pana tak przychodzi, jak złodziej w nocy. 3 Kiedy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo *, wtedy zbliża się ** ich zagłada; jak ból porodowy tej, co ma w łonie, i się nie wymkną. 4 Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień zaskoczył jak złodziej. 5 Gdyż wy wszyscy jesteście dziećmi światła i dziećmi dnia; nie jesteśmy dziećmi nocy, ani ciemności. 6 Zatem więc, nie śpijmy jak pozostali, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. 7 Ponieważ śpiący - śpią w nocy, a upijający się - są pijani nocą. 8 Ale my, którzy jesteśmy dnia - bądźmy trzeźwymi, odzianymi pancerzem wiary, miłości oraz hełmem nadziei ratunku. 9 Gdyż Bóg nie pozostawił nas dla gniewu, ale do zdobycia zbawienia przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 10 Tego, który za nas umarł, abyśmy - czy czuwamy, czy śpimy - razem z nim żyli. 11 Dlatego zachęcajcie jedni drugich oraz budujcie jeden drugiego, tak jak też czynicie. Pierwszy list do Tesaloniczan 5, 1-11.

  

  

I dlatego przychodzą zapowiedzi, jak i znamienne znaki z niebios. A my, co poznaliśmy Pismo, bezsprzecznie je widzimy - więc musimy głosić ratunek. Bo jeśli nie my - to kto? Poganie, którzy nie znają Pisma?

Następnie, na... trąbę z niebios. Tak, właśnie na trąbę. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem głos trąby rozbrzmiewał  w historii Izraela wiele razy. Począwszy od Mojżesza A trzeciego dnia, z nastaniem poranku się wydarzyło, że pojawiły się gromy, błyskawice i gęsty obłok nad górą oraz bardzo potężny głos trąby; więc zadrżał cały lud, który był w obozie.17 Zaś Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga, zatem stanęli u stóp góry. II Księga Mojżesza 19, 14-18,a skończywszy na Objawieniu. Po tych słowach ujrzałem, a oto w Niebie były otwarte drzwi, a pierwszy głos, który usłyszałem jakby trąby, ten który ze mną mówi powiedział: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się musi stać po tych rzeczach.2 Więc zaraz pojawiłem się w duchu. Objawienie spisane przez Jana 4, 1-3  

Przełomowe mają być słowa, które zakrzyknie świat: Pokój i bezpieczeństwo.     Zatem, co rusz chrząkają aby je wypowiedzieć. Jedna religia, jeden rząd, jeden człowiek na czele Europy. A  rozumie się samo przez się, że najlepiej na czele świata.         Tym bardziej, że zagrażają kosmici.  Drobne przeszkody się przełamie. Już w drodze są specjaliści. Gołąbki przyszłego pokoju. Jak podała znana rozgłośnia, do Rosji udaje się wysłannik, który tak mówi o swej misji: Jadę do Rosji jako współpracownik papieża, który chce budować mosty, by na świecie rosła zdolność do wzajemnego zrozumienia i dialogu, by stworzyć klimat sprawiedliwości i pokoju” – powiedział ks. kardynał Pietro Parolin w wywiadzie dla papieskiej rozgłośni. link:

http://www.radiomaryja.pl/kosciol/watykan-sekretarz-stanu-ks-kardynal-pietro-parolin-udaje-sie-rosji/

  

Kilka razy podkreślałem to, że ważne wydarzenia w chrystiaństwie rozegrały się w trakcie żydowskich świąt. Było to jakby wypełnienie zapowiedzi Starego Testamentu w Nowym. Większość już się wypełniła (Pascha/ Ofiara Jezusa, Szawuot/ Zesłanie Ducha Świętego)), bądź wypełnia (święto Szałasów/ Pobytu na tej ziemi)), a z czekających na wypełnienie należy wymienić: Rosz ha Szana oraz Jom Kippur.          Skoncentrujmy się na tym pierwszym (cytując Forum Żydów Polskich).

Rosz ha-Szana (dosłownie: głowa roku) jest żydowskim świętem, które najbardziej ze wszystkich żydowskich świąt wykracza w swoim głębokim sensie także poza sprawy żydowskie i poza judaizm. Jest świętem, którego sens jest uniwersalny, bo dotyczy całej ludzkości.

Takie święta, jak np. Pesach (Wyjście z Egiptu), czy Szawuot

(otrzymanie Tory) nawiązują do najważniejszych wydarzeń w historii Żydów i wyłącznie Żydów. Rosz ha-Szana nie dotyczy żadnego wydarzenia związanego bezpośrednio i szczególnie z Żydami (choć nawiązuje m.in. do narodzin i poświęcenia Izaaka). Jest to święto upamiętniające zakończenie Boskiej Kreacji, a dokładnie jej szósty dzień, w którym stworzony został człowiek. Człowiek, który przecież nie był Żydem, ale praojcem wszystkich ludzi.

Pierwszą ważną sprawą jest fakt, że nie jest to upamiętnianie stworzenia świata w sensie fizycznym - galaktyk, gwiazd, planet, oceanów, zwierząt, ale pojawienia się istoty ludzkiej. Oznacza to, że właśnie dopiero stworzenie człowieka - jedynego tworu Boskiej Kreacji uczynionego "według istoty Boga" - dopełniło świat czyniąc go ukończonym i sensownym. Dlatego Rosz ha-Szana - pierwszy dzień miesiąca tiszri - rozpoczynający kolejny rok w historii świata, jest w rzeczywistości rocznicą przypadającą o pięć (metaforycznych) dni (epok stwarzania) później, niż ustanowione zostały podstawy świata materialnego.

Drugą ważną cechą tego święta jest to, że żydowski Nowy Rok obchodzony jest zupełnie inaczej niż Nowy Rok w większości kultur. Nie jest okazją do radosnej celebracji, alkoholu i zabawy. Jest Dniem Sądu. Przygotowania do tego dnia trwają już w miesiącu elul poprzedzającym święto - i polegają na analizowaniu własnych uczynków, szczególnie tych złych - skierowanych przeciwko ludziom i Bogu. Celem etycznym Rosz ha-Szana i następującego po nim (dziesiątego dnia tiszri) Jom Kipur jest przeegzaminowanie własnego życia, dostrzeżenie win, okazanie skruchy, przebłaganie Boga i skrzywdzonych bliźnich. Jest szczególną cechą judaizmu, że Nowy Rok staje się okazją do rozliczenia swojego życia, zanalizowania własnej postawy wobec Boga i ludzi.

Dni Rosz ha-Szana nie są jednak dniami sądu wyłącznie nad Żydami. Bóg osądza wszystkie istoty i wszystkich ludzi... Decydują się ich przyszłe losy. Dlatego dni pomiędzy Rosz ha-Szana a Jom Kipur,  nazywane są Jamim Noraim (Dniami grozy) lub Aseret Jemaj Teszuwa  Dniami Skruchy). W dzień Rosz ha-Szana Bóg otwiera Księgi i zapisuje w nich przyszłość całej ludzkości - każdego człowieka z osobna.

Ostatni dzień (erew Rosz ha-Szana), będący jednocześnie ostatnim dniem starego roku, spędza się na studiowaniu Tory i żałowaniu popełnionych grzechów. Uniwersalizm Rosz ha-Szana uzmysławiają modlitwy, które trwają tego dnia zazwyczaj aż do południa. W modlitwie Szmone esre odmawianej na Rosz ha-Szana głownym tematem jest władza Boga nad całym światem i prośba, aby wszyscy ludzie uwierzyli w Boga i przestrzegali jego przykazań.

W Szmone esre na Musaf odmawia się trzy szczególne błogosławieństwa: Malchujot, Zichronot i Szofrot. Pierwsze z nich (dosłownie: "Władza królewska") omawia zwierzchnictwo Boga nad światem, drugie ("Upamiętnienia") - przypomina opiekę Boga nie tylko nad narodem Izraela, ale nad całą ludzkością, trzecie - przywołuje otrzymanie Tory i dźwięk szofaru, który rozlegał się wówczas pod górą Synaj.

Dęcie w szofar (róg barani, znacznie rzadziej antylopy lub gazeli) jest przykazaniem Tory, którego wypełnienie nakazane jest w pierwszy dzień Rosz ha-Szana. Mędrcy ustanowili ten obowiązek również w drugi dzień święta.  Rolę dęcia w szofar tak opisuje Rambam: " (micwa ta pobudza nas  słowami: "obudź się, o uśpiony! Spójrz na swoje czyny i wróć do Boga! Przypomnij sobie Kreatora - ty, któryś zapomniał prawdy własnego istnienia, poświęcając się próżnym działaniom życia, które nie mogą ci pomóc. Wejrzyj na swoją duszę! Zmień swoje czyny i postępowanie na lepsze! Odstąp od niegodziwości (...)"

Idąc w tym czasie pod synagogę, z łatwością się przekonacie, że ziemskie dęcie w róg trwa do dzisiaj.

Jeżeli pochwycenie przypadnie w owym czasie, zabrzmi też trąba niebiańska.

Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę na... wołanie. Kto będzie wołał, czy już woła? I co? Jest oczywistym, że do wołania zachęca nas Duch Święty ( dlatego:   Ducha nie gaście), przeciwstawiając dzisiejszy świat, pełen bluźnierstw, bezprawia, niesprawiedliwości i kłamstwa-Królestwu Pana Jezusa, opartego na Prawie, sprawiedliwości i prawdzie; światu Miłości. A skoro tak się sprawy mają, zupełnie zrozumiałe będzie wołanie chrystian:     Przyjdź Panie Jezu!

Napisano: 

A Duch i oblubienica mówią: Przychodź! I kto słyszy, niech powie: Przychodź! A kto pragnie niech przychodzi; a kto chce niech darmo weźmie Wodę Życia Objawienie spisane przez Jana 22, 15-19

Dlatego na rozstajach mówimy do przechodzących: Przychodźcie! Pan Jezus woła także do was:      Pójdźcie za mną! Tylko we mnie znajdziecie ratunek!

Stosunek Jezusa i wybranych, Biblia przyrównuje i utożsamia z relacją Oblubieńca i Oblubienicy. A przecież byłoby niepodobne, by  oblubieniec nie czekał na swoją oblubienicę; by nie chciał być razem z nią i nie tęsknił; i jest to pragnienie większe od tego, które może wykrzesać człowiek. Także oblubienica, złączona węzłem miłości, w niemal bólu czeka na połączenie i woła:

przyjdź rychło Panie Jezu,

nie zwlekaj, umiłowany Panie i porwij nas do siebie na obłoki.

Do tego dokładają się znaki na niebie, opisane w Biblii przed tysiącami lat.

A na niebie ukazał się wielki znak odziana słońcem kobieta, a księżyc pod jej stopami; zaś na jej głowie wieniec chwały z dwunastu gwiazd.2 A mając w łonie i rodząc w bólach, męczy się i krzyczy, by urodzić. Objawienie spisane przez Jana 12, 1-3  

A rzeczywistość? Rosz ha Szana wypada w tym roku 21-22.9 według kalendarza gregoriańskiego.  A  co się ukaże wysoko...

jak czytamy na stronie internetowej Radia Zet, 23 września na niebie będzie można zaobserwować ciekawy układ gwiazd. Zgodnie z informacjami podawanymi na forach astronomicznych, dokładnie w sobotę nad konstelacją Panny znajdzie się 12 gwiazd: dziewięć z gwiazdozbioru Lwa oraz dodatkowo trzy planety - Wenus, Merkury i Mars. Słońce z kolei znajdzie się "za" konstelacją Panny, a Księżyc "pod" - czyli dokładnie tak  jak głosi biblijna przepowiednia...

  

Zatem, kto pragnie, bracia i siostry, niech woła razem z nami:   

Przyjdź Panie Jezu! Nie zwlekaj!

Przyjdź rychło, umiłowany Panie i porwij nas do Siebie, na obłoki!

Obejmij należne ci władztwo; a wielkie i święte Imię Pana,

niech będzie uwielbione i wywyższone

zawsze i wszędzie.

Amen.

  

  

26.9.2017

6 Tishri 5778

  

Piękną sprawą jest pisanie, czy mówienie o Piśmie Świętym. O tym, co Bóg uczynił dla człowieka i co nam w przyszłości obiecał. Tym bardziej, że Słowo Boga jest prawdą. Znękani dzisiejszym światem i przywarami ciała, z nadzieją spoglądamy ku górze, oczekując nowej epoki - przyjścia Pana i pochwycenia; wiecznych mieszkań i Wesela Baranka. Tej radości nikt nam nie odbierze.

 Lecz choć "biją ostatnie dzwony"  - nie widać poruszenia. Nie ziębi to i nie grzeje. Prasa pełna jest informacji o tym, że pani Lala, czy Buba, zmieniły swoje fryzury.

Za to uaktywniają się szydercy: Przestańcie nam wciskać bajki. Mamy realne kłopoty!

Lecz i to zostało przewidziane przez Pana: ... podczas ostatnich dni przyjdą szydercy, ci, co idą według ich własnych pragnień, 4 oraz mówią: Gdzie jest ta obietnica jego przyjścia? Bo od czasu, gdy zasnęli nasi przodkowie, wszystko tak samo trwa od początku stworzenia. 2 Piotra 3,4

  

 Dla nich i ich słuchaczy mam nieprzyjemną wiadomość.  Wprawdzie czas zapowiedzi, znaków i przestróg, jak gdyby się przeciąga, to sama zmiana epoki rozegra się błyskawicznie.   Jak nosiliśmy obraz glinianego, tak też będziemy nosić obraz niebiańskiego. 50 A to mówię, bracia, że cielesna natura i krew nie może odziedziczyć Królestwa Boga; ani ruina nie odziedzicza niezniszczalności. 51 Oto wam mówię tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy, w momencie, w oka mgnieniu, zostaniemy przemienieni przy ostatecznej trąbie;52 gdyż zatrąbi, oraz zmarli zostaną wskrzeszeni jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. 53 Bo to zniszczalne musi przyodziać niezniszczalność i to śmiertelne przyodziać nieśmiertelność. Pierwszy list do Koryntian 15, 4953 A więc w tym mgnieniu oka nie będzie czasu na skruchę,  na wołanie do Boga, na uzyskanie informacji. Teraz trwa taki czas. Jutro może być już za późno.

  

17 Biada brzemiennym i ssącym( "karmionym mlekiem" ) w owe dni. 18 Dlatego módlcie się, aby wasze schronienie nie było podczas zawieruchy. 19 Bo owe dni będą takim uciskiem, jaki się nie wydarzył od początku stworzenia, które dokonał Bóg - aż dotąd, oraz jakiego nie będzie.20 A gdyby Pan nie skrócił owych dni, nie byłaby zachowana przy życiu żadna cielesna natura; ale skrócił owe dni, z powodu wybranych, których sobie wybrał. Ewangelia Marka 13, 17-21  

  

  

28 Jezus zwrócił się do nich i powiedział: Córki Jerozolimy, nie płaczcie nade mną, ale płaczcie same nad sobą i nad waszymi dziećmi. 29 Bo oto przychodzą dni w których powiedzą: Szczęśliwe bezpłodne. I łona, które nie urodziły, i piersi, co nie karmiły. 30 Wtedy zaczną mówić górom: Padnijcie na nas, a wzgórzom: Przykryjcie nas. Ewangelia Łukasza 23, 28-32 Zaś reszta jest opisana w Objawieniu Jezusa Chrystusa.

Dlatego słowa szyderców niechaj ominą wasze uszy, a serca rozpala wiara.

 Szczęśliwy  mąż, który nie szedł za radą niegodziwych , na drodze grzeszników  nie postał,  a w kole szyderców  nie zasiadł.

2   Ale ma upodobanie w Prawie Boga  oraz o Jego nauce rozmyśla dniem i nocą.

3   Więc będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje owoc w swoim czasie,  którego liść nie więdnie,  

i powiedzie mu się wszystko, co czyni.

4   Lecz nie tak niegodziwi; gdyż są jak plewy, które rozwieje wiatr.

5   Dlatego niegodziwi się nie ostoją na sądzie, ani grzesznicy w gronie sprawiedliwych.

6   Bowiem WIEKUISTY  uznaje  drogi  sprawiedliwych, zaś ślad  po niegodziwych zaginie. PSALM 1

 

 

Edyta Gorniak "Hallelujah" / LIVE IN STUDIO

 

 

Świąteczne Zgromadzenie

  

  

3.10.2017

13 Tishri 5778

  

Pisząc pochwyceniu, często wskazywałem na Rosz ha Szana (Nowy Rok, a także Nową Epokę).

A dlaczego? Ponieważ po tym wydarzeniu na ziemi , dojdzie do czegoś znaczniejszego w niebiosach.  Wywyższenia na wieki Boga oraz Pana Jezusa Chrystusa, no i Wesela Baranka

11 Ujrzałem też wokół tronu i usłyszałem głos wielu aniołów, istot żywych, i starszych, a ich liczba była miriady * miriad, oraz tysiące tysięcy. 12 I mówili wielkim głosem: Godzien jest ten zabity na ofiarę Baranek wziąć moc i bogactwo, mądrość i potęgę, szacunek, chwałę i sławę. 13 A wszelkie stworzenie, które jest w Niebie, na ziemi, pod ziemią oraz w morzu; wszystko co w nich TR, mówiło: Siedzącemu na tronie i Barankowi - sława, szacunek, chwała i potęga na wieki wieków. 14 A cztery żywe istoty mówiły: Amen. Także dwudziestu czterech starszych upadło oraz pokłonili się żyjącemu na wieki wieków. Objawienie 5, 11-14 Tak rozpocznie się Nowa Epoka oraz nastanie Millenium.

Jednak tegoroczne Rosz ha Szana minęło,  a my pozostaliśmy na starej ziemi. Jakże więc? Bądźmy skrupulatni. Pomimo wielu znaków na niebie i na ziemi - wciąż nie doszło do objawienia się antychrysta.  W każdym razie, my o tym nie wiemy. Słowem, wciąż trzeba czekać.

Ale prosimy was, bracia, z powodu przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa oraz naszego zgromadzenia się koło niego, 2 abyście nie dali się szybko zachwiać, przez wasz sposób myślenia względem tego. Byście nie byli też zatrwożeni ani przez ducha, ani z powodu mowy, ani z powodu listu, jak gdyby pisanego przez nas, że jakoby obecnie nastał dzień Chrystusa. 3 Aby nikt was nie zwiódł w żaden sposób. Ponieważ nie nastanie, jeśli najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie zostanie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia,4 który jest przeciwnikiem oraz wynosi się ponad wszystko, mające na myśli Boga, lub będące przedmiotem czci. Tak, że jak bóg zasiądzie on w Świątyni Boga, przedstawiając samego siebie, że jest bogiem. 5 Czyż nie pamiętacie, że jeszcze będąc z wami, to wam mówiłem? Drugi list do Tesaloniczan 2, 1-

5

Dla każdego winno być zrozumiałe, że Bóg nie ma żadnych ograniczeń. Będzie tak, jak On postanowi. Zatem do pochwycenia wybranych może dojść w każdym dniu. Są jednakże daty szczególne.

Na jedną z nich zwróciła mi uwagę siostra Basia. A dotyczy ona święta Sukoth, zwanego świętem Szałasów, Namiotów, Plonów, Świętem Pańskim. Poczytajmy:

  

A Jakób wyruszył do Sukoth oraz zbudował sobie dom, a dla swoich stad wystawił szałasy; dlatego imię tej miejscowości nazwano Sukoth I Księga Mojżesza 33, 15-19  

  

33 Nadto WIEKUISTY powiedział tak do Mojżesza: 34 Oświadcz synom Israela, mówiąc: Od piętnastego dnia tego siódmego miesiąca będzie przez siedem dni Święto Szałasów dla WIEKUISTEGO.35 Pierwszego dnia ma być świąteczne zgromadzenie; nie będziecie wykonywać żadnej uciążliwej pracy. 36 Przez siedem dni będziecie składać WIEKUISTEMU ofiary ogniowe; a ósmego dnia będzie u was Świąteczne Zgromadzenie, więc złożycie ogniową ofiarę WIEKUISTEMU; to będzie świętowanie, nie wykonacie żadnej uciążliwej pracy. (III Księga Mojżesza 23, 34-36) Otóż, właśnie! Sukoth trwa 7 dni od 15 Tishri, czyli w tym roku, według kalendarza gregoriańskiego, od 5 - 11 .10. Zaraz potem, czyli 12.10 rozpoczyna się 8 dzień, naznaczony okrzykiem WIELKA HOSANNA! (wielkim -  WYBAW, BŁAGAM!, zwany  Dniem Wielkiego Zgromadzenia. W dziejach świata, Sukoth obrazuje 7000 lat odstępstwa i zamieszkiwania w szałasach (Tak, tak; dzisiejsze mieszkania, choć czasem okazałe, to w istocie liche szałasy. Powiedzmy: okazałe szałasy). w przeciwieństwie do mieszkań niebiańskich  

1 Niech się nie niepokoi wasze serce; wierzcie względem Boga i wierzcie względem mnie. 2 W domu mojego Ojca są liczne mieszkania; zaś jeśli nie, to bym wam powiedział; 3 Idę przygotować wam miejsce. A gdy odejdę oraz przygotuję wam miejsce, znowu przychodzę i ze sobą zabiorę was do siebie, abyście gdzie ja jestem, także wy żyli. 4 Zaś gdzie ja odchodzę – wiecie, i drogę znacie. Ewangelia Jana 14, 1-4 I sprawa druga. Obecny  Ósmy Dzień będzie też zapowiedzią właściwego ÓSMEGO DNIA, czyli rozpoczęcia Królestwa Boga na początku 8-go tysiąclecia.

Można się z tym zgadzać - bądź nie; ale trzeba to wziąć pod uwagę.

33 Uważajcie, czuwajcie i módlcie się; bo nie wiecie kiedy jest pora.  34 Podobnie jak człowiek przebywający za granicą, który opuścił dom, podzielił władzę swoim sługom oraz każdemu jego pracę, a odźwiernemu nakazał by był czujny.

 35 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy przychodzi pan domu; czy wieczorem, czy w środku nocy, czy z pianiem koguta, czy rano; 36 aby gdy przyjdzie niespodzianie, nie znalazł was śpiącymi.

37 A co wam mówię, mówię wszystkim:

Czuwajcie.

Ewangelia Marka 13, 33-37

 

 

  

21.10.2017

1. Kheshvan 5778

  

1 Wyrocznia.

Słowo WIEKUISTEGO o Israelu; wypowiedź WIEKUISTEGO, który rozpostarł niebo, ugruntował ziemię, i ukształtował ducha człowieka w jego wnętrzu. 2 Oto zamienię Jeruszalaim w czarę odurzenia dla ludów ze wszystkich stron, a i Juda będzie oblegany z powodu Jeruszalaim. 3 Tego dnia się stanie, że uczynię Jeruszalaim ciężkim kamieniem dla wszystkich ludów; każdy, kto go dźwignie – urazi się i skaleczy, choćby się zgromadziły przeciw niej wszystkie narody ziemi. Księga Zacharjasza 12, 1-5 Duch antysemityzmu nie wygasa i stale jest podsycany. Liczne państwa wysyłają na Bliski Wschód swe wojska, jako formacje pokojowe. Dla każdego winno być jednak jasne, że owe "gołąbki pokoju" mogą się rychło przeistoczyć w bardzo niebezpieczne jastrzębie. Pochwycenie jest bliskie - to oczywiste; bowiem bliski jest także tak zwany Nowy Porządek Świata.  

  

  

  

p.s

  

18 Poczęliśmy, boleliśmy, lecz jak gdyby zrodziliśmy wiatr; nie sprowadziliśmy wybawienia dla ziemi i nie padli mieszkańcy świata. 19 Ożyją Twoi umarli, powstali moi polegli! Rozbudźcie się i weselcie, wy, którzy spoczywacie w prochu; bo Twa rosa będzie jak rosa na ziołach, lecz bezbożnych uderzysz o ziemię. 20 Idź, ludu mój, wejdź do twych mieszkań i zamknij za sobą twoje drzwi; skryj się na małą chwilę, aż przeminie gniew.21 Gdyż oto WIEKUISTY wystąpi ze Swojego Przybytku, by poszukiwać grzechu na mieszkańcach ziemi, a ziemia odkryje swoją krew i nie będzie nadal ukrywała swych zabitych. Księga Izajasza 26, 18-21

  

Chciałbym też poinformować, że od braci z Ruchu Biblijnego, otrzymaliśmy następujący email:

  

Treść wiadomości:

Witam

 

Z przyjemnością chciałbym oznajmić, iż po rocznym studiowaniu państwa przekładu(NBG) przez Ruch Biblijny postanowiliśmy uznać go za przekład najbardziej zbliżony do tekstu oryginalnego.

 

Bardzo dziękujemy za pracę, jaką państwo wykonali dokonując tego tłumaczenia.

 

 

Pozdrawiam serdecznie.

Założyciel Ruch Biblijny.pl

Maciej Mucha

 

CHWAŁA WIEKUISTEMU  !

 

e-mail: [email protected]

 

29.10.2017

9. Kheshvan 5778

  

Gdy pasterz jest rozgniewany na jakieś stado, to stawia na jego czele ślepego barana.

(z mądrości Talmudu)

Rozdaję ulotki na ulicy, obserwując przechodniów .Nikt nie idzie spokojnym krokiem;  wszyscy gdzieś pędzą, ledwie dysząc; z niepokojem spoglądają na boki, podpierając jeden - drugiego. Zalatanie jest niemal kompletne.  

Natomiast w parku - pustki. Z "socjalistycznych kawiarń", życie przeniosło się na cmentarze. Tu jest tłoczno, radośnie i gwarno, Tu biją serca Polaków. Gorące, bezrefleksyjne. Co tym ludziom należy powiedzieć?

 Nie po to się narodziliście, aby przepaść; by żyć w okowach grzechu; znaleźć się w Krainie Umarłych, zwanej piekłem, i w końcu zostać wrzuconym do Gehenny. Narodziliście się po to, aby żyć.  Zachęcam więc, by przede wszystkim były czynione prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi; 2 za władców oraz wszystkich będących we władzy, byśmy ciche i spokojne życie wiedli, w całej nabożności oraz godności. 3 Bo to jest szlachetne i możliwe do przyjęcia wobec Boga, naszego Zbawiciela, 4 który chce, aby wszyscy ludzie zostali wyratowani * oraz doszli do znajomości prawdy.(1 Tymoteusza 2,1-4

Głosimy Dobrą Nowinę na rozstajach, na placach i na ulicach, zgodnie z rozkazem Boga: Bogaty ten, kto będzie jadł chleb w Królestwie Boga. 16 A on mu rzekł: Pewien człowiek sprawił wielką ucztę oraz wielu zaprosił. 17 Zatem w godzinie uczty wysłał swojego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przychodźcie, bo wszystko jest już gotowe. 18 A wszyscy zaczęli się jednakowo wymawiać. Pierwszy mu powiedział: Kupiłem pole i mam utrapienie, wyszedłem aby je zobaczyć; proszę cię, uważaj mnie za odmówionego. 19 A drugi powiedział: Kupiłem pięć par byków i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za odmówionego. 20 A inny powiedział: Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. 21 Więc kiedy sługa wrócił, oznajmił to swojemu panu. Wtedy pan domu, rozgniewawszy się, powiedział swojemu słudze: Wyjdź szybko na place i ulice miasta oraz wprowadź tu biednych, ułomnych, chromych i ślepych. 22 A sługa powiedział: Panie, stało się jak nakazałeś, a jeszcze jest miejsce. 23 Więc pan powiedział do sługi: Wyjdź na drogi i ogrodzenia oraz zmuszaj do wejścia, aby został zapełniony mój dom. 24 Bowiem powiadam wam, że żaden z tych zaproszonych mężów nie skosztuje mej uczty.(Łukasz 14,17-

22

Narodziłeś się po to, aby żyć! To pewne. Są jednak pewne warunki. zatrzymajmy się nad cechami Boga, o których pisze w Biblii. Bóg jest

Miłością - napisano. To oznacza, że jest dobry  i miłosierny. Ale... Ale łaskawy Bóg jest także sprawiedliwy, i to w wymiarze absolutnym. Zatem obie te cechy Boga będą wspólne i mają swe konsekwencje. Przychodząc na ten świat, po naszych ziemskich rodzicach otrzymujemy wiele cech, nie mając prawa wyboru. Taka jest kolej rzeczy. A patrząc znacznie dalej, pewne cechy dziedziczymy po prarodzicach; myślę o Adamie i Ewie. Mówią nam, że zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga. Tak, to prawda; ale między Dziełem Stworzenia, a zrodzeniem pierwszego potomka, doszło do odstępstwa od Boga. I rozpoczął się ciąg skalany.  

Oto rodopis potomków Adama. W czasie, gdy Bóg stworzył Adama, uczynił go na podobieństwo Boga. 2 Stworzył ich mężczyznę i niewiastę,

oraz im błogosławił; nazwał także ich imię Adam, w czasie, gdy zostali stworzeni. 3 Zaś Adam przeżył sto trzydzieści lat i na swoje

podobieństwo oraz swój obraz spłodził syna, i nazwał jego imię Szet I Księga Mojżesza 5, 1-5 W taki sposób, szerzej i dalej, wzrastały pokolenia odstępców

Wiemy także, że karą za grzech/odstępstwo/ nieprawość jest śmierć Nie może żyć stworzenie, które jest przeciwnikiem Stwórcy; przekręca i lekceważy Jego Słowo. Zatem... śmierć. Wpierw duchowa, potem fizyczna i wreszcie druga śmierć - zatracenie w jeziorze ognia. Koszmarne perspektywy.

Lecz przecież zostaliśmy powołani do życia - aby żyć. Zatem, gdzie upatrywać ratunku?

          Otóż, sprawiedliwość Boga dopuszcza danie okupu za grzech. Zadośćuczynienia / wyrównania/ rekompensaty. Wina może być darowana, jeśli okup zrównoważy przestępstwo. Jeśli karą za grzech jest śmierć - więc okupem będzie śmierć niewinnego stworzenia, na które przełożono grzech. Takimi okupami były ofiary Abla, Abrahama i ofiary Prawa Mojżesza. Za winnych ludzi umierały niewinne zwierzęta. Lecz były to ofiary niedoskonałe (zwierzę umierało za człowieka) Natomiast ofiarą doskonałą mogła być tylko śmierć człowieka, który odda swe życie za innych. Niewinnego człowieka? Przecież takiego nie ma! Tak doszliśmy do Pana Jezusa oraz do Dzieła Miłości. Gdyż sam Bóg (Słowo Boga) przyjmuje postać Człowieka i daje Ojcu należny okup za winę całej ludzkości. To jest właśnie Dobra Nowina (Ewangelia)

 Teraz trzeba to tylko uznać. Skruszyć serce przed Bogiem - Stwórcą, wyznać swój grzeszny stan i poprosić o łaskę Wiary. Przyjąć Jezusa - Pana i Zbawcę, i w konsekwencji tego faktu - zostać zrodzonym z Boga. Zostać zrodzonym od nowa już jako istota duchowa. Inna droga pojednania się z Bogiem po prostu nie istnieje. Z Pisma wynika, że jej nie ma; choć ludzie tworzą i propagują różne bajki.

Narodziłeś się po to, aby żyć - nie marnuj tego cennego daru.

  

Marzymy o Niebie. Wszyscy je chwalą, ale nikt nie chce tam iść już teraz. Oczywiście, najpierw w sensie duchowym.

  

4 Ale Bóg, co jest bogaty w miłosierdzie, przez swoją wielką miłość, którą nas umiłował, 5 i nas, będących umarłymi w fałszywych krokach ożywił razem z Chrystusem (bowiem łaską jesteście ocaleni od śmierci). 6 Pomógł też się podźwignąć i w niebiosach, razem posadził w Chrystusie Jezusie,7 by w nadchodzących czasach, w dobrotliwości dla nas, okazać niezmierne bogactwo Jego łaski w Jezusie Chrystusie. 8 Gdyż jesteście zbawieni łaską z powodu wiary; i to nie z was, Boga to dar; List do Efezjan 2, 4-8  

Lecz przecież wszyscy umierają - powie ktoś, mając na myśli śmierć fizyczną, Oczywiście; Lecz co się dzieje z duchem - elementem Boskim w człowieku? I tu zaczynają się "schody", o których też trzeba mówić, szczególnie na cmentarzach.

 Bowiem duch grzesznika nie spogląda na zebranych z Nieba- jak to się mówi na pogrzebach - ale schodzi do  Krainy Umarłych (gr. hadesu), zwanego także piekłem. To jest jak gdyby areszt przed Sądem Ostatecznym. Zaś duch człowieka narodzonego z Boga( najczęściej zanurzony i napełniony Duchem (więc praktycznie dusza nowego człowieka), nie schodzi, ale wznosi się wzwyż, do tak zwanej Krainy Żywych, zwanej rajem, albo też  Łonem Abrahama, jak gdyby "ojca"  wierzących.

Ale zdarzyło się umrzeć biednemu i przez aniołów został on odniesiony na łono Abrahama. Umarł także bogaty i został pogrzebany. 23 A w Krainie Umarłych, będąc w męczarniach, podniósł swoje oczy i widzi z daleka Abrahama oraz Łazarza na jego łonie. 24 Zatem wołając, powiedział: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną oraz poślij Łazarza, aby zanurzył w wodzie czubek swojego palca i ochłodził mój język, bo cierpię w tym płomieniu.25 Ale Abraham powiedział: Dziecko, przypomnij sobie, że twoje dobra odebrałeś w twoim życiu; a Łazarz, podobnie nieszczęścia. Zaś teraz, on tutaj jest pocieszany, a ty cierpisz. 26 I przy tym wszystkim, pomiędzy nami a wami jest przytwierdzona wielka przepaść, aby ci, co chcą stąd do was przejść nie mogli, ani stamtąd nie mogli się do nas przeprawić Ewangelia Łukasza  

16, 22-26  

Sytuacja zmieni się radykalnie wraz ze zstąpieniem Pana i aktem pochwycenia.  

13 A nie chcemy, abyście nie wiedzieli, bracia, o tych, co zasnęli; i byście się nie smucili jak pozostali; ci, co nie mają nadziei. 14 Bo jeśli wierzymy, że Jezus umarł i powstał tak też tych, co zasnęli dla Jezusa, Bóg przyprowadzi razem z nim. 15 Mówimy wam to przez Słowo Pana, że my, żyjący, którzy będziemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie prześcigniemy tych, co zasnęli.16 Ponieważ sam Pan na wołanie, na głos archanioła oraz na trąbę Boga zstąpi z Nieba i najpierw wstaną ci, którzy śpią w Chrystusie. 17 Potem my, żyjący, którzy nadal będą przy życiu, równocześnie, razem z nimi zostaniemy pochwyceni na chmury, ku powietrzu, na spotkanie Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem Pierwszy list do Tesaloniczan 4, 13-17 Mieszkańcy raju i

wierzący na ziemi, w mgnieniu oka otrzymają nowe, duchowe ciała, stając się w pełni ukształtowanymi nowymi ludźmi. A inni? Pozostali będą czekać przez ponad 1000 lat, aż nastanie Sąd Ostateczny.  

10 Zaś ten oszczerczy (diabeł), który ich zwodzi, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest także bestia oraz fałszywy prorok; i będą tarci o kamień probierczy czasu i nocy na wieki wieków. 11 Ujrzałem także wielki, jasny tron oraz Tego, co na nim siedział, od oblicza Którego uciekła ziemia i niebo, i nie zostało znalezione dla nich miejsce. 12 Ujrzałem też umarłych, wielkich i małych, stojących wobec Boga, a zwoje zostały otwarte. Został także otwarty inny zwój to jest Zwój Życia; a umarli zostali osądzeni według ich uczynków, które są zapisane w zwojach.13 Więc morze wydało w nim umarłych, także śmierć i Kraina Umarłych przekazały umarłych, którzy są w nich, oraz zostali osądzeni, każdy według swoich uczynków. 14 A śmierć i podziemny świat zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć. (Objawienie spisane przez Jana 20, 10-14. Owo jezioro ognia zwane jest właśnie drugą śmiercią.

Narodziłeś się po to, aby żyć; nie po to, aby cierpieć w piekle; by bez przerwy należeć do umarłych oraz by być zatraconym w gehennie; ale żyć u boku Chrystusa. Zatem wszelkimi siłami dąż do pojednania z Bogiem. Pukaj, kołacz, a nade wszystko proś. O przebaczenie i łaskę Wiary. Nie ustawaj w swoich gorących prośbach. Bo tylko w Bogu jest ratunek!

  

1   Psalm Dawida.

Mym pasterzem jest WIEKUISTY, niczego mi nie brakuje.

2   Daje mi się wylegiwać na zielonych błoniach,  do spokojnych wód mnie prowadzi, 3 duszę moją orzeźwia.  

Dla Swojego Imienia prowadzi mnie po ścieżkach sprawiedliwości. 4 Choćbym szedł po dolinie cieni śmierci,  nie będę się bał złego,  bo Ty   

,jesteś ze mną;  

Twoja laska * i Twa podpora – one mnie pocieszą.

5 Wobec moich wrogów zastawiasz przede mną stół;  moją głowę namaszczasz olejem;  mój kielich się przelewa. 6 Tak,  

szczęście i łaska podążają za mną po wszystkie dni mojego życia, i zamieszkam w domu WIEKUISTEGO na długie czasy.

PSALM 23

*23,4 tu: laska pasterska

 

 

 

7.11.2017

18. Kheshvan 5778

Tajemnica

 

 

Pobożność.. W zborach bracia często są zachęcani by zachowywać pobożność, choć nikt prosto  i jasno nie wyjaśnia, co to słowo właściwie oznacza. Kiedy uczeń będzie pobożny i co powinien zrobić, aby być pobożniejszy? Za to szerzy się hipokryzja, udawanie, aktorstwo;  zaś ze strony kazalnic - mętna woda, brak daru nauczania.

On jest tym, o którym wam mówimy liczne i trudne do wyjaśnienia słowo, gdyż staliście się ociężali słuchem. 12 Bo będąc zobowiązani, by przez ten czas być nauczycielami znowu macie potrzebę, aby was ktoś nauczał początku podstawowych zasad rozumienia słów Boga. Staliście się takimi, co mają potrzebę mleka, a nie solidnego pokarmu.13 Ponieważ każdy, kto wspólnie spożywa mleko, jest nieświadomy kwestii sprawiedliwości; ponieważ jest niemowlęcy. 14 Zaś solidny pokarm jest dla dojrzałych tych, co poprzez nabytą umiejętność mają wyćwiczoną zdolność umysłu do rozdzielenia szlachetnego i złego List do Hebrajczyków 5, 10-14


Padają kwieciste mowy, czaruje się rękami, ale my, spróbujmy sobie odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania, albo poprośmy  pasterzy, by nam to wyłożyli.

1.Jaka jest różnica pomiędzy Starym, a Nowym Przymierzem? I kogo można nazwać sprawiedliwym na podstawie każdego z nich?

2.Dlaczego Pan Jezus Chrystus poniósł śmierć? Dlaczego ją przyjął, i jakie są tego konsekwencje?

Integralną częścią nawoływań do ''pobożności'' najczęściej bywają słowa: Szukamy ludzi sumienia! Starajcie się czynić dobrze! Nie dajcie się ponieść wolności. I padają wyjątki z Mojżesza (wlewa się młode wino do starych bukłaków), albo dziwaczne prawa ustanowione przez "pobożnych", lecz bez znaczenia dla Boga. Tymczasem...

5 A końcem nakazu jest miłość z czystego serca, prawego sumienia i nieobłudnej wiary, 6 czego niektórzy chybili jako celu, i zboczyli do próżnego gadania. 7 Chcą być nauczycielami Prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani o czym zapewniają.8 A wiemy, że Prawo jest szlachetne, jeśli ktoś posługuje się nim należycie. 9 To wiedząc, że Prawo Mojżesza nie jest ustanowione dla sprawiedliwego ale dla niegodziwych, nieposłusznych, bezbożnych, grzesznych, świętokradczych i nieczystych, ojcobójców i matkobójców, morderców, (Pierwszy list do Tymoteusza 1, 5-9)

Wyrywkowe, choć dobre czyny, o niczym nie przesądzają. Nawołuje do nich Brytyjka i ona stanowi wsparcie dla w swoim mniemaniu ''pobożnych''.

Natomiast o czynach szlachetnych (według Nowej Biblii Gdańskiej); czyli tych, pochodzących od Boga - cisza.
Lecz na nie wskazuje Pismo, jako na czyny pożądane czy wręcz - na czyny konieczne. Są to uczynki z Wiary/ Ufności względem Boga, choć powszechnie, niekoniecznie zwane dobrymi.

23 Zostało też wypełnione Pismo, które mówi: A Abraham uwierzył Bogu (i postanowił zabić swojego syna Izaaka) i zostało mu to policzone ku sprawiedliwości oraz został nazwany przyjacielem Boga. 24 Zatem widzicie, że człowiek jest uznawany za sprawiedliwego z uczynków, a nie tylko z wiary. 25 Podobnie też prostytutka Rachab, czyż nie z uczynków została uznana za sprawiedliwą, gdy przyjęła posłańców oraz oddaliła ich inną drogą(zdradzając swoich współplemieńców) 26 Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak też wiara bez uczynków jest martwa. Jakóba 2, 23-26

Słowem, woła się do wybranych: Nie postępujcie do przodu, ale wracajcie do tyłu! Nic dziwnego, że szerzy się hipokryzja. .
5 A wszystkie swoje uczynki robią, aby byli widziani przez ludzi; rozszerzają swoje filakterie * i powiększają obramowania swoich płaszczy; 6 nadto kochają pierwsze leżanki na ucztach oraz pierwsze miejsca w bóżnicach, 7 pozdrowienia na rynkach oraz bycie nazywanym przez ludzi: Nauczycielu - mistrzu * (względnie - Pasterzu). 8 Ale wy nie bądźcie nazywani nauczycielem - mistrzem; bowiem jeden jest wasz Mistrz - Chrystus; zaś wy wszyscy jesteście braćmi. 9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym Ojcem; bowiem jeden jest wasz Ojciec - Ten w niebiosach. 10 Więc nie bądźcie nazywani mistrzami, gdyż jeden jest wasz Mistrz - Chrystus. 11 Zaś większy z was, będzie * waszym sługą. 12 A kto się wywyższy, zostanie uniżony; a kto siebie uniży, zostanie wywyższony.

13 Lecz biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie przed ludźmi Królestwo Niebios; bowiem wy nie wchodzicie, a nadto przeszkadzacie wejść tym, którzy wchodzą. Mateusz 23, 5-13

W jaki sposób uczeni w Piśmie i faryzeusze zamykali Królestwo Niebios przed ludźmi? No,  podobny!          Wskazując na dobre uczynki (czy dokładniej: na uczynki sprawiedliwości z Prawa Mojżesza, jako na właściwą drogę. A przecież...

14 Ale gdy zobaczyłem, że nie chodzą prosto wobec prawdy Ewangelii, powiedziałem Piotrowi przed wszystkimi: Skoro ty, będąc Żydem, żyjesz po pogańsku, a nie po żydowsku, dlaczego zmuszasz pogan aby naśladowali Żydów? 15 My jesteśmy Żydzi z natury, a nie ci, którzy błądzą z pogan. 16 A wiedząc, że człowiek nie jest uznawany za sprawiedliwego z uczynków Prawa Mojżesza, ale przez wiarę Jezusa Chrystusa, i myśmy w Jezusa Chrystusa uwierzyli, abyśmy zostali uznani za sprawiedliwych z wiary Chrystusa, a nie z uczynków Prawa. Bowiem z uczynków Prawa Mojżesza nie zostanie uznane za sprawiedliwe żadne ciało wewnętrzne List do Galacjan 2, 14-18

 

37 Zaś ten, którego Bóg wskrzesił nie zobaczył zepsucia. 38 Niech wam więc będzie wiadome, mężowie, bracia, że dzięki niemu jest wam zwiastowane darowanie grzechów. 39 Także wszystkiego, przez co nie mogliście zostać uznani za sprawiedliwych w Prawie Mojżesza; zaś w nim, każdy, kto wierzy jest uznawany za sprawiedliwego. Dokonania apostołów 13, 37-41

 

 A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. ... 1Koryntian 10:31 W tym przejawia się prawdziwa pobożność.

 

Chwałę Tego, który uznaje za sprawiedliwych darmo, Jego łaską, przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. 25 Jego, z powodu wiary, Bóg ustanowił sobie ofiarą przebłagalną w jego krwi w celu pokazania Jego sprawiedliwości przez darowanie uprzednio, w czasie cierpliwości Boga, zaistniałych grzechów. 26 Darowanie, ze względu na pokazanie w obecnym czasie Jego sprawiedliwości że On jest sprawiedliwym oraz uznającym za sprawiedliwego z wiary Jezusa.27 Gdzie więc, to nasze przechwalanie się? Zostało wykluczone. Przez które Prawo? Uczynków? Nie, ale przez Prawo Wiary. 28 Bo uważamy, że człowiek zostaje uznawany za sprawiedliwego wiarą, bez uczynków Prawa.


Jaki jest z tego wniosek? Nie lekceważę dobrych uczynków, lecz na nie nie wskazuję, ani ich nie wywyższam. Świat i wszystko, co do niego należy, mówiąc o pobożności, łączy ją z dobrymi uczynkami, a nie z Miłością Boga i wielkim Dziełem Zbawienia. Dlatego Pismo mówi o tajemnicy pobożności. Tą tajemnicę Bóg odsłania przed rzeszą swoich wybranych.

 

Oczywiście, wielka jest tajemnica pobożności;

Bóg został objawiony w cielesnej naturze,

został uznany za sprawiedliwego w Duchu, został ukazany aniołom,

został ogłoszony wśród pogan,

dał ludziom na świecie uwierzyć,

został wzięty do góry w chwale

Pierwszy list do Tymoteusza 3, 14-16


Tą tajemnicą jest... Jezus. To na Niego winniśmy wskazywać i głosić Ewangelię. Innej drogi zbawienia nie ma. Chwała Ci, Panie!

26 Jeśli ktoś między wami uważa, że służy Bogu, a nie powściąga swego języka - zwodząc swoje serce - tego służba jest bezużyteczna. 27 A to jest służba czysta i nieskalana przy Bogu Ojcu: Zatroszczyć się * o osamotnionych i wdowy w ich utrapieniu oraz zachowywać samego siebie niesplamionym, z dala od świata.

 Jakuba 1,26-27

 

A zagrożenie jest duże i przestroga bardzo poważna.

4 Gdyż jest niemożliwe, by raz oświetlonych, którzy najedli się niebiańskiego daru, stali się współuczestnikami Ducha Świętego, 5 skosztowali szlachetnego tematu mocy Boga, lecz także przyszłego porządku 6 i odpadli, znowu odnawiać ku skrusze. Bo ponownie krzyżują sobie Syna Boga oraz go zniesławiają.7 Gleba, która wypiła deszcz, co na nią często przychodzi, urodziła też odpowiednią trawę dla tych, dla których jest użyźniana i otrzymuje swoją część błogosławieństwa od Boga. 8 Zaś ta, co wydaje ciernie i osty okazuje się niewłaściwą oraz bliską przekleństwa, a jej koniec wraz z wypaleniem. (. List do Hebrajczyków 6, 4-8

 

 

2018-04-19  4 Iyyar 5778

 

 

Brat Władysław Karbowicz, jeden z tłumaczy Pisma Świętego "Nowej Biblii Gdańskiej" odszedł wczoraj do Pana Jezusa Chrystusa.
.