Śląskie Towarzystwo Biblijne


Rozmowy i Rozważania Biblijne: Małżeństwo i Rodzina

22. Żony! bądźcie poddane mężom swoim, jako Panu;
23. Albowiem mąż jest głową żony, jako i Chrystus głową kościoła; a on jest zbawicielem ciała.
24. Jako tedy kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony mężom swoim we wszystkiem.
25. Mężowie! miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował kościół i wydał samego siebie za niego,
26. Aby go poświęcił, oczyściwszy omyciem wody przez słowo;
27. Aby go sobie wystawił chwalebnym kościołem, nie mającym zmazy albo zmarszczku, albo czego takiego, ale iżby był święty i bez nagany.
28. Tak powinni mężowie miłować żony swoje, jako swoje własne ciała; kto miłuje żonę swoję, samego siebie miłuje.
29. Albowiem żaden nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i ogrzewa, jako i Pan kościół.
30. Gdyżeśmy członkami ciała jego, z ciała jego i z kości jego.
31. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę, i przyłączy się do żony swojej, i będą dwoje jednem ciałem.
32. Tajemnica to wielka jest; lecz ja mówię o Chrystusie i o kościele.
(List do Efezjan 5:22-32, BG)

Uwaga: Słowo 'kościół' powinno być przetłumaczone jako 'zgromadzenie wybranych' (w skrócie: 'zbór').

Drogi bracie i droga siostro w PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE, napisz o twoich przemyśleniach związanych z małżeństwem mężczyzny i niewiasty oraz o związku Małżeńskim PANA JEZUSA CHRYSTUSA z Jego oblubienicą. Napisz też na temat dzieci, owocu miłości męża i żony.Nowa Biblia Gdańska

 

Całe Pismo natchnione jest przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu , do rewizji, do wychowania dzieci w sprawiedliwości;
aby człowiek Boga był przygotowany i wyposażony do każdego szlachetnego działania.

Zaś zaświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tego zwoju: Jeśli ktoś doda do tego - Bóg doda na niego ciosów opisanych w tym zwoju. A jeśli ktoś ujmie ze słów proroctwa tego zwoju - Bóg ujmie jego część ze Zwoju Życia i ze świętego miasta; tych, co są opisane w tym zwoju.