Śląskie Towarzystwo Biblijne


Przyjdź Panie Jezu - Pieśń

 

Publikujemy tekst pieśni na chwałę Jezusa Chrystusa, licząc, że któryś z braci - kompozytorów dopisze do niego muzykę i będzie ona śpiewana w zborach Pańskich.

Władysław.

 

1. Gdy znękany obłudą tego świata
wśród
ucisków podążam drogą Twą
wtedy
widzę cudowną Twoją łaskę
oraz
wzdycha strudzona dusza ma.

Ref. Przyjdź Panie Jezu
Synu Człowieczy
Przyjdź Panie Jezu
Królu Wszechrzeczy
Przyjdź Panie Jezu
Przedwieczny Boże
Przyjdź po nas sługo sług.

 

Przyjdź Panie Jezu
bo
tak czekamy
przyjdź
Panie Jezu
bo
tak kochamy
przyjdź
Panie Jezu
bo
tak tęsknimy
przyjdź
Panie Jezu, przyjdź!

 

2.Gdy się karmię słowami Ewangelii
oraz
w Tobie schronienie moje mam
moje
serce umacnia się nadzieją
a
z ust płynie wołanie na Twą cześć.

 

3. Kiedy z braćmi usiądę przy Twym stole
i
z wdzięcznością spożywam pokarm Twój
żar
miłości wypełnia moje serce
no
i śpiewam, i śpiewam na Twą cześć.
Nowa Biblia Gdańska

 

Całe Pismo natchnione jest przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu , do rewizji, do wychowania dzieci w sprawiedliwości;
aby człowiek Boga był przygotowany i wyposażony do każdego szlachetnego działania.

Zaś zaświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tego zwoju: Jeśli ktoś doda do tego - Bóg doda na niego ciosów opisanych w tym zwoju. A jeśli ktoś ujmie ze słów proroctwa tego zwoju - Bóg ujmie jego część ze Zwoju Życia i ze świętego miasta; tych, co są opisane w tym zwoju.