1 do Tesaloniczan

 

 

Pierwszy list do Tesaloniczan

 

1. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zgromadzenia Tesaloniczan wybranych w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie; łaska wam oraz pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.

2 Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, czyniąc o was wzmiankę w naszych modlitwach. 3 Nieustannie wspominając przed Bogiem i naszym Ojcem o waszej korzyści wiary, o bólu miłości i o wytrwałości nadziei co do naszego Pana, Jezusa Chrystusa; 4 wiedząc o waszym wybraniu, umiłowani przez Boga bracia. 5 Gdyż nasza Ewangelia nie dokonała się w was jedynie w słowie, ale jak wiecie także w mocy, w Duchu Świętym oraz we wszelkiej pełni. I wiecie jakimi się staliśmy dla was między wami. 6 A wy, w wielkim utrapieniu przyjęliście słowo razem z radością Ducha Świętego i staliście się naszymi naśladowcami oraz Pana. 7 Tak, że TR staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii oraz w Achai. 8 Gdyż od was rozbrzmiało słowo Pana, nie tylko w Macedonii i w Achai, a wasza wiara względem Boga wyszła na każde miejsce; tak, że TR nie mamy potrzeby czegoś dodawać. 9 Ponieważ sami o nas mówią. O tym jakie było nasze przyjście do was oraz jak zawróciliście od wizerunków * do Boga, aby służyć żyjącemu i prawdziwemu Bogu. 10 By oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas ratuje z nadchodzącego gniewu.

 

*1,9 także: obrazów, posągów, rzeźb – czyli bałwanów

 

2. Bo sami wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie stało się bezowocne. 2 Gdyż wcześniej, jak wiecie, po doznaniu cierpienia i obrazy w Filippach, mówiliśmy otwarcie w naszym Bogu, by w wielkiej walce powiedzieć wam Ewangelię. 3 Nasza zachęta nie była z szaleństwa, ani z nieczystości, ani w chytrości, 4 ale tak mówimy, jak zatwierdzeni TR przez Boga - ci, którym została powierzona Ewangelia. Nie jak ci, co starają się przypodobać ludziom - ale Bogu, który poddaje próbie nasze serca. 5 Bo jak wiecie, nigdy nie pojawiliśmy się wśród schlebiającej mowy, ani w motywie zachłanności - Bóg nam świadkiem. 6 Nie szukając też chwały od ludzi, ani od was, ani od innych; czy też mogąc wam być TR ciężarem jako apostołowie Chrystusa. 7 Ale byliśmy między TR wami dziecinni, tak jak gdyby piastunka pielęgnowała swoje dzieci. 8 Będąc was tak spragnieni, jesteśmy gotowi przekazać wam nie tylko Ewangelię Boga, ale i nasze serca; dlatego, że staliście się dla nas umiłowanymi. 9 Pamiętacie, bracia, o naszym trudzie i mozole, kiedy pracując dniem i nocą, by nie obciążyć kogoś z was, ogłosiliśmy dla was Dobrą Nowinę Boga. 10 Wy jesteście świadkami oraz Bóg, że byliśmy dla was, wierzących - świętymi, sprawiedliwymi i bez zarzutu. 11 Tak jak też wiecie, że byliśmy dla każdego jednego z was, jak ojciec dla swoich dzieci - zachęcając was oraz pocieszając. 12 Poświadczając też co do waszego zachowania w sposób godny Boga, który was powołał do swojego królestwa i chwały.

13 Przez to, także i my nieustannie dziękujemy Bogu. Ponieważ gdy przyjęliście od nas słowo relacji Boga, wpuściliście nie słowo ludzi, ale - tak jak jest w istocie - Słowo Boga, które wykonuje się w was, wierzących. 14 Bowiem wy, bracia w Jezusie Chrystusie, staliście się naśladowcami zborów Boga, które są w Judei. Wycierpieliście te same rzeczy od waszych ziomków, tak jak i oni od Żydów. 15 Tych, co zabili Pana Jezusa, prześladowali własnych proroków i nas wygnali, więc nie podobają się Bogu oraz wszystkim ludziom przeciwnych poglądów. 16 Oni TR nas również powstrzymują - zawsze na dopełnienie ich grzechów - aby nie głosić poganom, by zostali zbawieni; ale też na nich pierwsza przyszła zapalczywość *, aż do spełnienia.

17 Zaś my, bracia, oderwani od was do stosownej pory czasu - ale tylko obliczem, a nie sercem - w wielkim pragnieniu, daleko więcej staraliśmy się zobaczyć wasze twarze. 18 Dlatego chcieliśmy do was przyjść; zwłaszcza ja, Paweł, raz i drugi, lecz szatan nam przeszkodził. 19 Bo któż jest naszą nadzieją, czy radością, czy też koroną chluby? Czyż nie i wy, przed naszym Panem Jezusem Chrystusem, w jego przyjściu? 20 Wy jesteście naszą chlubą i radością.

 

*2,16 także: gniew

 

3. Dlatego nie będąc już zatrzymywani, odkryliśmy chęć, byśmy sami pozostali w Atenach. 2 Ale posłaliśmy Tymoteusza - naszego brata, sługę Boga oraz naszego współpracownika w Ewangelii Chrystusa - w celu waszego utwierdzenia i zachęty co do waszej wiary. 3 Aby wśród tych utrapień nikt się nie zachwiał *; ponieważ sami wiecie, że na to jesteśmy wystawieni. 4 Bo gdy byliśmy u was, wcześniej wam mówiliśmy, że mamy być uciskani. Tak się też stało, i o tym wiecie. 5 Przez to ja, już dłużej nie wytrzymując, posłałem go w celu rozpoznania waszej wiary; czy przypadkiem jakoś was nie doświadczył ten kuszący i nie na darmo był nasz trud.

6 Ale niedawno, od was przyszedł do nas Tymoteusz i ogłosił nam dobrą nowinę o waszej wierze, miłości, i że macie o nas dobre wspomnienie, pragnąc nas zobaczyć, tak jak i my was. 7 Przez to zostaliśmy przez was zachęceni, bracia - przez waszą wiarę - przeciwko każdemu, naszemu utrapieniu i konieczności. 8 Gdyż skoro wy trwacie w Panu - to my to teraz przeżywamy. 9 Bo jakie możemy dać za was dziękczynienie Bogu, wobec całej radości, którą się przez was cieszymy przed obliczem naszego Boga, 10 dniem i nocą modląc się ponad wszelką miarę, abyśmy zobaczyli wasze twarze oraz uporządkowali * niedostatki waszej wiary.

11 Oby sam Bóg, nasz Ojciec i nasz Pan Jezus Chrystus wyprostował do was naszą drogę. 12 Zaś wam, oby przyczynił się do wzrostu oraz uczynił obfitującymi miłością jednych do drugich, i do wszystkich - taką jaką i my do was żywimy. 13 A to dla utwierdzenia waszych serc jako nienagannych w świętości przed Bogiem, naszym Ojcem, w czasie przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, ze wszystkimi jego świętymi.

 

*3,3 także: łasił, „merdał ogonem”

*3,10 także: dopełnili, wydoskonalili

 

4. Więc na koniec, bracia, prosimy was oraz zachęcamy w Panu Jezusie, abyście postępowali tak, jak jest konieczne, jak przyjęliście od nas, i podobali się Bogu. Aby też postępować tak, żebyście bardziej obfitowali. 2 Bo wiecie, jakie daliśmy wam wskazówki poprzez Pana Jezusa. 3 Gdyż taka jest wola Boga - wasza świętość; abyście powstrzymywali się od cudzołóstwa *, 4 a każdy z was umiał mieć * swoje naczynie w świętości, szacunku, 5 a nie w * uczuciu ** pożądania, tak jak poganie, którzy nie znają Boga. 6 By nie wykraczać przeciwko i nie być chciwym zysku w żadnej sprawie swojego brata. Dlatego, że Pan jest obrońcą sprawiedliwości względem nich wszystkich, jak wam wcześniej powiedzieliśmy i zaświadczyliśmy. 7 Ponieważ Bóg nie powołał nas dla nieczystości, ale wśród uświęcenia. 8 Zatem kto to odrzuca, nie odrzuca człowieka - ale Boga, który daje też do was Jego Świętego Ducha.

9 Zaś odnośnie kochania braci, nie ma potrzeby, by wam pisać; bowiem wy sami jesteście nauczeni przez Boga co do miłowania jedni drugich. 10 I to też czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. Ale zachęcamy was, bracia, byście bardziej obfitowali, 11 oraz usiłowali być cicho i robić swoje. Także odpowiednio pracować waszymi rękami, jak was zachęcaliśmy; 12 byście szlachetnie postępowali względem tych z zewnątrz i nie mieli potrzeby niczego.

13 A nie chcemy, abyście nie wiedzieli, bracia, o tych, co zasnęli; i byście się nie smucili jak pozostali; ci, co nie mają nadziei. 14 Bo jeśli wierzymy, że Jezus umarł i powstał - tak też tych, co zasnęli dla Jezusa, Bóg przyprowadzi razem z nim.

15 Mówimy wam to przez Słowo Pana, że my, żyjący, którzy będziemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie prześcigniemy tych, co zasnęli. 16 Ponieważ sam Pan - na * wołanie **, na głos *** archanioła oraz na trąbę Boga - zstąpi z Nieba i najpierw wstaną ci, którzy śpią **** w Chrystusie. 17 Potem my, żyjący, którzy nadal będą przy życiu, równocześnie, razem z nimi zostaniemy pochwyceni * na chmury **, ku powietrzu, na spotkanie Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. 18 Dlatego pocieszajcie jedni drugich przez te słowa.

 

*4,3 także: prostytucji, bałwochwalstwa

*4,4 także: nabywać

*4,5 także: wśród

**4,5 także: kłopocie, doświadczeniu, namiętności

*4,16 także: wśród

**4,16 także: okrzyku

***4,16 także: krzyk

****4,16 także: zmarli

*4,17 także: porwani, uniesieni w górę

**4,17 także: w chmurach, wśród chmur

 

5. A odnośnie czasów oraz stosownych pór, bracia, nie ma potrzeby wam pisać. 2 Gdyż sami dokładnie wiecie, że dzień Pana tak przychodzi, jak złodziej w nocy. 3 Kiedy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo *, wtedy zbliża się ** ich zagłada; jak ból porodowy tej, co ma w łonie, i się nie wymkną. 4 Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień zaskoczył jak złodziej. 5 Gdyż wy wszyscy jesteście dziećmi światła i dziećmi dnia; nie jesteśmy dziećmi nocy, ani ciemności. 6 Zatem więc, nie śpijmy jak pozostali, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. 7 Ponieważ śpiący - śpią w nocy, a upijający się - są pijani nocą. 8 Ale my, którzy jesteśmy dnia - bądźmy trzeźwymi, odzianymi pancerzem wiary, miłości oraz hełmem nadziei ratunku. 9 Gdyż Bóg nie pozostawił nas dla gniewu, ale do zdobycia zbawienia przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 10 Tego, który za nas umarł, abyśmy - czy czuwamy, czy śpimy - razem z nim żyli. 11 Dlatego zachęcajcie jedni drugich oraz budujcie jeden drugiego, tak jak też czynicie.

12 Prosimy was, bracia, aby dostrzegać tych, co pomiędzy wami się trudzą, kierują was w Panu oraz napominają was; 13 i w miłości więcej im wierzyć * z powodu ich pracy. Zachowujcie też pokój między sobą **. 14 Lecz zachęcamy was, bracia, napominajcie tych, co nie znają Praw *, pocieszajcie trwożliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi względem wszystkich. 15 Uważajcie, aby ktoś komuś złem z powodu zła nie oddał, ale zawsze dążcie do szlachetnego *, jedni względem drugich oraz względem wszystkich.

16 Zawsze się cieszcie; 17 nieustannie się módlcie; 18 we wszystkim dziękujcie - bo to jest dla was wolą Boga w Jezusie Chrystusie. 19 Ducha nie gaście *; 20 proroctw nie lekceważcie; 21 wszystko próbujcie - szlachetne zatrzymujcie;  22 trzymajcie się z dala od każdej formy niegodziwości.

23 Zaś sam Bóg pokoju oby was uświęcił jako doskonałych, a cały * wasz duch, dusza i nienaganne ciało zostały ustrzeżone na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 24 Ten, który was powołuje - jest wierny, On to też uczyni.

25 Bracia, módlcie się za nas.

26 Pozdrówcie wszystkich braci w świętym pocałunku. 27 Zaprzysięgam was przez Pana, aby ten list został przeczytany wszystkim braciom.

28 Łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, z wami. Amen.

 

*5,3 także: trwałość, pewność

**5,3 także: stanie blisko, zagrozi, zdarzy się

*5,13 także: ich oceniać

**5,13 także: w sobie samych

*5,14 także: nieuporządkowanych, bezładnych

*5,15 także: odpowiedniego, dobrego, prawego

*5,19 także: tłumcie

*5,23 także: nienaruszony