2 Jana

 

Drugi list

spisany przez Jana

 

 

1. Starszy, do wybranej pani oraz jej dzieci, których TR miłuję w prawdzie. I nie tylko ja, ale wszyscy, znający prawdę; 2 z powodu pozostającej w nas prawdy, która będzie wśród nas na wieczność. 3 Pośród nas, w prawdzie oraz miłości, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa - Syna Ojca.

4 Bardzo się ucieszyłem, ponieważ przypadkiem napotkałem kilkoro z twoich dzieci, które chodzą w prawdzie, w miarę tego jak wzięliśmy przykazanie od Ojca. 5 A teraz proszę cię, pani, nie pisząc ci jakby nowego przykazania, ale to, co mieliśmy od początku - abyśmy jedni drugich miłowali. 6 A to jest miłość - byśmy żyli według Jego przykazań. To jest to przykazanie, jakie usłyszeliście od początku, abyście w nim żyli. 7 Gdyż wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie wyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w cielesnej naturze. Taki jest zwodzącym oraz antychrystusem. 8 Strzeżcie samych siebie, by nie zniszczyć tego, czego się dopracowaliśmy, lecz odebrać pełną zapłatę. 9 Każdy, kto narusza * oraz nie pozostaje w nauce Jezusa Chrystusa - nie ma Boga. A kto pozostaje w nauce Chrystusa - ten ma Ojca i Syna. 10 Jeśli ktoś przychodzi do was, a nie przynosi tej nauki - nie przyjmujcie go do domu i nie mówcie mu - witaj; 11 gdyż ten, co mu mówi - witaj, jest wspólnikiem jego złych uczynków.

12 Miałem zamiar wiele wam pisać, ale nie chcę tego robić przez papier oraz atrament, lecz mam nadzieję, że do was przyjdę i powiem ustami koło ust, aby nasza radość mogła być spełniona. 13 Pozdrawiają cię dzieci twojej wybranej w Panu siostry. Amen.

 

*1,9 także: idzie obok, łamie, zwodzi