2 do Tesaloniczan

 

 

Drugi list do Tesaloniczan

 

1. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru * Tesaloniczan w Bogu, naszym Ojcu oraz Panu Jezusie Chrystusie. 2 Łaska wam i pokój od naszego Ojca - Boga oraz Pana Jezusa Chrystusa.

3 Zawsze jesteśmy zobowiązani dziękować za was Bogu, bracia, jak jest godnie, gdyż niezmiernie wzrasta wasza ufność * i obfituje miłość wszystkich, każdego jednego z was, jednych ku drugim. 4 Tak, że my sami chlubimy się z was w zborach Boga, z powodu waszej wytrwałości oraz wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. 5 To jest dowód sprawiedliwego oddzielenia * przez Boga, w celu uznania was za godnych Królestwa Boga, z powodu którego też cierpicie. 6 Ponieważ jest sprawiedliwe u Boga, aby tym, co was trapią - odpłacić utrapieniem. 7 A wam, trapionym, odpłacić razem z nami odpoczynkiem, podczas objawienia się z Nieba Pana Jezusa, pośród aniołów jego mocy, 8 w płomieniu ognia. Jego, który wymierza karę tym, co nie znają * Boga oraz nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 9 Oni TR zapłacą karę wiecznej zagłady, z dala od oblicza Pana oraz od chwały jego mocy; 10 kiedy przyjdzie by zostać uwielbionym w jego świętych oraz być podziwiany przez wszystkich wierzących w każdym czasie (ponieważ nasze świadectwo znalazło u was wiarę). 11 Dlatego zawsze się za was modlimy, by nasz Bóg uznał was za godnych powołania oraz w mocy i skutkiem wiary, wypełnił całą łaską szlachetności *. 12 Aby zostało w was wysławione Imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, a wy w nim, według łaski naszego Boga oraz Pana Jezusa Chrystusa.

 

*1,1 także: zgromadzenia wybranych

*1,3 także: wiara, dowód, świadectwo

*1,5 także: sądu, próby

*1,8 także: oglądają, dostrzegają, doświadczają

*1,11 także: prawości, dobroci, sprawiedliwości

 

2. Ale prosimy was, bracia, z powodu przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa oraz naszego zgromadzenia się koło niego, 2 abyście nie dali się szybko zachwiać, przez wasz sposób myślenia względem tego. Byście nie byli też zatrwożeni ani przez ducha, ani z powodu mowy, ani z powodu listu, jak gdyby pisanego przez nas, że jakoby obecnie nastał * dzień Chrystusa. 3 Aby nikt was nie zwiódł w żaden sposób. Ponieważ nie nastanie, jeśli najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie zostanie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia, 4 który jest przeciwnikiem oraz wynosi się ponad wszystko, mające na myśli Boga, lub będące przedmiotem czci. Tak, że jak bóg zasiądzie on w Świątyni Boga, przedstawiając * samego siebie, że jest bogiem. 5 Czyż nie pamiętacie, że jeszcze będąc z wami, to wam mówiłem? 6 A teraz wiecie, co go powstrzymuje, by został on objawiony w swoim czasie. 7 Gdyż tajemnica bezprawia już sobie działa, lecz w tej chwili jest powstrzymywana, dopóki nie pojawi się z centrum. 8 A wtedy zostanie objawiony ten bezbożny *, którego Pan zniszczy tchnieniem swoich ust oraz obróci wniwecz objawieniem się Jego obecności. 9 To przyjście bezbożnego, w całej potędze kłamstwa oraz znakach i cudach, jest w zgodzie z działaniem szatana. 10 Bo przyjdzie w całym fałszu bezprawia *, pomiędzy gubiącymi siebie dlatego, że nie wpuścili miłości prawdy dla ich zbawienia. 11 Dlatego posyła im Bóg spełnienie szaleństwa, aż do uwierzenia w kłamstwo, 12 aby zostali potępieni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli przyjemność w bezprawiu *.

13 Zaś my, zawsze winniśmy dziękować za was Bogu, umiłowani przez Pana bracia, gdyż od początku Bóg wybrał was sobie do zbawienia, w uświęceniu Ducha oraz świadectwie prawdy. 14 Do czego też was powołał przez naszą Ewangelię, ku zdobyciu chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 15 Zatem więc, bracia, trwajcie oraz trzymajcie się nauki, której zostaliście nauczeni, czy to przez mowę, czy to przez nasz list. 16 A sam nasz Pan, Jezus Chrystus i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował oraz dał wieczne wezwanie i dobrą nadzieję w łasce, 17 oby zachęcił wasze serca oraz utwierdził was w każdym słowie i szlachetnym uczynku.

 

*2,2 także: zaczął się

**2,4 także: ogłaszając, dowodząc, wykazując

*2,8 także: bezprawny, niegodziwy

*2,10+12 także: nieprawości, niesprawiedliwości, krzywdzie, grzechu

 

3. W końcu, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Pana biegło oraz zostało wyniesione jak i u was. 2 Abyśmy zostali wyrwani od niegodziwych oraz złośliwych ludzi; ponieważ wiara nie jest dla wszystkich. 3 Ale wierny jest Pan, który nas utwierdzi oraz ustrzeże od niegodziwości. 4 Zaś w Panu jesteśmy przekonani wobec was, że to, co przekazujemy, także czynicie oraz będziecie czynić. 5 A Pan oby prowadził * wasze serca do miłości Boga oraz do wytrwałości Chrystusa.

6 Przekazujemy wam, bracia, w Imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, abyście TR unikali każdego brata zachowującego się bezładnie *, a nie według nauki, którą od nas otrzymał. 7 Gdyż sami wiecie, jak należy nas naśladować *, ponieważ nie żyliśmy wśród was nieporządnie **. 8 Ani nie jedliśmy u kogoś darmo chleba, ale w trudzie oraz mozole, pracując nocą i dniem, by TR kogoś z was nie obciążyć. 9 Nie, że nie mamy swobody *, ale by siebie samych dać wam za przykład do naśladowania nas. 10 Bo gdy byliśmy przy was, to nakazaliśmy wam, że jeśli ktoś nie chce pracować - niech także nie je. 11 Słyszeliśmy, że niektórzy wśród was postępują nieporządnie, nic nie zapracowując, a będąc wścibskimi. 12 Więc takim nakazujemy i pobudzamy ich w naszym Panu, Jezusie Chrystusie, aby ze spokojem pracując, jedli swój chleb. 13 Zaś wy, bracia, czyniąc szlachetnie, nie upadajcie na duchu. 14 A jeśli ktoś nie jest posłuszny naszemu słowu przez list, tego sobie oznaczajcie oraz się z nim nie łączcie, aby się zawstydził. 15 Lecz nie miejcie jak gdyby za nieprzyjacielskiego, ale przemawiajcie do rozumu jak bratu.

16 Zaś sam Pan pokoju oby dał wam pokój w każdym postępowaniu, pośród wszystkiego. Pan z wami wszystkimi.

17 Pozdrowienie moją ręką, Pawła, co jest znakiem w każdym liście; tak piszę. 18 Łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, z wami wszystkimi. Amen.

 

*3,5 także: prostował

*3,6 także: nieporządnie

*3,7 także: przedstawiać

**3,7 także: bezczynnie, zaniedbując obowiązki

*3,9 także: mocy