3 Jana

 

Trzeci list

spisany przez Jana

 

1. Starszy, do umiłowanego Gajusa, którego TR miłuję w prawdzie. 2 Umiłowany, modlę się co do wszystkich spraw, by ci się szczęśliwie powodziło i abyś był zdrowym, tak jak się szczęśliwie wiedzie twojej duszy. 3 Gdyż bardzo się ucieszyłem, kiedy nadeszli bracia oraz świadczyli o twojej szczerości; ponieważ ty żyjesz w prawdzie. 4 Większych od tych nie mam radości, by słuchać, że moje dzieci żyją w prawdzie.

5 Umiłowany, wiernie czynisz, jeśli TR się utrudziłeś dla braci i dla gości, 6 którzy wobec zgromadzenia wybranych poświadczyli twą miłość. Także słusznie uczynisz, gdy godnie odprowadzisz tych Boga. 7 Ponieważ wyszli dla Jego Imienia, nic nie biorąc od pogan. 8 Więc my powinniśmy takich przyjmować *, abyśmy się stali takimi, co  pomagają prawdzie.

9 Napisałem do zboru, lecz nie przyjmuje * nas Diotrefes, dążący wśród nich do pierwszeństwa. 10 Dlatego, jeśli przyjdę, przypomnę jego uczynki, które sprawia, oczerniając nas niegodziwymi słowami. A nie będąc zadowolony nawet nimi, ani sam nie przyjmuje braci; zabrania tym, którzy pragną oraz wyrzuca ich ze zboru.

11 Umiłowany, nie naśladuj nieszczęsnego * - ale szlachetnego ** człowieka. Kto postępuje szlachetnie ** - jest z Boga. A kto postępuje źle - Boga nie zobaczył. 12 Demetriuszowi jest poświadczone przez wszystkich braci oraz przez samą prawdę; ale my także zaświadczamy, a wiesz, że nasze świadectwo jest prawdziwe.

13 Wiele miałem napisać, lecz nie chcę ci opisywać za pomocą atramentu i pióra, 14 ponieważ mam nadzieję niebawem cię zobaczyć; więc pomówimy ustami koło ust. 15 Pokój tobie. Pozdrawiają cię kochani bracia. Pozdrów kochanych z imienia.

 

*1,8 także: odprowadzać

*1,9 także: nie aprobuje, nie zgadza się

*1,11 także: podłego, zgubnego, złego

**1,11 także: pożytecznego, przydatnego, sprawiedliwego, prawego, dobrego, doskonałego