Do Filippian

 

List do Filippian

 

1. Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippach, razem z opiekunami * i sługami w określonych sprawach **. 2 Łaska wam oraz pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.

3 Dziękuję mojemu Bogu przy każdym o was wspomnieniu, 4 zawsze, w każdej mojej modlitwie za was wszystkich, z radością czyniąc prośbę do Boga, 5 dzięki waszej wspólnocie względem Ewangelii, od pierwszego dnia - aż do teraz. 6 Bo jestem przekonanym do tego samego, że Ten, co rozpoczął w was szlachetne dzieło, dokona je do dnia Jezusa Chrystusa. 7 Jak jest sprawiedliwe, abym to zrozumiał dla was wszystkich, gdyż mam was w moim sercu, także w czasie moich pęt, w mowie obronnej oraz utwierdzaniu Ewangelii pośród was wszystkich; czyli tych, co są współuczestnikami mojej łaski. 8 Ponieważ świadkiem moim jest Bóg, że pragnę was wszystkich w łonie Jezusa Chrystusa. 9 Modlę się także o to, aby wasza miłość jeszcze bardziej i więcej mogła obfitować w poznaniu oraz we wszelkim doznaniu, 10 aż do waszej aprobaty * spraw, które mają znaczenie **. Abyście byli czyści i nie potykający się *** na dzień Chrystusa, 11 będąc wypełnieni owocem sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku sławie i chwale Boga.

12 A chcę, byście TR bracia wiedzieli, że te rzeczy przeciwko mnie przyszły dla większego rozpowszechnienia Ewangelii. 13 Gdyż moje pęta w Chrystusie, stały się widoczne w całym pretorium * oraz we wszystkich innych miejscach. 14 Także coraz liczniejsi z braci w Panu, kiedy się przekonali moimi pętami - jeszcze bardziej, bez lęku odważają się mówić słowo.

15 Chociaż niektórzy głoszą Chrystusa również z powodu zazdrości oraz karierowiczostwa *, a niektórzy głoszą Chrystusa z powodu dobrej woli **. 16 Jednak ci z intryg nie ogłaszają Chrystusa w dobrej intencji *, przypuszczając, że potęgują ucisk moich pęt. 17 Zaś ci z miłości wiedzą, że jestem ustanowiony do obrony Ewangelii. 18 Dlaczego, jakże to? Ponieważ każdym sposobem - czy to pretekstem, czy prawdą - głoszony jest Chrystus; zatem z tego się cieszę, ale i będę się cieszył. 19 Gdyż wiem, że mi to wyjdzie ku zbawieniu, pośród waszej modlitwy i pomocy Ducha Jezusa Chrystusa, 20 w zgodzie z moim wyczekiwaniem i nadzieją, że w niczym nie zostanę zawstydzony, ale w całej otwartości, jak zawsze - tak i teraz, Chrystus zostanie wywyższony w moim ciele; czy to wśród życia, czy wśród śmierci.

21 Gdyż życiem jest dla mnie Chrystus, a umrzeć jest korzyścią. 22 Ale skoro żyję w cielesnej naturze, to dla mnie jest korzyść z pracy; więc nie wiem, co sobie wybrać. 23 Bo jestem przynaglany z dwóch powodów. Mam pragnienie by TR odejść i być razem z Chrystusem, bo to daleko bardziej lepsze; 24 lecz pozostać w cielesnej naturze jest potrzebniejsze dla was. 25 Więc będąc tak ufny, wiem, że zostanę i będę trwał z wami wszystkimi, w celu waszego posuwania się naprzód * oraz radości wiary, 26 by z kolejnego mojego przybycia do was, przeze mnie obfitowała wasza chluba w Jezusie Chrystusie.

27 Tylko żyjcie pośród współobywateli w sposób godny Ewangelii Chrystusa, bym - czy to gdy przyjdę i was zobaczę, czy to będąc nieobecny - słyszał o was, że trwacie w jednym Duchu, jednym sercem walcząc wiarą Ewangelii. 28 Także w niczym nie dajcie się zastraszyć przez przeciwników, co jest dla nich, zaiste, dowodem zguby - a waszego zbawienia, i to przez Boga. 29 Gdyż przez Chrystusa zostało wam wyświadczone dobrodziejstwo, aby nie tylko w niego wierzyć, ale też cierpieć dla niego, 30 tocząc tę samą walkę *, jaką we mnie ujrzeliście i teraz we mnie słyszycie **.

 

*1,1 gr.: episkopos; co znaczy: strażnik, opiekun, doglądający

**1,1 gr.: diakonos; co znaczy: sługa w określonej sprawie

*1,10 także: próbie, wyborze, uznaniu, zatwierdzeniu

**1,10 także: przewyższających

***1,10 także: nie gorszący

*1,13 urzędowa rezydencja namiestnika prowincji

*1,15 także: podstępu, intryg

**1,15 także: upodobania, życzliwości, łaski

*1,16 także: w sposób czysty, szczerze

*1,25 także: rozpowszechniania się, rozkrzewiania

*1,30 także: spór, walkę wewnętrzną, trwogę

**1,30 także: pojmujecie

 

2. Jeśli więc, macie jakąś pociechę w Chrystusie, jeśli jakąś zachętę miłości, jeśli jakąś wspólnotę Ducha, jeśli jakieś wnętrze i litość - 2 dopełnijcie moją radość, abyście to samo wiedzieli, mając tę samą miłość, jednomyślność i jedno mając na celu. 3 Niech nikt nie działa w celu intrygi, albo dla pustej chwały - ale w pokorze, jedni drugich uznając za górujących nad sobą; 4 każdy obserwując nie tylko swoje, ale też jedni drugich. 5 To bowiem zrozumcie w was, co jest także w Chrystusie Jezusie; 6 który będąc w postaci Boga, nie torował sobie rabunku, aby być równym Bogu, 7 ale opuścił samego siebie, przyjął postać sługi i pojawił się w obrazie ludzi. 8 Także w tej postaci - gdy został napotkany jako człowiek - uniżył samego siebie i był posłuszny * aż do śmierci, i to TR do kary śmierci na krzyżu. 9 Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i dał mu Imię, ponad każde imię. 10 Aby na Imię Jezusa zgięło się każde kolano - istot niebiańskich, ziemskich i podziemnych. 11 Aby też każdy język się zgodził, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.

12 Dlatego, moi umiłowani, jak zawsze byliście posłuszni - nie tylko podczas mojej obecności, ale daleko bardziej teraz, w czasie mojej nieobecności - tak z bojaźnią i drżeniem dokonujcie wzajemnego wyzwolenia. 13 Gdyż Bóg jest Tym, który według upodobania, działa w was chcenie i skutek. 14 Wszystko róbcie bez narzekania oraz dyskusji, 15 abyście się stali nienaganni i nieskalani. Niewinne dzieci Boga w środku obłudnego * i zepsutego ** plemienia, wśród którego świecicie jak blask na świecie. 16 Ku mojej chlubie zatrzymujcie słowo życia do dnia Chrystusa, że nie na darmo biegałem, ani nie pracowałem na darmo. 17 Ale jeśli jestem składany w ofierze * oraz w publicznej służbie waszej wiary, cieszę się oraz współraduję z wami wszystkimi. 18 A wy tak samo się cieszcie i współradujcie ze mną.

19 Zaś w Panu Jezusie mam nadzieję, że szybko poślę do was Tymoteusza, abym się o was dowiedział oraz był dobrej myśli. 20 Ponieważ nie mam nikogo, co jednakowo myśli, który szczerze będzie się o was troszczył. 21 Gdyż wszyscy szukają * swoich rzeczy, a nie tych Jezusa Chrystusa. 22 Zatem uznajcie jego doświadczenie, ponieważ - jak dziecko z ojcem - razem ze mną służył względem Ewangelii. 23 Jego więc, zaiste, mam nadzieję natychmiast posłać, gdy tylko z dala zobaczę sprawy odnośnie mnie. 24 A jestem przekonany w Panu, że i sam szybko przyjdę.

25 Ale uznałem za konieczne posłać do was Epafrodyta - mojego brata, współpracownika, współbojownika i sługę mojej potrzeby, a waszego apostoła - 26 ponieważ pragnął was wszystkich oraz był zaniepokojonym, bo usłyszeliście, że zachorował. 27 Gdyż zachorował niemalże blisko śmierci. Ale Bóg się nad nim zlitował. I nie tylko nad nim, ale i nade mną, abym nie miał smutku po smutku. 28 Więc tym gorliwiej go posłałem, byście kiedy go zobaczycie - znowu się ucieszyli, a ja bym był mniej zasmucony. 29 Zatem z całą radością przyjmijcie go w Panu oraz miejcie takich w poważaniu; 30 gdyż zaryzykował życie i dla dzieła Chrystusa zbliżył się aż do śmierci, aby dopełnić przy mnie wasz brak usługi.

 

*2,8 także: słuchający, poddany

*2,15 także: krzywego, pochylonego, krętackiego, niesprawiedliwego

**2,15 także: odwróconego

*2,17 odniesienie do ofiary płynnej; patrz: Rzymian 12, 1

*2,21 także: starają się, pragną

 

3. Dalej, moi bracia, cieszcie się w Panu. Pisać wam te same sprawy nie jest mi straszne, a dla was bezpieczne.

2 Upatrujcie stróży *, upatrujcie zgubnych pracowników, upatrujcie obłudne obrzezanie. 3 Bo to my jesteśmy obrzezaniem, służąc Duchowi Boga oraz chlubiąc się w Chrystusie Jezusie; a nie będąc zjednani * w cielesnej naturze **. 4 Chociaż ja mam ufność także w ciele wewnętrznym *. Jeśli ktoś inny uważa, że jest zjednany w ciele wewnętrznym *, to tym bardziej ja; 5 ósmego dnia obrzezany, z narodu Israela, z plemienia Beniamina *, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do Prawa - faryzeusz, 6 z powodu skwapliwości *- prześladowca zgromadzenia wybranych; według sprawiedliwości, tej pośród Prawa Mojżesza - będąc nienaganny. 7 Lecz rzeczy, które mi były pożytkami, te uznałem za szkodę z powodu Chrystusa. 8 Wszak z pewnością i wszystko uznaję, że jest szkodą, z powodu górowania wyższego poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana. Po którym wszystko poniosło stratę, zatem idzie na przedzie * jako odchody **, abym zyskał Chrystusa 9 oraz został w nim znaleziony, nie mając mojej sprawiedliwości z Prawa Mojżesza, ale tą, z wiary Jezusa Chrystusa - sprawiedliwość z Boga dzięki wierze. 10 Obym go poznał, obym poznał moc jego zmartwychwstania, jak też wspólnotę jego cierpień i był podobnie ukształtowany jego śmiercią; 11 obym jakoś doszedł do powstania * z martwych.

12 Nie, że już zrozumiałem, czy też zostałem już uczyniony doskonałym * - ale to ścigam, skoro mogę pochwycić przez to, że i sam zostałem pochwycony z powodu Jezusa Chrystusa. 13 Bracia, ja nie uważam o sobie, że to już pochwyciłem; 14 ale jedno - zapominając o rzeczach z tyłu, a spiesząc do tych na przedzie, biegnę do nagrody w górze, do celu powołania przez Boga w Jezusie Chrystusie.

15 Zatem jacy jesteśmy  dojrzali - tak rozumiemy; a jeśli coś inaczej rozumiecie, to także Bóg wam objawi. 16 Jednak do czego my przybyliśmy pierwsi - tej normy przestrzegajmy * oraz to samo rozumiejmy.

17 Stawajcie się, bracia, moimi współnaśladowcami, w miarę tego jak macie nas za wzór i obserwujcie tych, którzy tak postępują. 18 Gdyż wielu, o których wam często mówiłem, a teraz też mówię - płacząc, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusa. 19 Ich końcem jest potępienie, ich bogiem jest brzuch, oni myślą o ziemskich sprawach, a ich chwała przez hańbę. 20 Bowiem nasze obywatelstwo jest w niebiosach, z których także oczekujemy zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa. 21 Tego, który zmieni kształt naszego ciała poniżenia, na kształt będący tożsamy z jego ciałem chwały; gdyż on jest to w stanie uczynić z powodu mocy, oraz wszystko sobie podporządkować.

 

*3,2 także: psy

*3,3 także: posłuszni, ufni

**3,3 + 4 także: osobowości opartej na cielesnej naturze, ciele wewnętrznym

*3,5 ST z hebr. Binjamina

*3,6 także: zapału, gwałtowności, zazdrości

*3,8 także: uznaję za

**3,8 także: łajno

*3,11 także: przebudzenia

*3,12 także: dojrzałym

*3,16 tłumaczenie równoległe: tą normą posuwajmy się w szeregu

 

4. Wobec tego, moi umiłowani i upragnieni bracia, moja radości oraz zwycięski wieńcu - tak trwajcie w Panu, umiłowani.

2 Zachęcam Ewodię i proszę Syntychę, aby to samo myśleć w Panu. 3 Także proszę i ciebie, prawy towarzyszu, pomagaj im, bo TR razem ze mną się trudziły przy Ewangelii wraz z Klemensem oraz pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona w Księdze Życia. 4 Cieszcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powiem: Cieszcie się. 5 Wasza uczciwość niech się da poznać wszystkim ludziom. Pan jest blisko. 6 Ani jeden niech się nie troszczy *, ale w każdej modlitwie i prośbie z dziękczynieniem, niechaj wasze żądania będą poznane w obecności Boga. 7 A pokój Boga, który przewyższa każdy sposób myślenia, będzie stał na straży waszych serc oraz waszych zamiarów w Jezusie Chrystusie.

8 Ponadto, bracia, cokolwiek jest prawdziwe, cokolwiek przestrzega Praw, cokolwiek jest sprawiedliwe, cokolwiek czyste, cokolwiek drogie, cokolwiek łagodne; jeśli coś jest zaletą i jeśli coś uznaniem - to niech jest rozważane. 9 Czego się nauczyliście, przyjęliście, usłyszeliście oraz zobaczyliście przy mnie - to czyńcie; a Bóg pokoju będzie z wami.

10 Ucieszyłem się bardzo w Panu, gdyż już kiedyś, ponownie staliście się zazielenieni, aby być skłonni wobec mego. Nad czym też myśleliście, lecz nie mieliście sposobności. 11 Nie mówię, że podczas niedostatku, gdyż ja nauczyłem się być samowystarczalnym w tym, w czym żyję. 12 Umiem się uczynić skromnym oraz mieć za dużo. W każdym przypadku i we wszystkich okolicznościach jestem nauczony - i być najedzony, i łaknąć, i mieć za dużo, i cierpieć biedę. 13 We wszystkim jestem silny w Chrystusie, który mnie wzmacnia. 14 Jednak uczyniliście słusznie, kiedy się staliście współuczestnikami mojego utrapienia.

15 Ale wiedzcie też wy, Filippianie, że na początku głoszenia Ewangelii, kiedy wyszedłem z Macedonii, na słowo o dawaniu i braniu żaden zbór się nie dzielił, tylko wy sami. 16 Gdyż także w Tesalonikach, raz i drugi, posłaliście mi na sprawę. 17 Nie, żebym poszukiwał daru, ale szukam owocu, co obfituje na waszym rachunku. 18 A otrzymuję wszystko i mam za dużo; jestem nasycony, bowiem wziąłem od Epafrodyta te środki od was, woń aromatu, ofiarę mile widzianą, bardzo podobającą się Bogu. 19 A mój Bóg wypełni każdą waszą potrzebę w czasie chwały, według Jego bogactwa w Chrystusie Jezusie. 20 Zaś Bogu oraz naszemu Ojcu chwała na wieki wieków. Amen.

21 Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiają was bracia, którzy są razem ze mną. 22 Pozdrawiają was wszyscy święci; ale najbardziej ci z domu cezara. 23 Łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, z wami wszystkimi. Amen.

 

*4,6 także: martwi, stara