Judas

 

List

spisany przez Judasa *

 

1. Judas, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakóba, do uświęconych w Bogu Ojcu oraz Jezusie Chrystusie, ustrzeżonych i powołanych - 2 dla was miłosierdzie, pokój i miłość, która oby wam została pomnożona.

3 Umiłowani, czyniąc wszelką gorliwość, by wam pisać o wspólnym zbawieniu, miałem przymus aby wam napisać list oraz zachęcić, by walczyć raz przekazaną świętym wiarą. 4 Bowiem wślizgnęli się pewni bezbożni ludzie, dawno temu zapisani na sąd, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na zuchwałość oraz zapierają się jedynego Władcy Absolutnego - Boga oraz naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

5 Ale chcę wam przypomnieć; wam, którzy już raz przeżyliście to doświadczenie, że Pan wyswobodził lud z ziemi Egiptu *, a następnie tych, co nie uwierzyli ** - zniszczył ***. 6 Lecz także aniołów, którzy nie zachowali swojego stanowiska *, ale opuścili swoją siedzibę - pośród mroku zachował w stałych pętach, aż do dnia wielkiego sądu. 7 Podobnie jak Sodomę, Gomorę * oraz wokół nich miasta, które są pokazane jako przykład, doznając wiecznego wyroku ognia. Bo w podobny do nich sposób, uprawiały nierząd oraz odeszły za inną **, cielesną naturą.

8 Lecz w podobny sposób i ci, co śnią sobie cielesną naturą * - zaiste się kalają; zaś władzę odrzucają i przeklinają ** wspaniałość. 9 Ale archanioł Michał, gdy rozmawiał odnośnie ciała Mojżesza, oddzielając się od tego oszczerczego *, nie odważył się na bezbożną mowę - wnosząc ocenę **, lecz powiedział: Oby cię Pan ukarał. Zachariasz 3,2  10 Zaś ci, zaiste, czego nie znają - to przeklinają; a co - zgodnie z naturą, podobnie jak nierozumne istoty - wiedzą, w tym są zepsuci. 11 Biada im, bo poszli drogą Kaina, zostali oddani szaleństwu zapłaty Balaama i zniszczyli się sporem Korego. I Mojżesza 4,8; IV Mojżesza 14; IV Mojżesza 22 + 23 12 Ci, wspólnie z wami ucztując, są plamami na waszych ucztach miłości, bez bojaźni pasąc samych siebie; bezwodne chmury, które tam i z powrotem są prowadzone przez wiatry; późnojesienne drzewa bez owoców, dwa razy umarłe, kiedy zostały wykorzenione; 13 dzikie fale morza, co z pianą wypluwają swe hańby; błąkające się gwiazdy, dla których mrok ciemności jest zachowany na wieczność.

14 Ale prorokował im także siódmy od Adama - Enoch, mówiąc: Oto idzie Pan, pośród dziesiątków tysięcy swoich świętych, 15 by uczynić sąd nad wszystkimi; zabić wszystkich TR bezbożnych, wobec wszystkich ich dzieł bezbożności w których zawinili, oraz wobec wszystkich hardych słów, które bezbożni grzesznicy wypowiedzieli z Jego powodu. 16 Oni są rozgoryczonymi szemraczami, idącymi według swych pragnień, a ich usta mówią napuszenie, pochlebiając ludziom dla zysku.

17 Zaś wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wcześniej wypowiedziane wśród apostołów naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 18 Ponieważ wam mówili, że: W czasie ostatniego okresu będą szydercy, co chodzą według swych pragnień bezbożności. 19 Tymi są ci, którzy sami się oddzielają, zmysłowi *, nie mający Ducha. 20 Ale wy, umiłowani, budujcie siebie najświętszą waszą wiarą, modląc się w Duchu Świętym. 21 Ustrzeżcie samych siebie w miłości Boga, życzliwie przyjmując * miłosierdzie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, ku życiu wiecznemu. 22 Więc im także okazujcie miłosierdzie - rozsądzając *. 23 A drugich, w bojaźni ratujcie od śmierci, porywając ich z ognia; nie znosząc nawet sukni splamionej z powodu cielesnej natury.

24 Zaś Temu, co może was zachować niewinnymi oraz w radości postawić bez zarzutu przed obliczem swojej wspaniałości, 25 jedynemu, mądremu Bogu, naszemu Zbawicielowi, chwała i majestat, władza i potęga, teraz i aż do każdego wieku. Amen.

 

*ST hebr. Jehuda/Juda; gr. Judas/Juda; spolszczone: Judasz

*1,5 ST z hebr. Micraimu

**1,5 także: nie zaufali

***1,5 także: wygubił, zabił

*1,6 także: początku

*1,7 ST z hebr. Sedom, Amora

**1,7 także: różną

*1,8 także: osobowością opartą na cielesnej naturze, ciałem wewnętrznym

**1,8 także: wypowiadają się złowróżbnie, profanująco, bluźnierczo, źle

*1,9 także: niesłusznie oskarżającego, obmawiającego (cechy szatana)

**1,9 także: oddzielenie; sąd; zasądzenie

*1,19 także: zwierzęcy

*1,21 także: oczekując miłosierdzia

*1,22 także: rozstrzygając, oddzielając, rozróżniając