Objawienie

 

Objawienie Jezusa Chrystusa

spisane przez Jana

 

1. Odsłonięcie * Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, by pokazać Jego sługom, co się ma dziać w pośpiechu. Więc wysłał i objawił to przez swojego anioła ** swemu słudze Janowi, 2 który poświadczył Słowu Boga, świadectwu Jezusa Chrystusa, jak i temu, cokolwiek zobaczył. 3 Bogaty * ten, kto czyta oraz ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują ** to, co w nim jest napisane; bowiem czas jest bliski.

4 Jan do siedmiu zgromadzeń wybranych * w Azji. Łaska wam oraz pokój od Tego, który jest, był i przychodzi; od siedmiu duchów, co są przed Jego tronem 5 i od Jezusa Chrystusa - wiernego * świadka **, pierworodnego z martwych, władcy królów ziemi. Temu, co nas miłuje oraz TR w swej krwi obmywa z naszych grzechów; 6  co uczynił nas także przywódcami i kapłanami dla Boga, swojego Ojca - Jemu chwała i panowanie * na wieki wieków. Amen **.

7 Oto przychodzi wśród obłoków, więc zobaczy go każde oko oraz ci, którzy go przebili; i uderzą się * w pierś wobec niego wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen. Zachariasz 12,10 -14;  Mateusz 24,30

8 Ja Jestem Alfa i Omega, początek * i wypełnienie ** - mówi Pan, Ten będący i który był, i przychodzący, Wszechmocny.

9 Ja, Jan, wasz brat, współuczestnik w udręce, królestwie i wytrwałości * Jezusa Chrystusa, byłem dla Słowa Boga oraz świadectwa Jezusa Chrystusa na wyspie zwanej Patmos. 10 W dniu Pańskim pojawiłem się w Duchu i usłyszałem za mną potężny głos jakby trąby, który mówił: 11 Ja Jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni. A co widzisz - zapisz na zwoju oraz poślij siedmiu zgromadzeniom wybranych, które w Azji - do Efezu, do Smyrny, do Pergamonu, do Tiatyry, do Sardes, do Filadelfii i do Laodycei.

12 Zatem się odwróciłem, aby uważać na ten głos, co ze mną mówił. A kiedy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych podstawek do lamp *. 13 Zaś w centrum tych podstawek, kogoś podobnego do Syna Człowieka, odzianego powłóczystą szatą i przed piersiami przepasanego złotym pasem. 14 A jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg; a jego oczy jak płomień ognia. 15 Zaś jego nogi podobne do metalu, jak gdyby płonącego w piecu, a jego głos - jak głos wielu wód. 16 W swojej prawej ręce ma siedem gwiazd, a z jego ust wychodzący, z obu stron ostry miecz. A jego twarz jak słońce, co ukazuje się w swej mocy.

17 Więc kiedy go ujrzałem, upadłem do jego nóg jak martwy. I nałożył na mnie swoją prawą rękę, mówiąc: Nie bój się; Ja Jestem Pierwszy i Ostatni, 18 i Żyjący. Stałem się martwy, a oto jestem - zaprawdę - żyjący na wieki wieków. Mam też klucze Krainy Umarłych i śmierci. 19 Zapisz to, co ujrzałeś i rzeczy które są, i które mają się po tych wydarzyć. 20 Tajemnicę siedmiu gwiazd, które ujrzałeś na mej prawicy oraz siedmiu złotych podstawek do lamp. Siedem gwiazd są aniołami siedmiu zborów, a siedem podstawek do lamp są siedmioma zgromadzeniami wybranych.

 

*1,1 także: objawienie, odkrycie; odkrycie Głowy (patrz: Jan 14,28; Filipian 2,6; 1 Jana 5,20; 1 Jana 5,7);

**1,1 co znaczy: zwiastuna, posłańca

*1,3 także: szczęśliwy, błogosławiony

**1,3 także: strzegą, dochowują

*1,4 także: zborów

*1,5 także: godnego zaufania, prawdziwego

**1,5 także: męczennika

*1,6 także: władza, potęga

**1,6 co znaczy: zaprawdę

*1,7 domyślnie: w skrusze, rozpaczy

*1,8 także: pierwsza zasada

**1,8 także: następstwo

*1,9 także: osamotnieniu

*1,12 chodzi o lampy oliwne; także: świeczników

 

2. Aniołowi efeskiego zgromadzenia wybranych napisz: To mówi ten, co trzyma w swojej prawicy siedem gwiazd i przechadza się w centrum siedmiu złotych podstawek do lamp. 2 Znam twoje czyny, cierpienie * i twą wytrwałość **; że nie możesz znieść *** bezwartościowych ****  oraz wypróbowałeś tych, co nazywają siebie apostołami - a nimi nie są, i znalazłeś ich kłamliwymi *****. 3 A wytrzymałeś i masz cierpliwość; ciężko też pracowałeś z powodu mego Imienia oraz się nie zmęczyłeś.

4 Ale mam przeciwko * tobie, że zaniedbałeś twą pierwszą miłość. 5 Zatem pamiętaj czemu osłabłeś, skrusz się * oraz rób czyny jak na początku. Zaś jeśli nie, jeżeli się nie skruszysz, to szybko wyruszam do ciebie oraz wstrząsnę twoją podstawką lampy z powodu jej pozycji. 6 Ale masz to, że nie cierpisz uczynków nikolaitów *, których ** i ja nie cierpię. 7 Kto ma ucho - niech usłyszy, co Duch mówi zgromadzeniom wybranych. Temu, co zwycięża dam zjeść z drzewa Życia, które jest w środku raju Boga.

8 A aniołowi zgromadzenia wybranych Smyrneńczyków napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był martwy, i ożył. 9 Znam twoje czyny, ucisk i nędzę (a jesteś bogaty), oraz zniesławianie tych, co sobie mówią, że są Żydami * - a nie są, ale domem zgromadzeń szatana. 10 Nic się nie bój tego, co masz cierpieć *. Oto ten oszczerczy ** zamierza niektórych z was wrzucić do więzienia, abyście zostali doświadczeni ***; więc będziecie mieć ucisk dziesięć dni ****. Bądź wierny ***** aż do śmierci, a dam ci zwycięski wieniec życia. 11 Kto ma ucho - niech usłyszy, co Duch mówi zgromadzeniom wybranych. Ten, kto zwycięża - nie dozna krzywdy od drugiej śmierci.

12 A aniołowi zgromadzenia wybranych w Pergamonie napisz: To mówi ten, co ma ostry, obosieczny miecz. 13 Znam twoje czyny i gdzie mieszkasz - tam, gdzie siedziba * szatana. A trzymasz się mego Imienia i nie zaparłeś się mojej wiary także w dniach, kiedy mój świadek, mój wierny ** Antypas został u was zabity; tam, gdzie zamieszkuje szatan. 14 Ale mam nieco przeciw tobie dlatego, że masz tam takich, co trzymają się nauki Balaama, który nauczył Balaka, by rzucił zgorszenie przed synów Israela, aby zjedli ofiary bałwochwalcze * i dokonali cudzołóstwa **. IV Mojżesza 31,16; 25,1 - 3 15 Także i ty masz takich, co trzymają się nauki nikolaitów, której nie cierpię. 16 Zatem skrusz się *. Zaś jeśli nie, szybko do ciebie przychodzę oraz będę walczył z nimi za pomocą miecza mych ust. 17 Kto ma ucho - niech usłyszy, co Duch mówi zgromadzeniom wybranych. Temu, kto zwycięża dam zjeść z ukrytej manny, i dam mu biały kamyk, a na kamyku napisane nowe imię, którego nikt nie zna, tylko ten, który je otrzymuje.

18 A aniołowi zgromadzenia wybranych w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boga, który ma swoje oczy jak płomień ognia, a jego nogi podobne są do metalu. 19 Znam twoje czyny, miłość, służbę, wiarę oraz twą wytrwałość, i że twoich ostatnich czynów jest więcej niż pierwszych. 20 Ale mam nieco przeciwko tobie, że pozwalasz kobiecie Jezabel - która nazywa siebie prorokinią - nauczać oraz wprowadzać w błąd moje sługi, aby scudzołożyli i zjedli ofiary bałwochwalcze *. 21 Więc dałem jej czas, by okazała skruchę z powodu jej cudzołóstwa - ale skruchy nie okazała. 22 Oto rzucam ją na mary *, a tych, co z nią cudzołożą w wielki ucisk, jeżeli nie okażą skruchy z powodu ich uczynków. 23 Także zabiję jej dzieci poprzez śmierć; więc wszystkie zbory uznają *, że ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i że dam każdemu z was według waszych czynów. 24 Zaś wam, pozostałym w Tiatyrze; tym, co nie macie za coś tej nauki i którzy nie poznaliście, jak powiadają - głębin szatana, mówię: Nie wkładam na was innego ciężaru. 2 Koryntian 6,16 - 18 25 Tylko co macie - to trzymajcie, aż do czasu gdy przyjdę. Galacjan 2,20 - 21 26 A temu, kto zwycięża i aż do końca pilnuje moich czynów - dam władzę nad narodami. 27 I będzie je prowadził * za pomocą żelaznej laski, podobnie jak są kruszone ** naczynia z gliny; w sposób jaki i ja otrzymałem od mego Ojca. Psalm 2,9 28 Dam mu też gwiazdę poranną. 29 Kto ma ucho - niech usłyszy, co Duch mówi zgromadzeniom wybranych.

 

*2,2 także: ból, zmęczenie, znużenie

**2,2 także: cierpliwość, wytrzymałość

***2,2 także: wznieść, podnieść; wysławić

****2,2 także: złych

*****2,2 także: fałszywymi

*2,4 równoległe tłumaczenie: w odniesieniu do ciebie

*2,5; *2,16 także: żałuj, zmień myślenie

*2,6 co znaczy: zwyciężających lud, panujących nad ludem

**2,6 dotyczy uczynków

*2,9 poprawnie: Judejczykami, czyli Israelitami z pokolenia Judasa (Judy)

*2,10 także: odczuwać, znosić, doświadczać

**2,10 także: niesłusznie obmawiający (cechy szatana)

***2,10 także: wypróbowani, kuszeni

****2,10 także: okresów czasu

*****2,10 także: ufny, wierzący

*2,13 także: stolec sędziowski, siedziba wyroczni, krzesło nauczyciela, tron

**2,13 także: mający wiarę, godny zaufania

*2,14 dosłownie: ofiarowane wizerunkom (rzeźbom, obrazom, posągom)

**2,14 także: bałwochwalstwa (cudzołóstwa duchowego)

*2,20 czyli ofiarowane wizerunkom

*2,22 także: łoże śmierci, łoże

*2,23 także: poznają, przekonają się, zrozumieją

*2,27 także: pasł; kierował

**2,27 w manuskryptach liczba pojedyncza

 

3. A aniołowi zgromadzenia wybranych w Sardes napisz: To mówi ten, co ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd: Znam twoje czyny, ponieważ masz imię, że żyjesz, a jesteś nieożywiony. 2 Bądź czuwającym * i utwierdź ** te pozostałe, co miały zamiar *** zginąć; gdyż nie znalazłem w komplecie twych czynów spełnionych **** wobec Boga. 3 Więc przypominaj sobie, jak wziąłeś i usłyszałeś, oraz zachowuj i skrusz się. Ale jeżeli nie będziesz czuwał - przyjdę jak złodziej; zatem nie poznasz o której godzinie do ciebie przyjdę. 4 Ale masz w Sardes trochę imion osób, które nie splamiły swych szat, więc będą chodzić ze mną w białych, bo są godni. 5 Ten, kto zwycięża, odzieje się w białe szaty i nie zatrę w pamięci jego imienia z Księgi Życia. Także wyznam jego imię przed obliczem mojego Ojca oraz wobec Jego aniołów. 6 Kto ma ucho - niech usłyszy, co Duch mówi zgromadzeniom wybranych.

7 A aniołowi zgromadzenia wybranych w Filadelfii napisz: To mówi święty *, prawdziwy **, mający klucz Dawida; który otwiera - a nikt nie zamknie i zamyka - a nikt nie otworzy. 8 Znam twoje czyny (oto przed twe oblicze dane są drzwi otwarte; więc nikt ich nie może zamknąć), ponieważ masz małą siłę, zachowałeś * me słowo i nie zaparłeś się mojego Imienia. 9 Oto z domu zgromadzeń szatana wyznaczę tych, co sobie mówią, że oni są Żydami - a nie są, lecz kłamią *. Oto im spowoduję, że przyjdą oraz pokłonią się przed twoimi nogami, i poznają, że ja cię umiłowałem. 10 Ponieważ zachowałeś słowo mej wytrwałości * - także ja cię zachowam od czasu doświadczenia, który ma przyjść na cały zamieszkały świat **, by doświadczyć mieszkających na ziemi. 11 Oto przychodzę szybko; trzymaj, co masz, by nikt nie zabrał twojego wieńca chwały. 12 Tego, kto zwycięża, uczynię kolumną w Przybytku Świątyni mego Boga, więc już nie wyjdzie na zewnątrz. Także napiszę na nim Imię mojego Boga oraz nazwę miasta mojego Boga - nowej Jerozolimy, która schodzi z Nieba od mego Boga, i moje nowe Imię. 13 Kto ma ucho - niech usłyszy, co Duch mówi zgromadzeniom wybranych.

14 A aniołowi zgromadzenia wybranych Laodyceńczyków napisz: To mówi Amen *, świadek wierny i prawdomówny, władza ** władzy ustanowionej przez Boga. Hebrajczyków 1,8 - 12  15 Znam twoje czyny, że nie jesteś ani chłodny, ani gorący; obyś był chłodny lub gorący. 16 A ponieważ jesteś letni - a więc ani gorący, ani chłodny - zamierzam * cię zwymiotować z moich ust **. 17 Gdyż mówisz: Jestem bogaty, wzbogaciłem się i nie mam potrzeby niczego. A nie wiesz, że TR jesteś nieszczęśliwy *, wzbudzający litość, ubogi, ślepy i nagi. 18 Radzę ci, byś się wzbogacił; nabądź u mnie złotą ozdobę, która jest wypalona pośród ognia. I białe szaty, byś się odział, oraz by nie została ukazana hańba twojej nagości. Nadto by twoje oczy były namaszczone maścią poprawiającą wzrok, abyś widział. I Mojżesza 3,8 - 12; Mateusz 25,9; Marek 8,25 19 Ja, ilukolwiek pokocham, tych poprawiam i uczę *. Ubiegaj się więc, gorliwie oraz skrusz się **.20 Oto stoję u drzwi i pukam; jeśli ktoś usłyszy mój głos oraz otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim spożywał posiłek, a on ze mną. 21 Temu, kto zwycięża, dam ze mną zasiadać na mym tronie; jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. 22 Kto ma ucho - niech usłyszy, co Duch mówi zgromadzeniom wybranych.

 

*3,2 także: czujnym

**3,2 także: podtrzymaj, podeprzyj, podnieś, wzmocnij, ugruntuj

***3,2 czas przeszły, niedokonany

****3,2 także: wypełnionych, urzeczywistnionych

*3,7 co znaczy: oddzielony, czysty

**3,7 także: prawdomówny, szczery, godny zaufania

*3,8; *3,10 także: stosowałeś, śledziłeś

*3,9 także: fałszywie mówią, fałszywie prorokują, fałszywie świadczą

*3,10 także: mojego osamotnienia

**3,10 gr. oikoumenee

*3,14 z hebr.: Godzien wiary

**3,14  także: pierwsza zasada

*3,16 także: zwlekam by

**3,16 tłumaczenie równoległe: zamierzam cię wyrzucić od mych ust (patrz: 1 Koryntian 9,26 - 27)

*3,17 także: znoszący cierpienia

*3,19 także: wychowuję, ćwiczę; karcę

**3,19 także: zmień myślenie

 

4. Po tych słowach ujrzałem, a oto w Niebie były otwarte drzwi, a pierwszy głos, który usłyszałem - jakby trąby, ten który ze mną mówi - powiedział: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się musi stać po tych rzeczach. 2 Więc zaraz pojawiłem się w duchu. A oto w Niebie znajdował się tron, a na tronie był Ten, który siedzi. 3 A siedzący podobny był wyglądem do kamienia jaspisu i sardynu; a dokoła tronu tęcza, taka sama wyglądem jak szmaragdowa. 4 Zaś dookoła tronu dwadzieścia cztery trony. I widziałem siedzących na tronach dwudziestu czterech starszych, przyodzianych w białe szaty, a na swych głowach mieli złote wieńce chwały. 5 A z tronu wychodzą błyskawice, grzmoty i dźwięki *; zaś przed tronem siedem palących się pochodni ** ognia, które są siedmioma duchami Boga. 6 Także przed tronem jakby szklane morze, podobne do górskiego kryształu. A w centrum tronu oraz wokoło tronu cztery żywe istoty, pełne oczu na przedzie i w tyle. 7 Pierwsza żywa istota podobna była do lwa; druga żywa istota podobna do cielęcia *; trzecia żywa istota miała wygląd ** jakby człowieka; a czwarta żywa istota podobna była do lecącego orła. 8 Te cztery żywe istoty - każda w swoim rodzaju, mająca wokoło po sześć skrzydeł - od wewnątrz są pełne oczu. Nie mają też wytchnienia dnia i nocy, mówiąc: Święty, święty, święty Pan Bóg, Wszechwładca; który był, jest i ma przyjść. 9 A gdy te żywe istoty oddadzą chwałę, cześć i dziękczynienie żyjącemu na wieki wieków, który siedzi na tronie, 10 dwadzieścia czterej starsi upadną przed siedzącym na tronie, pokłonią się żyjącemu na wieki wieków oraz rzucą przed tronem swoje wieńce chwały, mówiąc: 11 Godny jesteś, Panie i Boże nasz, przywdziać * chwałę, szacunek i moc, bowiem Ty wszystko stworzyłeś, więc dzięki Twojej woli istnieją oraz zostały stworzone.

 

*4,5 także: głosy, języki

**4,5 także: lamp

*4,7 także: chłopca

**4,7 także: twarz

*4,11 dosłownie: ująć i ogarnąć

 

5. A po prawicy Tego, który siedzi na tronie ujrzałem zwój *, zapisany na zewnątrz i z tyłu, zapieczętowany siedmioma pieczęciami. 2 Zobaczyłem też potężnego anioła, co oznajmiał za pomocą wielkiego głosu: Któż jest godny otworzyć zwój i rozłamać jego pieczęcie? 3 I nikt w Niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć zwoju, ani go zobaczyć. 4 Zatem bardzo płakałem, bo nie został znaleziony nikt, godny otworzyć i czytać zwój, ani go oglądać. 5 A jeden ze starszych mi mówi: Nie płacz; oto zwyciężył lew z pokolenia Judy - korzeń * Dawida, by otworzyć zwój oraz złamać siedem jego pieczęci. 6 I spojrzałem; a oto w centrum tronu, czterech żywych istot i wśród starszych, stanął jakby zabity na ofiarę Baranek, mając siedem rogów i siedem oczu, które są siedmioma duchami Boga, wysłanymi na całą ziemię. 7 Więc przyszedł i z prawicy Tego, który siedział na tronie wziął zwój. Daniel  7,13 - 14 8 A gdy wziął zwój, owe cztery żywe istoty oraz dwudziestu czterech starszych upadło przed Barankiem. Każdy z nich miał kitarę * oraz złote czasze pełne wonności, którymi są modlitwy świętych. 9 Śpiewają też nową pieśń, mówiąc: Godny jesteś wziąć ten zwój oraz złamać jego pieczęcie; bowiem zostałeś zabity i w * twojej krwi odkupiłeś ich dla Boga z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. 10 Także uczyniłeś ich dla Boga naszymi przywódcami i kapłanami, więc będą rządzić na ziemi.

11 Ujrzałem też wokół tronu i usłyszałem głos wielu aniołów, istot żywych, i starszych, a ich liczba była miriady * miriad, oraz tysiące tysięcy. 12 I mówili wielkim głosem: Godzien jest ten zabity na ofiarę Baranek wziąć moc i bogactwo, mądrość i potęgę, szacunek, chwałę i sławę. 13 A wszelkie stworzenie, które jest w Niebie, na ziemi, pod ziemią oraz w morzu; wszystko co w nich TR, mówiło: Siedzącemu na tronie i Barankowi - sława, szacunek, chwała i potęga na wieki wieków. 14 A cztery żywe istoty mówiły: Amen. Także dwudziestu czterech starszych upadło oraz pokłonili się żyjącemu na wieki wieków.

 

*5,1 także: księgę

*5,5 także: szczep; źródło

*5,8 rodzaj liry

*5,9 także: przez twoją krew

*5,11 miriada - liczba dziesięciu tysięcy; ogólnie: niezliczona ilość

 

6. A gdy Baranek otworzył pierwszą z pieczęci, ujrzałem i usłyszałem jedną z czterech żywych istot, która mówiła jak głos grzmotu: Przybądź i uważaj! 2 Więc zobaczyłem - a oto biały * koń, a ten, co na nim siedział miał łuk; i został mu dany wieniec chwały; wyszedł też zwyciężając i aby mógł zwyciężyć.

3 A kiedy złamał drugą pieczęć, usłyszałem drugą istotę żywą, która mówiła: Przybądź i uważaj! 4 Wyszedł też drugi, czerwony * koń; a temu, co na nim siedział zostało dane wziąć ** pokój z ziemi ***, by jedni drugich zarzynali ****. Zatem został mu dany znaczący sztylet. Zachariasz 1,11 - 12;

5 A kiedy złamał trzecią pieczęć, usłyszałem trzecią istotę żywą, która mówiła: Przybądź i uważaj! I zobaczyłem - a oto czarny koń, a ten, co na nim siedział miał w swojej ręce wagę *. 6 A w centrum owych żywych istot usłyszałem głos, który mówił: Chojniks * zboża za denara ** oraz trzy chojniksy jęczmienia za denara; a oliwie i winu nie możesz uczynić niesprawiedliwości ***.

7 A kiedy złamał czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej istoty żywej, która mówiła: Przybądź i uważaj! 8 I zobaczyłem - a oto siwy * koń, a temu, co na nim siedział było na imię Śmierć; więc szła za nim Kraina Umarłych. Została im też dana władza nad czwartą częścią ziemi, by zabijać mieczem, wśród głodu, w śmierci i przez dzikie zwierzęta ziemi.

9 A kiedy złamał piątą pieczęć, poniżej ołtarza zobaczyłem dusze zabitych z powodu * Słowa Boga oraz z powodu * świadectwa, które mieli. Mateusz 5,11 10 I zakrzyknęły wielkim głosem, mówiąc: Aż do jakiego czasu - święty oraz prawdziwy Władco Absolutny - nie oddzielasz * i nie bierzesz w obronę naszej przelanej krwi od tych, co zamieszkują na ziemi? 11 Więc każdemu z nich zostały dane białe szaty i zostało im powiedziane, że jeszcze odpoczną mały czas, aż zostaną dopełnieni ich współsłudzy oraz ich bracia, którzy mają być zabici, jak i oni.

12 A kiedy złamał szóstą pieczęć zobaczyłem - a oto wydarzyło się wielkie trzęsienie, a słońce stało się czarne jak włosiany wór, a cały księżyc stał się jak krew. 13 Także gwiazdy Nieba spadały ku ziemi, podobnie jak wstrząsany przez wielki wiatr figowiec zrzuca swe niedojrzałe figi. Objawienie 12,4 14 Nadto został oddzielony niebieski firmament - podobnie jak zwój, który jest zwijany. A każda góra i wyspa zostały poruszone * ze swoich miejsc. 15 Zaś królowie ziemi, wielcy panowie i bogaci, dowódcy wojskowi i gwałtownicy, każdy niewolnik i wolny, ukryli się do jaskiń oraz na skały gór. 16 Mówili też górom i skałom: Spadnijcie na nas oraz ukryjcie nas od oblicza Tego, który siedzi na tronie oraz od uniesienia * Baranka; 17 bowiem przyszedł wielki czas jego gniewu, zatem kto może przetrwać *?

 

*6,2 także: jasny, błyszczący

*6,4 także: ognisty, płomienny

**6,4 także: pochwycić gwałtem

***6,4 możliwe tłumaczenie: wziąć pokój za ziemię świętą, aby jedni drugich zarzynali.

****6,4 także: zabijali

*6,5 także: jarzmo

*6,6 miara rzeczy sypkich (dzienna porcja dla jednego człowieka), ok.1,2 l.

**6,6 znaczna moneta rzymska = 16 asów = 16x4 kwadrantów

***6,6 także: krzywdy, zła, występku

*6,8 także: bladozielony; posiwiały

*6,9 także: dla

*6,10 także: sądzisz

*6,14 także: przesunięte

*6,16 także: gniewu

*6,17 także: być wyprostowanym

 

7. Potem zobaczyłem czterech aniołów, stojących na czterech odosobnionych * miejscach ziemi, co władali czterema wiatrami ziemi, aby wiatr nie dął na ziemi, ani na morzu, ani na żadne drzewo. 2 Ujrzałem także innego anioła, który wchodził od wschodu słońca i miał pieczęć żyjącego Boga. Zawołał on wielkim głosem do tych aniołów, którym zostało dane by zaszkodzić ziemi i morzu, 3 mówiąc: Nie uczyńcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż zapieczętujemy sługi naszego Boga na * ich czołach. 4 Usłyszałem też liczbę zapieczętowanych - sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy byli zapieczętowanymi z każdego plemienia dzieci * Israela. 5 Z plemienia Judy - dwanaście tysięcy tych, co byli zapieczętowanymi; z plemienia Reubena * - dwanaście tysięcy tych, co byli zapieczętowanymi; z plemienia Gada - dwanaście tysięcy tych, co byli zapieczętowanymi; 6 z plemienia Asera - dwanaście tysięcy tych, co byli zapieczętowanymi; z plemienia Naftalima - dwanaście tysięcy tych, co byli zapieczętowanymi; z plemienia Manassesa - dwanaście tysięcy tych, co byli zapieczętowanymi; 7 z plemienia Symeona - dwanaście tysięcy tych, co byli zapieczętowanymi; z plemienia Lewiego - dwanaście tysięcy tych, co byli zapieczętowanymi; z plemienia Issachara - dwanaście tysięcy tych, co byli zapieczętowanymi; 8 z plemienia Zebuluna - dwanaście tysięcy tych, co byli zapieczętowanymi; z plemienia Józefa - dwanaście tysięcy tych, co byli zapieczętowanymi; z plemienia Beniamina - dwanaście tysięcy tych, co byli zapieczętowanymi.

9 Potem zobaczyłem - a oto przed tronem i przed Barankiem stał liczny tłum, którego TR nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu, pokoleń, ludów i języków. Są oni przyodziani w białe szaty, a palmy w ich rękach. 10 Wołają też wielkim głosem, mówiąc: Zbawienie w naszym Bogu, który siedzi na tronie i Baranku. 11 A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu, starszych i czterech istot żywych, upadli przed tronem na swe twarze, i pokłonili się Bogu, 12 mówiąc: Amen. Sława i chwała, mądrość i dziękczynienie, cześć, moc i potęga naszemu Bogu na wieki wieków. Amen.

13 A jeden ze starszych się oddzielił i mi mówi: Kim są ci przyodziani w białe szaty i skąd przyszli? 14 Zatem mu powiedziałem: Panie, ty wiesz. Więc mi powiedział: Oni są tymi, co przychodzą z wielkiego ucisku; wyprali też swoje szaty oraz je wybielili w krwi Baranka. 15 Dlatego są przed tronem Boga oraz dniem i nocą służą Mu w Jego Świątyni; a Ten, który siedzi na tronie, rozbije nad nimi namiot. 16 Nie będą już odczuwać głodu, ani nie będą spragnieni, nie padnie na nich słońce, ani żaden upał, 17 bo Baranek - ten między nimi w centrum tronu - będzie ich pasł oraz ich poprowadzi do źródeł wód życia, a Bóg zetrze z ich oczu każdą łzę.

 

*7,1 także: rogach

*7,3 także: przy

*7,4 także: synów

*7,5 ST podaje brzmienie imion na podstawie języka hebrajskiego

 

8. A kiedy złamał siódmą pieczęć, powstało w Niebie milczenie * przez około pół godziny. 2 Zobaczyłem też siedmiu aniołów, którzy stanęli przed Bogiem i zostało im dane siedem trąb. 3 Przyszedł też inny anioł i stanął koło ołtarza, mając złotą kadzielnicę. I zostało mu dane wiele wonności, aby je dał modlitwom wszystkich świętych, na złoty ołtarz przed tronem. 4 Zatem z ręki anioła wstąpił przed Boga dym wonności pochodzący od modlitw świętych. 5 A anioł wziął kadzielnicę, napełnił ją z ognia ołtarza oraz zrzucił na ziemię; i powstały głosy, grzmoty, błyskawice oraz trzęsienie.

6 A siedmiu aniołów, którzy mieli siedem trąb, przygotowało się by zatrąbić.

7 I zatrąbił pierwszy anioł. Więc pojawił się grad i ogień, i zostały zmieszane we krwi, i zostało to wyrzucone na ziemię. Zatem została spalona trzecia część drzew oraz została spalona wszelka zielona trawa.

8 Zatrąbił też drugi anioł. I została wrzucona do morza jakby wielka, płonąca ogniem góra. Więc trzecia część morza stała się krwią, 9 a w morzu zginęła trzecia część stworzeń, które miały duszę, i została zniszczona trzecia część okrętów.

10 Zatrąbił też trzeci anioł. A z nieba spadła wielka, paląca się jak pochodnia gwiazda, i spadła na trzecią część rzek oraz na źródła wód. 11 A imię tej gwiazdy nazywane jest Piołun. Więc trzecia część wód stała się piołunem i wielu ludzi pomarło od wód, bo zostały napełnione goryczą.

12 I zatrąbił czwarty anioł; więc została uderzona trzecia część słońca, trzecia część księżyca oraz trzecia część gwiazd. Aby ich jedna trzecia została zaciemniona oraz dzień nie przyświecał trzecią jego częścią, podobnie i noc.

13 I ujrzałem, i usłyszałem jednego anioła lecącego przez środek * nieboskłonu, który mówił wielkim głosem: Och, biada, biada, biada tym, co mieszkają na ziemi, z powodu pozostałych głosów trąby trzech aniołów, którzy mają trąbić.

 

*8,1 także: cisza, spokój

*8,13 także: przez zenit

 

9. I zatrąbił piąty anioł; więc ujrzałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię oraz został jej dany klucz studni * podziemnego świata **. 2 Otwarła się także cysterna podziemnego świata, a z cysterny poszedł do góry jakby dym wielkiego pieca. I od dymu tej cysterny zostało zaćmione słońce oraz sfera powietrzna. 3 Nadto spośród dymu wyszły na ziemię szarańcze i została im dana moc, podobna do mocy jaką mają skorpiony * ziemi. 4 Zostało im też powiedziane, aby nie czyniły szkody trawie ziemi, ani żadnej zielonej roślinie, ani żadnemu drzewu - lecz tylko ludziom, co nie mają na swoich czołach pieczęci Boga. 5 Zostało im też wyznaczone, żeby ich nie zabijały, ale by byli nękani przez pięć miesięcy. Zaś ich męczarnia podobna będzie do męczarni od skorpiona, kiedy zrani człowieka. 6 A w owych dniach ludzie będą szukać śmierci, lecz jej nie znajdą; będą chcieli umrzeć, a śmierć od nich ucieknie. 7 Zaś kształty * owej szarańczy podobne były do koni przygotowanych do bitwy, a na ich głowach wieńce chwały, podobne jakby do złota; a ich twarze jakby twarze ludzi. 8 Miały też włosy * jak włosy kobiet, a ich zęby były jak lwów. 9 Miały także pancerze, jak pancerze żelazne; a szum ich skrzydeł podobny był do dźwięku licznych, biegnących na bitwę koni wozów bojowych. 10 Zaś ogony mają podobne do skorpionów, a w ich ogonach były żądła oraz ich moc, by krzywdzić ludzi przez pięć miesięcy. 11 Mają też nad sobą władcę - anioła świata podziemnego, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon *, a w greckim ma na imię Apollyon **.

12 Jedno biada odeszło; a oto po tych zdarzeniach przychodzą jeszcze dwa biada.

13 Zatem zatrąbił szósty anioł i usłyszałem jeden głos z czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed obliczem Boga. 14 Głos mówił szóstemu aniołowi, który miał trąbę: Rozwiąż czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufrat. 15 Zatem zostali rozwiązani czterej aniołowie przygotowani na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by zabić trzecią część ludzi. 16 A liczba wojsk konnych wynosiła dwie miriady miriad *; taką ich liczbę usłyszałem. 17 I w ten sposób zobaczyłem w widzeniu konie, a ci, co na nich siedzieli mieli ogniste, hiacyntowe oraz żółte pancerze. A głowy koni były jak głowy lwów, a z ich pysków wychodzi ogień, dym i siarka. 18 Na skutek tych trzech przyczyn - od ognia, dymu i siarki, co wychodzi z ich pysków - została zabita trzecia część ludzi. 19 Bowiem ich siła jest w ich pyskach, a także w ich ogonach; gdyż ich ogony podobne są do węży, co mają głowy i czynią przez nie krzywdę.

20 A pozostali z ludzi, którzy nie zostali zabici przez te ciosy - nie skruszyli się z powodu uczynków swoich rąk, by nie oddawać pokłonu demonom i wizerunkom * - złotym, srebrnym, miedzianym, kamiennym i drewnianym - które nie mogą widzieć, ani słuchać, ani chodzić. 21 Nie skruszyli się także ze swych morderstw, ani ze swoich czarów, ani ze swego cudzołóstwa *, ani ze swych kradzieży.

 

*9,1 także: cysterny

**9,1 także: otchłani, przepaści

*9,3 niedźwiadki - skorpiony, w języku greckim jedno słowo, tłumaczone jako skorpiony.

*9,7 także: obrazy, podobieństwa, wygląd

*9,8 także: sierść

*9,11 co znaczy: Zniszczenie 

**9,11 co znaczy: Niszczyciel

*9,16 miriada = 10.000

*9,20 także: obrazom, posągom (czyli bałwanom)

*9,21 także: bałwochwalstwa

 

10. Zobaczyłem też innego, mocnego anioła, który zstępował z Nieba i był odziany obłokiem, a koło jego głowy - tęcza; a jego twarz jak słońce, a jego nogi jak słupy ognia. 2 Zaś w swojej ręce miał mały, otwarty zwój. I postawił swoją prawą nogę na morzu, zaś lewą na ziemi. 3 Zakrzyknął też wielkim głosem, podobnie jak ryczy lew. A gdy zakrzyknął - siedem grzmotów powiedziało nawzajem swoimi głosami. 4 A kiedy siedem grzmotów powiedziało swoje głosy - miałem pisać. Ale usłyszałem głos z Nieba, który mówił: Zamknij pieczęcią to, co powiedziało siedem grzmotów; więc tych słów nie mogłem zapisać. 5 A anioł, którego zobaczyłem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł swoją rękę ku Niebu 6 oraz przysiągł na Tego, co żyje na wieki wieków; który stworzył Niebo i tych aniołów, co w nim są; ziemię i te stworzenia na * niej; morze oraz te w nim; że już nie będzie zwłoki. 7 Ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy ma trąbić, zostanie urzeczywistniona * tajemnica Boga, ponieważ ogłosił swoim sługom - prorokom.

8 A głos, który usłyszałem z Nieba, znowu rozmawiał ze mną i mówił: Idź, weź zwój, który został otwarty w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi. 9 Zatem podszedłem do anioła i mu mówię, aby mi dał mały zwój. Więc mi mówi: Weź i zjedz go, a napełni twój brzuch goryczą; ale w twoich ustach będzie słodki jak miód. 10 Zatem wziąłem z ręki anioła mały zwój i go zjadłem, a był w moich ustach słodki jak miód; lecz gdy go zjadłem, mój brzuch został napełniony goryczą. 11 Także mi mówią: Jest ci konieczne znów prorokować nad licznymi ludami, narodami, językami i królami.

 

*10,6 także: w, przy

*10,7 także: dokonana

 

11. Został mi też dany pręt mierniczy, podobny do laski; a anioł stanął, mówiąc: Podnieś się i zmierz Świątynię Boga, ołtarz i tych, co składają w niej hołd. 2 A dziedziniec, który jest na zewnątrz Świątyni - wyrzuć poza oraz go nie mierz, bo został dany poganom *; więc będą poniewierać ** święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące. 3 I dam je dwóm moim świadkom, którzy przyodzieją się worami oraz będą prorokować tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. 4 Ci są dwoma oliwkami oraz dwoma podstawkami do lamp, co stoją przed obliczem Pana ziemi. 5 A jeśli ktoś chciałby im zaszkodzić - to ogień wychodzi z ich ust oraz pochłania ich wrogów; więc jeśli ktoś zechciał im zaszkodzić – tak, ten musi zostać zabity. 6 Ci mają moc zamknąć niebo, aby deszcz nie zraszał ich dni prorokowania. Mają moc względem wód, by je zamieniać w krew, i ilekroć by chcieli - ugodzić ziemię każdym ciosem. 7 A gdy zakończą swoje świadectwo - bestia, która wychodzi ze świata podziemnego, wywoła z nimi bitwę, zwycięży ich i ich zabije. 8 A ich zwłoki spoczną na placu * wielkiego miasta, które duchowo nazywa się Sodomą i Egiptem; gdzie też ich Pan został ukrzyżowany. 9 A ci z ludów, plemion, języków i narodów widzą ich zwłoki przez trzy i pół dnia, ale ich zwłok nie pozwalają włożyć do grobowca. 10 Także ci, co mieszkają na ziemi, cieszą się dzięki nim, są rozweseleni, oraz będą sobie nawzajem przesyłać dary, ponieważ ci dwaj prorocy znękali tych, którzy zamieszkują na ziemi. 11 A po trzech i pół dniach wszedł w nich od Boga duch życia oraz stanęli na swych nogach; więc na tych, co ich widzieli, padł wielki strach. 12 Usłyszeli też wielki głos z Nieba, który im mówił: Wstąpcie tu. Więc w obłoku wstąpili do Nieba, a ich wrogowie oglądali tylko samych siebie. 13 I w tej godzinie stało się wielkie trzęsienie, zatem dziesiąta część miasta upadła. W trzęsieniu zostało zabitych siedem tysięcy osób spośród ludzi, a pozostali stali się przestraszeni oraz oddali chwałę Bogu Nieba.

14 Odeszło drugie biada; a oto szybko przychodzi trzecie biada.

15 Zatem zatrąbił siódmy anioł. A w Niebie pojawiły się wielkie głosy, mówiące: Dokonało się królowanie nad światem naszego Pana i Jego Chrystusa, zatem będzie królował na wieki wieków. 16 Także dwudziestu czterech starszych, co przed obliczem Boga siedzą na swoich tronach, upadło na swoje twarze i pokłonili się Bogu, mówiąc: 17 Dziękujemy Ci, Panie Boże, Wszechwładco, który jesteś, byłeś i który masz przyjść, że ująłeś swą wielką moc oraz zapanowałeś. 18 Więc narody się rozgniewały, lecz także nadszedł Twój gniew, i czas umarłych, aby zostali osądzeni. Byś dał też nagrodę swoim sługom, prorokom, świętym oraz tym, co się boją Twojego Imienia - małym i wielkim - i abyś zgładził tych, którzy niszczą ziemię. 19 Została też otwarta Świątynia Boga w Niebie, a w Jego Świątyni została ukazana Skrzynia * Jego Przymierza. Pojawiły się również błyskawice, głosy, grzmoty, trzęsienie i wielkie gradobicie.

 

*11,2 także: narodom (spoza Israela)

**11,2 także: deptać, nawiedzać

*11,8 także: szerokim pasie

*11,19 także: arka

 

12. A na * niebie ukazał się wielki znak - odziana słońcem kobieta, a księżyc pod jej stopami; zaś na jej głowie wieniec chwały z dwunastu gwiazd. 2 A mając w łonie * i rodząc w bólach, męczy się i krzyczy, by urodzić. 3 Na niebie został też ukazany drugi znak - oto wielki ognisty smok, który ma siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów. 4 Zaś jego ogon ciągnie trzecią część gwiazd Nieba, i zrzucił je na ziemię. A smok stanął przed kobietą, co miała urodzić, aby kiedy urodzi, pożreć jej dziecko. 5 I urodziła dziecko *, istotę płci męskiej **, która ma prowadzić *** wszystkie narody za pomocą żelaznej laski. Więc jej dziecko zostało porwane do Boga, przed Jego tron. I Tesaloniczan 4,17 6 A kobieta uciekła na pustkowie, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywili tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

7 I stała się wojna w Niebie; Michał i jego aniołowie stoczyli bitwę ze smokiem. Zatem zaczął walczyć smok i jego aniołowie. 8 Lecz nie miał mocy; a oprócz tego nie zostało znalezione ich miejsce w Niebie. Izajasz 14,12 - 21

9 Więc został wyrzucony wielki smok, starodawny wąż, zwany oszczerczym i szatanem, który zwodzi cały zamieszkały świat *. Zrzucony został na ziemię, a razem z nim zostali zrzuceni jego aniołowie. 10 Usłyszałem też w Niebie wielki głos, który mówił: Teraz dokonało się wyzwolenie, potęga i panowanie naszego Boga i władza Jego Chrystusa, gdyż został wyrzucony oskarżyciel naszych braci, co ich oskarżał dniem i nocą przed obliczem naszego Boga. 11 A oni go zwyciężyli przez krew Baranka oraz przez słowo ich świadectwa, i nie umiłowali swojego życia aż do śmierci. 12 Dlatego cieszcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie. Ale biada tym, co przebywają na ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was ten oszczerczy; a ma wielki gniew, gdyż wie, że posiada mało czasu.

13 A gdy smok ujrzał, że został zrzucony na ziemię - pogonił * kobietę, która urodziła istotę płci męskiej. 14 Więc kobiecie zostały dane dwa skrzydła wielkiego orła, aby leciała na pustkowie, na jej miejsce, gdyż jest tam karmiona przez czas *, czasy i połowę czasu, z dala od oblicza węża. 15 Zaś wąż wyrzucił za kobietą wodę ze swego pyska, prawie jak rzekę, by ją uczynić niesioną prądem rzeki. 16 Lecz kobiecie przyszła z pomocą ziemia *. Ziemia otworzyła swe usta oraz wchłonęła rzekę, którą smok wyrzucił z jego pyska. 17 Zatem smok rozgniewał się na kobietę i odszedł, by uczynić wojnę z tymi, co pozostają z jej nasienia * - strzegą ** przykazań Boga oraz mają świadectwo Jezusa Chrystusa. 18 I zostałem postawiony na piasku morza.

 

*12,1 także: w

*12,2 także: będąc brzemienną

*12,5 także: syna

**12,5 dosłownie: męskiego

***12,5 także: paść, kierować

*12,9 gr. oikoumenee

*12,13 także: zaczął oskarżać

*12,14 także: czas krytyczny; okres

*12,16 także: Ziemia Święta

*12,17 także: pochodzenia, potomstwa

**12,17 także: przestrzegają, stosują, zachowują

 

13. Zobaczyłem też bestię, co wychodziła z morza, a miała siedem głów i dziesięć rogów. Zaś na jej rogach dziesięć diademów, a na jej głowach imiona * bluźnierstwa **. 2 A bestia, którą ujrzałem, była * podobna do pantery, jej nogi jakby niedźwiedzia, zaś jej pysk - jakby pysk lwa. Smok dał jej także swą moc, swój tron ** oraz wielką władzę. 3 I widziałem jedną z jej głów jakby zabitą aż do śmierci, lecz rana * jej śmierci została uleczona **. Więc ponownie, cała ziemia została zadziwiona tą bestią. 4 I pokłonili się * smokowi, ponieważ dał władzę bestii, i pokłonili się bestii, mówiąc: Kto jest równy ** bestii i kto może stoczyć z nią bitwę ***?

5 I zostały jej dane usta, które mówiły wielkie * rzeczy oraz bluźnierstwa. Została jej też dana władza, by działać przez czterdzieści dwa miesiące. 6 Zatem otworzyła swoje usta ku bluźnierstwom przeciwko Bogu, aby zelżyć Jego Imię oraz Jego przybytek - tych, co mieszkali w Niebie. 7 Zostało jej też dane uczynić wojnę ze świętymi i ich zwyciężyć. Nadto została jej dana władza nad każdym plemieniem, językiem i narodem. 8 Więc pokłonią się jej wszyscy zamieszkujący na ziemi, których imię nie jest zapisane w Zwoju Życia Baranka. Tego, co został zabity na ofiarę z powodu założenia świata.

9 Jeśli ktoś ma ucho - niech usłyszy! 10 Skoro ktoś gromadzi * do niewoli - idzie do niewoli; jeśli ktoś zabije za pomocą sztyletu ** - jest mu konieczne zostać zabitym przez sztylet. Tu jest wytrwałość i ufność *** świętych.

11 Ujrzałem też inną bestię, która wychodziła z ziemi i miała dwa rogi, podobne do Baranka - a mówiła jak smok. 12 I czyni całą władzę pierwszej bestii przed jej obliczem. Także sprawia, by ziemia i ci, co na niej zamieszkują pokłonili się pierwszej bestii, której rana jej śmierci została wyleczona. 13 Robi też wielkie znaki *, chcąc spowodować, by przed ludźmi i ogień zstępował na ziemię z nieba. 14 A przez cuda, które jej dano uczynić przed bestią, zwodzi tych, co zamieszkują na ziemi, mówiąc zamieszkującym na ziemi, by uczynili obraz * bestii, która ma ranę od sztyletu, a ożyła.

15 Dano jej też dać ducha obrazowi bestii, aby obraz bestii i mówił, i sprawił, żeby ci, którzy nie pokłonią się obrazowi bestii, mogli zostać zabici. 16 Czyni też wszystkim - małym i wielkim, bogatym i biednym, wolnym i niewolnikom - aby dali im piętno * na ich prawą rękę, lub na ich czoło. 17 Także aby nikt nie mógł niczego kupić, ani sprzedać; lecz tylko ten, co ma to piętno - imię bestii, albo liczbę jej imienia. 18 Tu jest mądrość. Kto ma rozum niech zliczy * liczbę ** bestii; gdyż istnieje liczba człowieka, a jej liczba sześćset sześćdziesiąt sześć.

 

*13,1 także: nazwy

**13,1 także: zniesławiania, oszczerstwa, bezbożnej mowy

*13,2 czas przeszły, niedokonany

**13,2 także: siedzibę wyroczni

*13,3 także: uderzenie, cios

**13,3 także: została sługą, została uczczona

*13,4 także: oddali cześć, złożyli hołd

**13,4 także: podobny

***13,4 także: kłócić się

*13,5 także: gwałtowne, znaczące, zuchwałe

*13,10 także: zbiera, sprowadza

**13,10 także: krótkiego miecza

***13,10 także: wiara

*13,13 także: wróżby

*13,14 także: wizerunek, ikonę

*13,16 znak wyryty, wyciśnięty lub wypalony; znamię

*13,18 także: policzy

*13,18 także: sumę, ilość

 

14. I zobaczyłem - a oto Baranek stoi na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, co mają napisane na swych czołach Imię jego Ojca. Mateusz 28,19; Dzieje Apostolskie 2,38; Jan 17,11 - 12; Izajasz 9,6 2 Usłyszałem też głos z Nieba, jak głos wielu wód oraz jak głos wielkiego grzmotu. Usłyszałem także głos grających na swych kitarach *. 3 A śpiewają jak gdyby nową pieśń - wobec tronu, przed obliczem czterech istot żywych i starszych. Nikt nie mógł się nauczyć tej pieśni, tylko sto czterdzieści cztery tysiące wykupionych z ziemi. 4 Oni są tymi, którzy się nie skalali * wśród kobiet, są bowiem dziewicami. Ci idą za Barankiem, gdziekolwiek by szedł. Zostali oni wykupieni z ludzi jako pierwocina dla Boga i Baranka. 5 W ich ustach nie został znaleziony podstęp *; są nienaganni przed tronem Boga.

6 Ujrzałem także innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał wieczną Ewangelię, by ją ogłosić ludziom mieszkającym na ziemi; każdemu narodowi, plemieniu, językowi i ludowi. 7 Mówił on pośród wielkiego głosu: Ulęknijcie się Boga oraz oddajcie Mu chwałę, bowiem przyszła pora Jego oceny *; pokłońcie się Temu, co uczynił Niebo i ziemię, morze i źródła wód.

8 A za nim szedł inny anioł, mówiąc: Upadł *, upadł Babilon, wielka ojczyzna **, która napoiła wszystkie narody z wina pożądania *** swojej prostytucji ****. 9 Zaś za nim szedł inny, trzeci anioł, mówiąc wielkim głosem: Jeśli ktoś się kłania bestii, jej wizerunkowi oraz bierze piętno na swoje czoło, albo na swoją rękę - 10 sam także będzie pił z wina gniewu Boga; niezmieszanego *, nalanego w kielich Jego zapalczywości **. Będzie też męczony w ogniu i siarce wobec świętych aniołów oraz wobec Baranka. 11 A dym ich męki idzie do góry na wieki wieków. Zatem ci, co się kłaniają bestii, jej wizerunkowi oraz TR biorą piętno jej imienia - nie mają odpoczynku dnia i nocy. 12 Tu jest wytrwałość świętych; tych, co strzegą przykazań Boga oraz wiary Jezusa.

13 Usłyszałem również głos z Nieba, który mi mówił: Napisz: Szczęśliwi * od teraz martwi, umierający w Panu. Zaprawdę - mówi im Duch - by odpoczęli od swych trudów; bowiem ich uczynki idą wśród ** nich.

14 I zobaczyłem - a oto biały obłok; a ten, co siedział na obłoku, był podobny do Syna Człowieka; miał na swej głowie złoty wieniec chwały, a w swojej ręce ostry sierp. 15  I wyszedł ze Świątyni inny anioł, wołając za pomocą wielkiego głosu do siedzącego na obłoku: Poślij twój sierp i zeżnij, gdyż przyszła pora zżąć, ponieważ zostało wysuszone * żniwo ziemi. 16 Zatem ten, co siedział na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta.

17 A ze Świątyni w Niebie wyszedł inny anioł. On także miał ostry sierp. 18 Zaś od ołtarza wyszedł drugi anioł, który miał władzę nad ogniem. I zawołał wielkim głosem do tego, co miał ostry sierp, mówiąc: Poślij twój ostry sierp oraz zbierz winne grona winorośli ziemi, gdyż dojrzały kiście jej winogron. 19 Zatem anioł rzucił swój sierp na ziemię i zebrał winorośl ziemi oraz wrzucił do wielkiej kadzi * gniewu Boga. 20 A kadź została udeptana * na zewnątrz miasta, więc z kadzi wyszła krew aż do wędzideł koni z tysiąca sześciuset stadionów **.

 

*14,2 rodzaj liry

*14,4 także: zepsuli, splamili, zdemoralizowali

*14,5 także: chytrość, zdrada

*14,7 także: próby, zasądzenia

*14,8 także: przegrał, chybił, zginął  (w języku greckim słowo - Babilon jest rodzaju żeńskiego)

**14,8 także: miasto, kraj

***14,8 także: skłonności, pragnienia; tchnienia; gniewu

****14,8 także: bałwochwalstwa (duchowego cudzołóstwa)

*14,10 także: czystego

**14,10 także: uniesienia, gniewu, oburzenia

*14,13 także: bogaci, błogosławieni

**14,13 także: po, do

*14,15 także: wyprażone

*14,19 do wytłaczania winogron (tłoczni)

*14,20 także: sponiewierana

**14,20 miara długości; ok. 192 m.

 

15. Zobaczyłem też w Niebie wielki oraz wspaniały znak - siedmiu aniołów mających siedem wielkich i ostatecznych ciosów; gdyż przez nie dokona się gniew Boga.

2 Ujrzałem jakby szklane, zmieszane z ogniem morze oraz tych, co odnosili zwycięstwo z powodu bestii, z powodu jej wizerunku, z powodu jej piętna oraz z powodu liczby jej imienia. Stali oni nad szklanym morzem i mieli kitary Boga.

3 I śpiewają pieśń Mojżesza - sługi Boga, i pieśń Baranka, mówiąc: Wielkie i wspaniałe * Twoje dzieła, Panie Boże, Wszechwładco. Sprawiedliwe i godne zaufania ** Twoje drogi, Królu świętych. 4 Któż by się nie bał, Panie, oraz nie wyniósł Twojego Imienia? Jako że jesteś Jedyny Święty. Przyjdą i będą się kłaniać przed Tobą wszystkie ludy, ponieważ zostały ukazane * Twe wyroki **.

5 I po tych wydarzeniach zobaczyłem - a oto w Niebie została otwarta Świątynia Przybytku Świadectwa. 6 Zaś ze Świątyni wyszło siedmiu aniołów, mających siedem ciosów *, którzy się odziali czystą i lśniącą lnianą szatą, a wokół piersi opasali się złotymi pasami. 7 A jedna z czterech żywych istot dała siedmiu aniołom siedem złotych czasz, pełnych gniewu Boga żyjącego na wieki wieków. 8 Więc Świątynia została napełniona dymem z powodu chwały Boga oraz z powodu Jego mocy. Nikt też nie mógł wejść do Świątyni aż zostanie spełnionych siedem ciosów owych siedmiu aniołów.

 

*15,3 także: dziwne, osobliwe

**15,3 także: prawdziwe, zgodne z prawdą, szczere

*15,4 także: uczynione znanymi

**15,4 także: zasady prawne, sprawiedliwe czyny

*15,6 także: uderzeń, klęsk, plag

 

16. Usłyszałem też wielki głos ze Świątyni, który mówił siedmiu aniołom: Idźcie i wylewajcie na ziemię siedem czasz gniewu Boga.

2 I odszedł pierwszy anioł oraz wylał swoją czaszę na ziemię. Więc na ludziach co mieli piętno bestii oraz kłaniali się jej wizerunkowi  - pojawił się zły i złośliwy wrzód.

3 A drugi anioł wylał swoją czaszę na morze. Więc pojawiła się krew jakby martwego i umarła w morzu każda żywa istota.

4 A trzeci anioł wylał swoją czaszę na rzeki i źródła wód; więc pojawiła się krew. 5 I usłyszałem anioła wód, mówiącego: Sprawiedliwy jesteś Panie, Ty który jesteś i byłeś, Ten Święty, ponieważ osądziłeś te sprawy. 6 Dlatego, że wylali krew świętych i proroków - dałeś im także wypić krew; są tego warci. 7 Usłyszałem także innego, co mówił od ołtarza: Zaprawdę Panie Boże, Wszechwładco, zgodne z prawdą * i sprawiedliwe Twoje sądy **.

8 Również czwarty anioł wylał swoją czaszę na słońce, i zostało mu dane trapić w ogniu ludzi gorącem. 9 Zatem ludzie zostali spaleni wielkim skwarem oraz bluźnili Imieniu Boga, który miał władzę nad tymi ciosami. Lecz nie odczuli skruchy, aby Mu oddać chwałę.

10 A piąty anioł wylał swą czaszę na tron * bestii; więc jej królestwo stało się pogrążone w ciemnościach, a ludzie pogryźli swoje języki z bólu **. 11 Także bluźnili Bogu Nieba za ich kłopoty * i za ich wrzody, lecz nie doznali skruchy z powodu swych uczynków.

12 A szósty anioł wylał swoją czaszę na wielką rzekę Eufrat. Zatem została wysuszona jej woda, by mogła zostać przygotowana droga władców * od wschodu słońca. 13 Ujrzałem też trzy nieczyste duchy, jakby żaby pochodzące z pyska smoka, z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka. 14 Są to duchy demonów, które czynią cuda * i wychodzą do władców ziemi oraz na cały zamieszkały świat **, by ich zgromadzić na bitwę *** wielkiego dnia Boga, Wszechwładcy. 15 Oto przychodzę jak złodziej. Bogaty ten, kto czuwa oraz strzeże swych szat, aby nie chodził nagi i by nie widziano jego bezwstydu *. 16 I zgromadził ich na miejsce, które po hebrajsku zwane jest Armageddon *.

17 Także siódmy anioł wylał swoją czaszę na sferę powietrzną; a ze Świątyni, od tronu, wyszedł wielki głos, który mówił: Dokonało się *. 18 Zatem pojawiły się głosy, grzmoty i błyskawice oraz stało się wielkie trzęsienie, jakiego nie było od kiedy ludzie są na ziemi; tak wielkie trzęsienie, tak wielkie. 19 I pojawiło się wielkie miasto o trzech częściach, a miasta narodów upadły. Zaś przed obliczem Boga został przypomniany wielki Babilon, aby mu dać kielich wina zapalczywości Jego gniewu. 20 Także każda wyspa uciekła, i nie zostały znalezione góry. 21 Spadł też z nieba na ludzi wielki grad, ważący mniej więcej talent *; więc ludzie bluźnili Bogu z powodu uderzenia gradu, bo jego cios jest bardzo wielki.

 

*16,7 także: nie sfałszowane, szczere, godne zaufania

**16,7 także: oceny, procesy, oddzielenia

*16,10 także: siedzibę wyroczni

**16,10; *16,11 także: wysiłku, kłopotu, trudności

*16,12 także: wodzów, królów

*16,14 także: znaki, wróżby

**16,14 gr. oikoumenee

***16,14 także: wojnę

*16,15 także: nieprzyzwoitości

*16,16 ew. Harmageddon

*16,17 także: Stało się

*16,21 ok. 21 kg.

 

17. Przyszedł też jeden z siedmiu aniołów, który miał siedem czasz oraz zaczął rozmawiać ze mną, mówiąc: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką prostytutką, co siedzi koło wielu wód. 2 Z którą obcowali * władcy ziemi; a ci, co zamieszkują ziemię zostali upici z wina jej bałwochwalstwa. 3 I w Duchu zabrał mnie na pustkowie. Więc ujrzałem kobietę siedzącą na szkarłatnej, pełnej imion bluźnierstwa bestii, która ma siedem głów i dziesięć rogów. 4 A kobieta była odziana purpurową oraz szkarłatną szatą - ozłoconą złotem, drogimi kamieniami i perłami. Miała też w swojej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej prostytucji *. 5 A na jej czole jest napisane imię: Tajemnica, wielki Babilon, matka prostytutek i obrzydliwości ziemi. 6 I ujrzałem kobietę pijaną od krwi świętych oraz od krwi świadków * Jezusa.

A gdy ją zobaczyłem, zdziwiłem się wielkim zdumieniem. 7 Więc anioł mi powiedział: Dlaczego się zdziwiłeś? Powiem ci tajemnicę kobiety oraz niosącej ją bestii, co ma siedem głów i dziesięć rogów. 8 Bestia, którą ujrzałeś - była i nie jest, i ma wyjść do góry ze świata podziemnego, oraz idzie na zgubę *. Zatem dziwią się ci, co mieszkają na ziemi; których imiona nie są zapisane od założenia świata w Zwoju Życia, widząc bestię - że była, a nie jest; chociaż istnieje. 9 Tu potrzebny jest rozum, co ma mądrość. Siedem głów są siedmioma górami, gdzie siedzi na nich kobieta. 10 Jest * także siedmiu władców ** - pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł; a kiedy przyjdzie, jest konieczne by TR trochę pozostał. 11 Zaś bestia, która była, a nie jest - ten jest ósmy, i jest spośród siedmiu, zatem idzie na zatracenie. 12 A dziesięć rogów, które zobaczyłeś, są dziesięcioma władcami, którzy jeszcze nie wzięli panowania; ale jako królowie, razem z bestią otrzymają władzę na jedną godzinę. 13 Ci mają jedną myśl *. A ich urząd oraz potęgę dadzą bestii. 14 Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek ich zwycięży, gdyż jest Panem panów i Królem królów. A ci z niego, powołani *, wybrani oraz wierni **.

15 Także mi mówi: Wody, które ujrzałeś, gdzie rozsiadła się prostytutka, są ludami, tłumami, narodami i językami. 16 A dziesięć rogów, które widziałeś na bestii - ci znienawidzą prostytutkę, uczynią ją nagą, spustoszoną *, pożrą jej cielesne natury oraz spalą ją w ogniu. 17 Bowiem Bóg dał im do serc, by uczynili Jego postanowienie. Uczynili to jednomyślnie oraz dali ich władzę bestii, aż zostaną spełnione słowa Boga. 18 A kobieta, którą ujrzałeś jest wielkim * miastem **, które ma panowanie nad władcami ziemi.

 

*17,2 także: oddawali się bałwochwalstwom (cudzołóstwom duchowym)

*17,4 także: bałwochwalstwa

*17,6 także: męczenników

*17,8 także: zagładę, potępienie, zatracenie

*17,10 w manuskryptach liczba mnoga

**17,10 także: królów, wodzów, panów

*17,13 także: wolę, skłonność, zdanie, zamiar, cel

*17,14 także: zawezwani, zaproszeni, mile widziani

**17,14 także: mający wiarę, godni zaufania

*17,16 także: zniszczoną, ogołoconą

*17,18 także: potężnym, gwałtownym, zuchwałym

**17,18 także: zamkiem, krajem

 

18. Po tych rzeczach zobaczyłem innego, zstępującego z Nieba anioła, który miał wielką moc, zatem od jego wspaniałości została oświetlona ziemia. 2 Zawołał też za pomocą potężnego oraz wielkiego głosu, mówiąc: Upadł, upadł wielki Babilon * i stał się mieszkaniem demonów; więzieniem wszelkiego nieczystego ducha; więzieniem wszelkiego ptaka - nieczystego i będącego znienawidzonym. 3 Bo z wina jej pożądania * cudzołóstwa ** wypiły wszystkie narody; z nią scudzołożyli władcy ziemi, a kupcy ziemi wzbogacili się z potęgi jej wyuzdania ***.

4 Usłyszałem i inny głos z Nieba, który mówił: Wyjdźcie z niej *, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jej win ** i abyście nie wzięli z jej ciosów. 5 Gdyż jej winy zostały spojone * aż do Nieba, a Bóg przypomniał jej czyny niesprawiedliwości. 6 Oddajcie jej - jak i ona oddała; więc powtórzcie podwójnie według jej czynów. W kielichu, który zmieszała *, nalejcie * jej podwójnie. 7 Jak wiele wynosiła samą siebie i była rozwydrzona * - tak dajcie jej wiele udręki oraz smutku. Ponieważ mówi w swoim sercu: Siedzę jako królowa, wdową nie jestem, a smutku nie zobaczę. 8 Dlatego w jednym dniu nadejdą jej nieszczęścia - śmierć, smutek, głód, i zostanie spalona w ogniu; bowiem mocny jest Pan Bóg, który ją osądził.

9 Będą też nad nią płakać oraz uderzą się w pierś władcy ziemi; ci, co z nią szaleli i uprawiali prostytucję, gdy zobaczą dym jej pożogi. 10 Będą stać z daleka z powodu strachu przed jej udręką, oraz mówić: Biada, biada ci wielka ojczyzno * - Babilonie - ojczyzno potężna, gdyż w jedną godzinę przyszedł twój sąd **.

11 Płaczą też nad nią i boleją kupcy ziemi, bo nikt już nie kupuje ich towaru * - 12 ładunku złota, srebra, drogiego kamienia, pereł, bisioru *, purpury, jedwabiu, szkarłatu, wszelkiego drzewa cytrusowego **, wszelkiego sprzętu z kości słoniowej, wszelkiego sprzętu z najkosztowniejszego drzewa, miedzi, stali oraz marmuru. 13 A nadto cynamonu, wonności, pachnideł, kadzidła, wina, oliwy, wyborowej mąki pszennej, zboża, bydła, owiec, koni i powozów, ciał oraz dusz ludzi. 14 Odeszły od ciebie owoce pożądania twej duszy, oraz odeszło wszystko tłuste * i wspaniałe; zatem więcej ich już nie znajdziesz. 15 Ci, którzy nimi handlowali oraz wzbogacili się z jej powodu, będą stali z daleka ze strachu przed jej udręką, płacząc, smucąc się, 16 oraz mówiąc: Biada, biada wielkiemu miastu *, odzianemu bisiorem, purpurą i szkarłatem; wyzłoconemu złotem, drogim kamieniem oraz perłami; ponieważ w jednej godzinie zostało zniszczone tak wielkie bogactwo. 17 A każdy sternik i cały tłum na okrętach - marynarze i którzykolwiek pracują na morzu - stanęli z daleka, 18 oraz widząc dym jego pożaru, krzyczeli, mówiąc: Które miasto jest podobne do tego wielkiego miasta? 19 I rzucili proch na swoje głowy oraz krzyczeli - płacząc, smucąc się i mówiąc: Biada, biada wielkiej ojczyźnie *, w której - dzięki jej bogactwom -  stali się zamożni wszyscy, co mają statki na morzu; ponieważ w jednej godzinie została spustoszona. 20 Niech będzie nad nią rozradowane Niebo, oraz święci, apostołowie i prorocy, gdyż Bóg oddzielił was od niej sądem *.

21 Także jeden anioł podniósł potężny kamień, wielki jak młyński, oraz rzucił go do morza, mówiąc: W ten sposób, nagłym pędem będzie rzucona wielka ojczyzna - Babilon, i nie zostanie już znaleziona. 22 Nie będzie już słyszany w tobie głos grających na kitarach, śpiewaków, flecistów i trębaczy; nie zostanie już w tobie znaleziony żaden artysta wszelkiego rzemiosła i nie będzie już w tobie usłyszany łoskot młyna. 23 Nie ukaże się w tobie już światło świecy i nie zostanie już w tobie usłyszany głos pana młodego, i panny młodej *. Ponieważ twoi handlarze byli wielkimi panami ** ziemi, jako że twoimi czarami zostały zwiedzione wszystkie narody. 24 W tobie także została znaleziona krew proroków i świętych oraz wszystkich zabitych na ziemi.

 

*18,2 w języku greckim słowo rodzaju żeńskiego, podobnie jak prostytutka; czyli dokładnie: Upadła Babilon

*18,3 także: tchnienia

**18,3 także: bałwochwalstwa (cudzołóstwa duchowego)

***18,3 także: rozpusty, zuchwałości

*18,4 także: oddalcie się od niej

**18,4 także: grzechów

*18,5 także: doszły jedne za drugimi

*18,6 to samo greckie słowo

*18,7 także: szalała, swawoliła

*18,10 także: miasto (w języku greckim słowo rodzaju żeńskiego)

**18,10 także: oddzielenie, ocena; zasądzenie

*18,11 także: ładunku okrętowego

*18,12 cienkiego, lnianego płótna

**18,12 gatunku tui

*18,14 także: błyszczące; świetne

*18,16 także: ojczyźnie (w języku greckim słowo rodzaju żeńskiego)

*18,19 także: miastu j.w

*18,20 także: wyrokiem, potępieniem

*18,23 także: oblubieńca i oblubienicy

**18,23 także: dygnitarzami, magnatami

 

19. Po tych rzeczach usłyszałem w Niebie jakby wielki głos licznego tłumu, który mówił: Alleluja *; wyzwolenie **, chwała, cześć i moc naszego Pana Boga, 2 gdyż prawdziwe i sprawiedliwe Jego sądy! Ponieważ potępił wielką prostytutkę, która usidlała * ziemię swym bałwochwalstwem ** oraz pomścił krew swoich sług z jej ręki. 3 A potem powiedzieli: Alleluja; więc jej dym wznosi się do góry na wieki wieków! 4 Zatem upadło dwudziestu czterech starszych oraz cztery żywe istoty i pokłonili się Bogu, co siedzi na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja!

5 Wyszedł też głos od tronu, który mówił: Chwalcie * naszego Boga wszyscy Jego słudzy i ci, co Go poważacie **, mało znaczący i wielcy! 6 Usłyszałem także głos jakby licznego tłumu i jakby głos wielu wód, i jakby głos mocnych grzmotów, mówiących: Alleluja; gdyż został Królem - Pan, Bóg Wszechwładca! 7 Weselmy się i radujmy oraz oddajmy Mu chwałę, bo przyszły zaślubiny * Baranka, i przygotowała się jego żona. 8 Więc zostało jej dane, by odziała się czystym, błyszczącym bisiorem *; gdyż bisior jest czynami sprawiedliwości świętych.

9 I mi mówi: Napisz: Szczęśliwi,  którzy są zaproszeni * na główny posiłek wesela Baranka. Mówi mi także: Te słowa Boga są prawdziwe. 10 Zatem przypadłem do jego nóg, aby mu się pokłonić; ale mi mówi: Nie zwracaj uwagi. Jestem twoim współsługą i twoich braci; tych, co mają świadectwo Jezusa. Pokłoń się Bogu; bowiem świadectwem Jezusa jest Duch proroctwa *.

11 Ujrzałem także otwarte Niebo - i oto biały koń; a Ten, co na nim siedział zwany jest Wiernym i Godnym Zaufania; sądzi oraz walczy w sprawiedliwości. 12 A Jego oczy jak płomień ognia, a na Jego głowie liczne diademy. Ma także napisane Imię, którego nikt nie zna *, tylko On sam. 13 I jest odziany płaszczem zanurzonym we krwi, zaś Jego Imię nazwane jest Słowo Boga. Jan 1,14 14 A na białych koniach towarzyszyły mu zastępy, które są w Niebie, odziane białym, czystym bisiorem. 15 Zaś z jego ust wychodzi ostry miecz, żeby uderzył * nim narody. I sam będzie je pasł ** za pomocą żelaznej laski; on także depcze tłocznię wina zapalczywości gniewu Boga, Wszechwładcy. Psalm 2,9 16 A na płaszczu oraz na jego biodrze ma napisane jego Imię: Król królów i Pan panów.

17 Ujrzałem także jednego anioła, stojącego przy słońcu, i krzyknął za pomocą wielkiego głosu, mówiąc wszystkim ptakom, co latały przez środek nieboskłonu: Chodźcie, razem się zgromadźcie na wielki posiłek Boga, 18 byście zjedli cielesne natury władców, cielesne natury tysiączników, cielesne natury silnych, cielesne natury koni oraz tych, co na nich siedzą, cielesne natury wszystkich wolnych, lecz także niewolników, małych i wielkich. 19 Ujrzałem także bestię, władców ziemi oraz zgromadzone ich wojska, by stoczyć bitwę z Tym, który siedzi na koniu i pośród jego zastępu. 20 Więc została ujęta bestia, a z nią fałszywy prorok, co wobec niej czynił cuda; przez które zwiódł tych, co przyjęli piętno bestii oraz kłaniają się jej obrazowi. Ci dwoje żyjąc * - zostali wrzuceni do jeziora ognia, palącego się za pomocą siarki. 21 Zaś pozostali zostali zabici przez miecz siedzącego na koniu, który wyszedł z Jego ust. A z ich cielesnych natur zostały nasycone wszystkie ptaki.

 

*19,1 ew. Halleluja; z hebr. Chwała WIEKUISTEMU!

**19,1 także: ocalenie, ratunek, zbawienie

*19,2 także: gubiła, gwałciła; demoralizowała, skaziła

**19,2 także: prostytucją

*19,5 także: wielbijcie

**19,5 także: boicie się

*19,7 także: wesele; małżeństwo

*19,8 cienki, biały materiał lniany

*19,9 także: wezwani

*19,10 także: daru wyjaśniania

*19,12 także: widzi, dostrzega

*19,15 także: ugodził; zabił

**19,15 także: żywił, prowadził, kierował

*19,20 czas teraźniejszy, niedokonany

 

20. Ujrzałem także anioła, który zstępował z Nieba, a w swej ręce miał klucz do podziemnego świata oraz potężne więzy *. 2 I uchwycił smoka, starodawnego * węża, którym jest ten oszczerczy i szatan oraz związał go na tysiąc lat. 3 Potem wrzucił go do świata podziemnego, oraz zamknął i zapieczętował powyżej niego, by już nie zwodził narodów, aż zostanie wypełnione tysiąc lat. Po tych latach ma zostać rozwiązany na krótki okres.

4 Ujrzałem też trony oraz zasiedli na nich, i został im dany sąd. Zobaczyłem także dusze * ściętych toporem z powodu ** świadectwa Jezusa oraz z powodu ** Słowa Boga, i tych, co nie pokłonili się bestii, ani jej wizerunkowi oraz nie przyjęli piętna na czoło i na ich rękę - więc przeżyli oraz zapanowali z Chrystusem tysiąc lat. 5 Zaś pozostali z umarłych nie odżyli, aż zostanie skończone tysiąc lat. To jest najwyższe * wzniesienie **. 6 Bogaty i święty, kto ma udział w najwyższym wzniesieniu; nad nimi druga śmierć nie ma władzy; ale będą kapłanami Boga i Chrystusa oraz będą władać z Jego pomocą przez tysiąc lat.

7 A kiedy zostanie dokonane tysiąc lat, szatan zostanie uwolniony ze swojego więzienia. 8 I wyjdzie by zwieść * narody na czterech rogach ziemi, Goga oraz Magoga, oraz zgromadzić ich na bitwę; a ich liczba jak piasek morza. 9 Więc wyrośli na powierzchni ziemi i okrążyli zastęp świętych oraz umiłowane miasto *. A od Boga zszedł ogień z Nieba i ich pochłonął. 10 Zaś ten oszczerczy *, który ich zwodzi, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest także bestia oraz fałszywy prorok; i będą tarci o kamień probierczy ** czasu i nocy na wieki wieków.

11 Ujrzałem także wielki, jasny tron oraz Tego, co na nim siedział, od oblicza Którego uciekła ziemia i niebo *, i nie zostało znalezione dla nich miejsce. 12 Ujrzałem też umarłych, wielkich i małych, stojących wobec Boga, a zwoje zostały otwarte. Został także otwarty inny zwój - to jest Zwój Życia; a umarli zostali osądzeni * według ich uczynków, które są zapisane w zwojach. 13 Więc morze wydało w nim umarłych, także śmierć i Kraina Umarłych przekazały umarłych, którzy w nich, oraz zostali osądzeni *, każdy według swoich uczynków. 14 A śmierć i podziemny świat * zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć. 15 Zatem jeśli ktoś nie został znaleziony jako zapisany w Zwoju Życia, został wrzucony do jeziora ognia.

 

*20,1 także: łańcuchy

*20,2 także: pierwotnego

*20,4 także: istoty, osoby

**20,4 także: dla

*20,5 także: pierwotne, pierwsze

**20,5 także: powstanie, zbudzenie się, wskrzeszenie

*20,8 także: wprowadzić w błąd, na manowce

*20,9 także: kraj

*20,10 chodzi o szatana

**20,10 także: (stąd) badani; męczeni

*20,11 ew. Niebo (jako niebiosa)

*20,12; *20,13 także: skazani, potępieni

*20,14 także: piekło

 

21. Ujrzałem też nowe niebo i nową ziemię; bowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morze już nie istnieje. 2 A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto - nową Jerozolimę, schodzącą z Nieba, od Boga; przygotowaną jak przystrojona * dla swego męża synowa **. 3 Usłyszałem też wielki głos z Nieba, który mówił: Oto przybytek Boga wśród ludzi; i będzie mieszkał pośród nich, a oni będą Jego plemionami; sam Bóg, ich Bóg będzie wśród nich. Mateusz 1,23 4 Bóg też usunie wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu więcej nie będzie; bowiem pierwsze rzeczy odeszły *. Jan 1,1 - 4 5 Także Ten, co siedział na tronie, powiedział: Oto wszystko czynię nowe. Mówi też: Zapisz, bo te słowa są godne zaufania i zgodne z prawdą. 6 I mi powiedział: Dokonało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i spełnienie *. Ja dam darmo ze źródła wody życia temu, co pragnie.

7 Ten, kto zwycięża odziedziczy wszystko, i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie dzieckiem *. 8 Zaś dla tchórzliwych, niewierzących *, wywołujących wstręt, morderców, rozpustników, czarowników, bałwochwalców i wszelkich kłamców jest ich udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką; to jest druga śmierć.

9 Przyszedł też jeden z siedmiu aniołów, który miał siedem czasz, napełnionych siedmioma, ostatnimi ciosami oraz ze mną rozmawiał, mówiąc: Chodź, pokażę ci oblubienicę, żonę Baranka. 10 I zaniósł mnie w Duchu na wielką, wysoką górę oraz pokazał mi wielkie, święte miasto * - Jerozolimę, schodzącą z Nieba, od Boga, 11 oraz mającą chwałę Boga. Jej blask podobny jest do blasku najdroższego kamienia, jakby kamienia jaspisu, jasnego * jak kryształ. 12 Lecz miała też wielki, wysoki mur oraz miała dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i napisane imiona, które są imionami dwunastu plemion synów Israela. 13 Od wschodu trzy bramy, od północy trzy bramy, od południa trzy bramy i od zachodu trzy bramy. 14 A mur miasta miał dwanaście podwalin, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka. Hebrajczyków 11,10

15 A ten, co ze mną mówił, miał złoty pręt mierniczy, by zmierzyć miasto, jego bramy i jego mur. 16 Miasto leży w kwadracie, więc jego długość jest taka jak szerokość. I zmierzył miasto prętem mierniczym na dwanaście tysięcy stadionów *; jego długość, szerokość i wysokość jest równa. 17 Zmierzył też jego mur, co liczył sto czterdzieści cztery łokcie * miary człowieka, która jest miarą anioła. 18 A podstawą * jego muru był jaspis, zaś miasto było czystym złotem, podobnym do czystego szkła. 19 Fundamenty muru miasta są ozdobione wszelkim drogim kamieniem. Pierwsza podwalina to jaspis, druga - szafir, trzecia - chalcedon, czwarta - szmaragd, 20 piąta - sardonyks, szósta - sardyn, siódma - chryzolit, ósma - beryl, dziewiąta - topaz, dziesiąta - chryzopras, jedenasta - hiacynt, dwunasta - ametyst. 21 A dwanaście bram było dwunastoma perłami; każda z bram była oddzielnie z jednej perły. A ulica miasta była czystym złotem - jak gdyby przeźroczyste szkło.

22 Lecz świątyni w nim nie ujrzałem, bowiem Pan Bóg, Wszechwładca jest jego Świątynią, i Baranek. 23 Miasto nie ma także potrzeby słońca, ani księżyca, aby mu świeciły, bo oświetliła je chwała Boga, a jego lampą jest Baranek. 24 Zatem zbawione ludy będą się przechadzały * w jego świetle, a przywódcy ziemi wniosą do niego swoją chwałę i godność. 25 Również jego bramy nie zostaną zamknięte za dnia (bo nocy tam nie będzie). 26 Zatem wniosą do niego chwałę, a także godność ludów. 27 I nie wejdzie do niego żadne skalane *, wywołujące odrazę ** i kłamstwo, tylko zapisani w Zwoju Życia Baranka.

 

*21,2 także: uporządkowana

**21,2 także: oblubienica

*21,4 także: wróciły

*21,6 także: koniec; wynik, skutek

*21,7 także: synem

*21,8 także: nie budzących zaufania, niewiernych, zdradliwych

*21,10 w grece rzeczownik rodzaju żeńskiego

*21,11 także: przeźroczystego

*21,16 miara długości, ok.192 m.

*21,17 miara długości, ok. 45 cm.

*21,18 także: strukturą

*21,24 także: żyły

*21,27 także: nieczyste

**21,27 także: czyniące obrzydliwość

 

22. Pokazał mi też czystą, lśniącą jak kryształ rzekę Wody Życia, która wychodziła z tronu Boga i Baranka. 2 W środku jego ulicy, z obu stron rzeki * było Drzewo Życia sprawiające dwanaście owoców oraz na każdy miesiąc wydające swój owoc. A liście drzewa służą do pielęgnacji ludów. 3 Nie będzie też więcej żadnej klątwy; będzie w nim tron Boga i Baranka, a Jego słudzy będą Mu służyć. 4 Będą też widzieć Jego twarz, a Jego Imię zostanie wypisane na * ich czołach. 5 Nocy też tam nie będzie, więc nie mają potrzeby światła lampki i światła słońca, gdyż Pan Bóg będzie im dawał światło, i będą panowali na wieki wieków.

6 I mi powiedział: Te słowa prawdziwe i godne zaufania. A Pan, Bóg świętych proroków posłał swojego anioła, aby pokazał swoim sługom, co ma się szybko stać. 7 Oto szybko przychodzę. Bogaty, kto strzeże * słów proroctwa tego zwoju **.

8 A ja, Jan, byłem tym, co słuchał i patrzał na te rzeczy. A kiedy usłyszałem i zobaczyłem, padłem by się pokłonić przed nogami anioła, który mi to pokazywał. 9 Więc mi mówi: Nie zwracaj uwagi. Jestem twoim współsługą, twoich braci proroków oraz tych, co strzegą słów tego zwoju; pokłoń się Bogu. 10 Mówi mi także: Nie zamykaj pieczęcią słów proroctwa tego zwoju; bowiem czas jest bliski. 11 Kto czyni niesprawiedliwość * - niech jeszcze uczyni niesprawiedliwość, a kto skalany ** - niech się jeszcze skala; także sprawiedliwy - niech już będzie uważany za sprawiedliwego, a poświęcony Bogu *** - niech jeszcze zostanie uświęcony ****.

12 Oto przychodzę szybko, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu, podobnie do tego, jaki będzie jego czyn. 13 Ja jestem Alfa i Omega, początek * i koniec **, pierwszy i ostateczny.

14 Bogaci ci, co czynią jego polecenia *, by ich siła była dzięki Drzewu Życia i by bramami weszli do miasta. I Mojżesza 2,16 - 17; Jan 13,34; Marek 16,15 - 16; Dzieje 16,31 - 34 15 Na zewnątrz będą stróże * oraz czarownicy, nierządnicy, mordercy, bałwochwalcy i każdy kochający, i czyniący kłamstwo **.

16 Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam to zaświadczyć w zgromadzeniach wybranych. Ja jestem korzeń * i ród Dawida, lśniąca gwiazda ** poranna. 17 A Duch i oblubienica mówią: Przychodź! I kto słyszy, niech powie: Przychodź! A kto pragnie -  niech przychodzi; a kto chce - niech darmo weźmie Wodę Życia.

18 Zaś zaświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tego zwoju: Jeśli ktoś doda do tego - Bóg doda na niego ciosów opisanych w tym zwoju. 19 A jeśli ktoś ujmie ze słów proroctwa tego zwoju - Bóg ujmie jego część * ze ** Zwoju Życia i ze świętego miasta; tych, co są opisane w tym zwoju.

20 Tak mówi Ten, który to świadczy: Zaiste, szybko przychodzę. Amen. Przychodź Panie Jezusie.

21 Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa wśród was wszystkich. Amen.

 

*22,2 dosłownie: stąd i stamtąd

*22,4 także: przy

*22,7 także: śledzi, dochowuje, przestrzega

**22,7 także: księgi

*22,11 także: jest krzywdzącym, szkodzącym, czyniącym źle; będący występnym

**22,11 także: brudny

***22,11 także: święty, oddzielony

****22,11 także: odłączony, oczyszczony

*22,13 także: pierwsza zasada

**22,13 także: wynik, spełnienie

*22,14 także: przykazania

*22,15 także: psy

**22,15 także: fałszywą wiedzę lub naukę

*22,16 także: pień, szczep, źródło

**22,16 w języku greckim słowo rodzaju męskiego

*22,19 także: los, udział

**22,19 także: z dala od, od