Do Tytusa

 

List do Tytusa

 


 

1. Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, z powodu wiary wybranych Boga oraz rozpoznania prawdy odnośnie pobożności; 2 przez nadzieję życia wiecznego, które obiecał prawdomówny Bóg przed wiecznymi czasami, a odsłonił odpowiednim czasom krytycznym, 3 przez ogłaszanie Jego Słowem; co zostało mi powierzone według nakazu Boga, naszego Zbawiciela; 4 do Tytusa, prawowitego syna według wspólnej wiary - łaska ci, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca oraz naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

5 Dlatego zostawiłem cię na Krecie, byś pozostając, mógł wszystko uporządkować oraz ustanowił starszych według miasta, jak ja ci nakazałem. 6 Uczyń to, jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający wierzące dzieci, które nie w oskarżeniu o rozrzutność *, czy nieposłuszne. 7 Bowiem doglądający * musi być nienaganny, jako zarządzający domem Boga. Nie zarozumiały **, nie skłonny do gniewu ***, nie oddany pijaństwu, nie awanturnik, nie szukający haniebnego zysku; 8 ale gościnny, kochający dobro, rozsądny, sprawiedliwy, święty *, wstrzemięźliwy; 9 w celu nauki trzymający się prawdziwego słowa, aby był również zdatny zachęcać w nauczaniu tych, co są zdrowo myślącymi oraz poprawiać tych, którzy oponują.

10 Gdyż wielu - a najwięcej z obrzezanych - jest nieposłusznych, mówiących brednie i zwodzicieli umysłów, 11 których trzeba okiełznać. Ci niszczą całe domy, nauczając czego nie należy dla haniebnego zysku. 12 Powiedział pewien z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcami, złymi bestiami, brzuchami leniwymi. 13 To świadectwo jest prawdziwe. Z tego powodu poprawiaj ich ostro, aby byli zdrowymi w wierze, 14 nie zajmując się żydowskimi bajkami oraz przykazaniami ludzi, co porzucają prawdę. 15 Dla czystych - wszystko jest czyste. Zaś dla tych, którzy są skalanymi oraz niewierzącymi - nic nie jest czyste, lecz skalany jest ich umysł oraz sumienie. 16 Wyznają, że znają Boga, ale czynami się tego zapierają *, będąc wstrętnymi, nieposłusznymi oraz niezdatnymi do każdego szlachetnego ** uczynku.

 

*1,6 także: rozwiązłość

*1,7 gr. episkopos

**1,7 także: pyszny, zuchwały, samowolny, uparty, grubiański

***1,7 także: porywczy, zapalczywy

*1,8 także: pobożny, oddzielony, czysty, bezgrzeszny

*1,16 także: zaprzeczają, odrzucają

**1,16 także: odpowiedniego, prawego, sprawiedliwego, doskonałego

 

2. A ty mów, co jest stosowne i to, co jest zdrowym nauczaniem. 2 Starcy, bądźcie trzeźwymi, szanowanymi, rozsądnymi; tymi, co są zdrowymi wiarą, miłością, wytrwałością. 3 Tak samo starsze kobiety, bądźcie w zachowaniu godne świętości; uczące tego, co szlachetne; nie oszczercze, ani nie dające się uczynić niewolnicami wielkiej ilości wina; 4 aby młode uczyć rozsądku, by były kochającymi mężów, kochającymi dzieci, 5 rozsądnymi, nieskalanymi, pilnującymi domu, szlachetnymi, podporządkowującymi się swoim mężom, by Słowo Boga nie było profanowane. 6 Tak samo zachęcaj młodszych, aby panowali nad sobą. 7 Wobec wszystkich sam okazuj się wzorem szlachetnych czynów, a w nauczaniu brakiem zepsucia, powagą, 8 zdrowym słowem, nienagannością; by ten z przeciwnej strony mógł się zawstydzić, nie mając odnośnie nas nic złego do powiedzenia. 9 Słudzy niech będą we wszystkim podporządkowani swoim panom, niech będą mili, nie oponujący, 10 nie odwracający się, ale we wszystkim okazujący szlachetne świadectwo; by we wszystkim przyozdobić naukę Boga, naszego Zbawiciela.

11 Gdyż zbawienna łaska Boga ukazała się dla wszystkich ludzi 12 oraz nas wychowuje, byśmy odrzucili bezbożność oraz światowe pożądania i rozsądnie, sprawiedliwie oraz pobożnie mogli żyć w obecnej epoce. 13 Oczekując na błogosławioną nadzieję i objawienie się chwały wielkiego Boga oraz naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, 14 gorliwca szlachetnych dzieł, który za nas dał samego siebie, aby nas sobie wykupić z wszelkiego bezprawia i oczyścić sobie wybrany lud. 15 Te rzeczy mów oraz zachęcaj i zawstydzaj pośród wszystkich nakazów; niech nikt tobą nie gardzi.

 

3. Przypominaj im, aby podporządkowywać się urzędom i władzom, być posłusznym oraz gorliwym do każdego szlachetnego uczynku. 2 O nikim nie mówić krzywdząco; być niewojowniczymi, należytymi *, okazującymi wszelką życzliwość względem wszystkich ludzi. 3 Gdyż my także byliśmy kiedyś nierozsądni, niesforni, błądzący *, służący różnorodnym pożądaniom i uciechom; pędząc życie w złości i zawiści, wrodzy **, nienawidzący jedni drugich. 4 Lecz gdy się zjawiła łagodność oraz życzliwość * naszego Zbawiciela - Boga, 5 uratował nas nie z powodu uczynków, które TR w sprawiedliwości zrobiliśmy, ale z powodu Jego miłosierdzia. Dzięki kąpieli powtórnego narodzenia i odnowie Ducha Świętego, 6 którego wylał na nas obficie poprzez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, 7 abyśmy zostali uznani sprawiedliwymi z Jego łaski oraz stali się dziedzicami, w zgodzie z nadzieją życia wiecznego.

8 Godne wiary to słowo. Więc względem nich pragnę, abyś TR upewniał tych, którzy uwierzyli Bogu, by rozmyślali oraz stawali na czele szlachetnych czynów. 9 Te rzeczy są piękne oraz przydatne ludziom. Zaś unikaj niedorzecznych dociekań, rodowodów, sporów i walk związanych z Prawem, bo są szkodliwe oraz puste. 10 Nie przyjmuj człowieka odszczepieńczego * po jednym i drugim napomnieniu, 11 wiedząc, że taki uległ wykrzywieniu i chybia celu *, będąc zasądzonym przez samego siebie.

12 Kiedy poślę do ciebie Artemasa, albo Tychika, postaraj się do mnie przyjść, do Nikopolis, gdyż tam postanowiłem przezimować.  13 Poślij przodem Zenasa, który się zna na Prawie, i Apollosa; żeby im niczego nie brakowało. 14 A i nasi niech się uczą stawać na czele szlachetnych uczynków względem niezbędnych spraw, aby nie byli bezowocni.

15 Pozdrawiają cię wszyscy, którzy są ze mną. Pozdrów kochających nas w wierze. Łaska z wami wszystkimi. Amen.

 

*3,2 także: uczciwymi, zacnymi, łagodnymi

*3,3 także: wprowadzeni w błąd, prowadzący na manowce

**3,3 także: znienawidzeni, wstrętni, ponurzy, posępni

*3,4 także: ukochanie ludzi

*3,10 także: buntowniczego

*3,11 także: grzeszy, błądzi