Śląskie Towarzystwo Biblijne


Rozmowy i Rozważania Biblijne:

Dzieło stworzenia


Poniższe rozważania są związane bezpośrednio z Pismem Świętym, a nie z kreacjonizmem naukowym, któremu poświęcone są prace prezentowane na stronie. Instytutu Badań Modelowych

 Kolejne artykuły / rozważania:


Nowa Biblia Gdańska

 

Całe Pismo natchnione jest przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu , do rewizji, do wychowania dzieci w sprawiedliwości;
aby człowiek Boga był przygotowany i wyposażony do każdego szlachetnego działania.

Zaś zaświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tego zwoju: Jeśli ktoś doda do tego - Bóg doda na niego ciosów opisanych w tym zwoju. A jeśli ktoś ujmie ze słów proroctwa tego zwoju - Bóg ujmie jego część ze Zwoju Życia i ze świętego miasta; tych, co są opisane w tym zwoju.