Zachęta do czytania Pisma Świętego.

Poniższy brak adresu jest związany z treścią tej zachęty, po to, abyś nie poczuł się zachęcany do kontaktu z tym, kto tą ulotkę napisał.

Zachęta dotyczy prośby skierowanej do Ciebie, abyś zaczął samodzielnie studiować Pismo Święte. Czytając Pismo Święte, proś Pana Jezusa Chrystusa, tak jak potrafisz, aby zechciał wytłumaczyć ci jego treść.

Nie chciej, aby ktokolwiek inny występował wobec ciebie jako Nauczyciel. Jest bowiem wielu, którzy posługując się wyrywkami Pisma Świętego, wytłumaczą ci szybko, że sam możesz zrozumieć wszystko opacznie, lecz oni mają dla ciebie bilet do Nieba. Tym bardziej nie lekceważ żadnego fragmentu Biblii Świętej (czyli Pisma Świętego), lecz zabiegaj o to aby wszystko, co jest w niej napisane, zostało wytłumaczone w ramach jej tekstu.

Jeśli takie będzie twoje nastawienie, to nigdy nie zawiedziesz się treścią tej Księgi. Twój dom jest wystarczającym miejscem do tego, abyś z powodu okazanej ci łaski Boga mógł poznać, że tylko Bóg jest Autorem tej Księgi oraz, że w twoim mieszkaniu możesz doświadczyć cudu zbawienia cię przez Boga, a także innych cudów związanych z treścią Jego spisanego Słowa (czyli Pisma Świętego).

Nawet na zdrowy rozsądek jest oczywiste stwierdzenie, że: Jeśli poznasz, że Pan Jezus Chrystus żyje, i że to On jest Autorem całego Pisma Świętego, to, jeśli Go poprosisz, aby w twoim domu i inni wraz z tobą cieszyli się Jego zbawiającą obecnością, to tak się stanie, gdy On tego zechce, a ty tego zapragniesz.

Bóg podał w Piśmie Świętym tylko jeden, całkowicie wystarczający warunek zbawienia: "Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa i daj się ochrzcić, a będziesz zbawiony". Jest też jeden warunek duchowego wzrostu i jeden warunek realizacji tego, co przetrwa na wieczność w darowanym ci życiu: "Szukajcie wpierw Królestwa Boga i Jego (Boga) Sprawiedliwości, a reszta będzie wam dodana". Sprawiedliwość ta została wypełniona przez Pana Jezusa - odwiecznego Boga Jedynego - wtedy gdy na krzyżu Golgoty ukarał, za każdy mój i twój grzech siebie, Jezusa Chrystusa jako Człowieka, którym się stał, a który jako Człowiek wytrwał w wierze, nawet wtedy gdy został opuszczony przez Siebie jako Boga. Z powodu tej swojej wiary został wskrzeszony ze śmierci swojego ludzkiego ciała (jako Bóg nigdy nie umarł). Teraz i ty, jeśli tego zapragniesz, i poprosisz Pana Jezusa o zbawienie, to zostaniesz zbawiony na podstawie tego co się stało na krzyżu Golgoty, i już dzisiaj zostaniesz objęty Sprawiedliwością Boga, tam i wtedy całkowicie wypełnioną. Biblia nazywa to usprawiedliwieniem, którego istotą jest fakt, że Bóg jest Sprawiedliwy i skoro poprosiłeś Pana Jezusa Chrystusa o zbawienie, to Bóg, który z miłości zapukał do twojego serca i przebaczył ci wszystkie grzechy, ciebie za twoje grzechy karał nie będzie, bo wszystkie one zostały już ukarane na Panu Jezusie Chrystusie. Wtedy i do ciebie odniosą się Słowa Boga, że "sprawiedliwy z wiary żyć będzie". Słowo Boga mówi: "dzisiaj jest dzień zbawienia", a nie jutro, po śmierci, na tamtym świecie. Życzę ci, abyś z powodu niewiedzy nie pozostał, licząc na swoją "sprawiedliwość" lub "dobroć", poza zbawieniem, które daje tylko Bóg tym, którzy uwierzyli w Jego miłość.

Zresztą, prosząc Pana Jezusa Chrystusa o zbawienie, znajdziesz się tam gdzie ja, a mianowicie w zgromadzeniu Jego wybranych, które jest zapisane w Niebie.

No ale to już jest konkretny Adres.