Śląskie Towarzystwo Biblijne


Rozmowy i Rozważania Biblijne: Świadectwa

6. A tak oni zszedłszy się, pytali go, mówiąc: Panie! izali w tym czasie naprawisz królestwo Izraelskie?

7. Lecz on rzekł do nich: Nie wasza rzecz jest, znać czasy i chwile, które Ojciec w swojej mocy położył.

8. Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was; i będziecie mi świadkami i w Jeruzalemie, i we wszystkiej Judzkiej ziemi, i w Samaryi, aż do ostatniego kraju ziemi." (Dz.Ap. 1:6-8, Bibia "Gdańska")

Drogi bracie i droga siostro w Panu Jezusie Chrystusie, napisz jaki był poczatek twojego zbawienia, powołania cię przez PANA Jezusa Chrystusa i otrzymania od Niego łaski wiary.

Możesz też napisać o tym, co działo się potem, w twoim naśladowaniu naszego Zbawiciela

Kolejne świadectwa:Nowa Biblia Gdańska

 

Całe Pismo natchnione jest przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu , do rewizji, do wychowania dzieci w sprawiedliwości;
aby człowiek Boga był przygotowany i wyposażony do każdego szlachetnego działania.

Zaś zaświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tego zwoju: Jeśli ktoś doda do tego - Bóg doda na niego ciosów opisanych w tym zwoju. A jeśli ktoś ujmie ze słów proroctwa tego zwoju - Bóg ujmie jego część ze Zwoju Życia i ze świętego miasta; tych, co są opisane w tym zwoju.