Śląskie Towarzystwo Biblijne

Wzrastajcie w łasce oraz znajomości naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz, i na czas wieczności. Amen.

Strona główna

Dzienniczek Ucznia

Dzienniczek Ucznia Dzienniczek

"Dzienniczek Ucznia" autorstwa Władysława Karbowicza wprowadza nas w fascynujący świat pracy nad tłumaczeniem Pisma Świętego Nową Biblią Gdańską oraz związanych z nią refleksjami. To nie tylko opis procesu, ale także osobisty dziennik ucznia, który pielęgnuje ducha i rozwija zrozumienie treści biblijnych. Władysław Karbowicz dzieli się swoimi przemyśleniami oraz uwagami od ludzi, którzy dostarczali mu inspiracji i wsparcia za pośrednictwem emaili. Tłumaczenie Pisma Świętego Nowa Biblia Gdańska to nie tylko naukowa praca, ale również duchowa podróż, którą autor dokumentuje w "Dzienniczku Ucznia".

Aby być zbawionym, nie potrzeba zbyt wiele wiedzieć. Natomiast trzeba mieć Wiarę i Ufność względem Boga, w wielkim Imieniu Jezus, w którym przyszło zbawienie. Napisałem o Biblii dwie książki: „Dzieje grzechu” i „Poza murami Babilonu”, w których skrótowo oraz szerzej przedstawiłem Dzieło Zbawienia, ze szczególnym uwzględnieniem słowa (nauki) o sprawiedliwości (List do Hebrajczyków 5,13). Czemuwięc, zabieram się do trzeciej? Czyżbym coś pominął, przeoczył?  Zobacz cały artykuł

Nie ma dnia, by ludzie nie odchodzili od kościołów i nie wracali do Boga. (Bruce Lenny 1925-1966)

Zatem można się zatrwożyć nieposłuszeństwem wtedy, kiedy jest zaniedbana obietnica wejścia do Jego odpoczynku; gdy komuś z was się wydaje, że jest słabszym (List do Hebrajczyków 4,1; NBG).

Zaniedbana obietnica wejścia do Jego odpoczynku… Otóż, właśnie! Zatem ja, zaświadczam przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który ma sądzić żyjących i umarłych, o jego przybyciu oraz o jego królestwie.

Ogłoś to słowo; stań obok w porę, czy nie w porę; wykaż, krytykuj, zachęcaj, w całej wyrozumiałości i nauczaniu. Ponieważ zdarzy się czas, kiedy nie zniosą zdrowej nauki, a nadto nagromadzą sobie nauczycieli według własnych tęsknot, dając sobie drapać ucho. Więc zaiste, odwrócą słuch od prawdy, a będą się zwracać do bajek (2 List do Tymoteusza 4,1-4; NBG).

Zdrowa nauka - o tym chciałbym napisać parę słów, jeżeli Pan pozwoli. Pokażcie mi jakiś kościół, który twierdzi, że nie głosi, ani nie propaguje zdrowej nauki. Ja dotychczas takiego nie spotkałem, choć we wszystkich słychać jest inne nauczanie. „Na oko” nauka, powiedzmy - jest zbliżona, ale kiedy przejdziemy do szczegółów, rozbieżności są bardzo jaskrawe. Gdyby doszło do takiej ostateczności, że nasza domowa społeczność musiała by się zbierać w budynku, sam, osobiście, wymalowałbym i rozwiesił następujący transparent: „U nas nie ma zbawienia – zbawienie jest u Boga”. Tylko Bóg w Duchu Świętym jest jedynym Nauczycielem człowieka.

Mamy dary od Boga, nie przeczę, lecz choćbyśmy płuca wypluli, nikt bez łaski i zmiłowania Pana nie przyjmie zdrowego nauczania. Ja jestem winoroślą - wy pędami. Kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten niesie wiele owocu, bo beze mnie nic nie zdołacie czynić (Ewangelia spisana przez Jana 15,5; NBG).  Zobacz cały artykuł

Co da człowiek w zamian za swoją duszę? (Ewangelia spisana przez Mateusza 16,26; NBG)..

Kiedy na dworcu rozdawałem Biblie, dwoje ludzi, niezależnie od siebie, powiedziało mi następujące słowa: „Daj pan tą książkę, przeczytam... Mam pewien dług względem Boga”. Opowiem obie historie.  Zobacz cały artykuł

Szukajcie mnie, a żyć będziecie! (Księga Amosa. 5:4; BG)

W zborach denominacyjnych coraz częściej szerzą się tak zwane „prawa moralne”, więc wypada się nad nimi pochylić. Kto je tworzy? Propagują je najczęściej liderzy zborów, czy denominacji, już nawet biskupi; bądź bracia którzy mylą talent krasomówczy z darem nauczania od Pana. Pisałem już na ten temat wiele razy, lecz z reguły nie mogłem znaleźć słów, a słowa nie składały się w myśli.  Zobacz cały artykuł

Został mi także dany pręt mierniczy, podobny do laski; a anioł stanął, mówiąc: Podnieś się i zmierz Świątynię Boga, ołtarz i tych, co składają w niej hołd. A dziedziniec, który jest na zewnątrz Świątyni - wyrzuć poza oraz go nie mierz, bo został dany poganom (narodom spoza Israela); więc będą poniewierać (także: deptać, nawiedzać) święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące  Zobacz cały artykuł

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne; wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. (1 Koryntian 10,23; NBG).

Jaka jest różnica pomiędzy Starym, a Nowym Testamentem? Na tak postawione pytanie, większość z braci z pewnością się obruszy. Po co o tym pisać? – zapytają, my to dokładnie wiemy! Ale gdy przyjdzie do szczegółów, okaże się, że nie bardzo; że wszystko jest rozmazane i płynne, i tak do końca nie wiadomo, dlaczego umarł Jezus.  Zobacz cały artykuł

Przypowieść i przenośnię... O tym właśnie, chciałbym napisać. Aby czytając Pismo, dostrzegać jedno i drugie. A skoro Izraelitom wszystko zdarzyło się dla wzoru oraz naszego napomnienia - najpierw sięgnijmy do Mojżesza. W książce „Poza murami Babilonu” porównywałem drogę Izraelitów z Egiptu do Kanaanu, do drogi ucznia Pana Jezusa ze świata do odpocznienia.  Zobacz cały artykuł

Wiemy, że całe stworzenie wspólnie wzdycha i razem cierpi bóle porodowe aż do teraz. (Rzymian 8,22; NBG). Czyli nie tylko ludzie, ale i aniołowie Boga - porażeni bezmiarem odstępstwa, i oczywiście... zwierzęta. I o nich chciałbym napisać. Jest takie powiedzenie: Ten, kto nie kocha zwierząt – nie może kochać i ludzi. Gdyż miłość, ta pochodząca od Boga, rozlewa się w człowieku na ogół stworzenia Pana. Z nich pochodzą najwięksi przyjaciele i one też bywają nauczycielami. Zaprawdę, zapytaj zwierząt, a cię nauczą i opowie ci ptactwo nieba. Albo przemów do ziemi, a ci wskaże i objaśnią ci ryby morza. Kto by w tym wszystkim nie poznał, że stworzyła to ręka WIEKUISTEGO (Ijob 12,7-9; NBG).  Zobacz cały artykuł

A Jezus gdy to usłyszał, mówi im: Nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do skruchy sprawiedliwych, ale grzesznych. (Marek 2,17; NBG) Od lat kupuję Kalendarz Chrześcijański „Dobry zasiew” i czytam, co tam zostało napisane. Raz jest dobrze, raz niewłaściwie, raz chwiejnie, więc przełykam różne pigułki. W dzisiejszym dniu przytoczono powyższy werset oraz go rozwinięto i nad tym rozwinięciem chciałbym się teraz zatrzymać. Nie lubię krytykować współbraci, wzdragam się przed jakąkolwiek oceną, bowiem wyznaję prawdę, że wszystko pochodzi z łaski Pana. Lecz co zrobić, kiedy drepcze się po manowcach? Czy milczeć? Kiedy słabowidzący prowadzi słabowidzących, może już w dół nie wpadną, lecz ich droga z pewnością będzie kręta. Napisano: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi - otrzymuje; a kto szuka - znajduje; a temu, który kołacze - będzie otworzone (Mateusz 7,7; NBG).  Zobacz cały artykuł

Coraz częściej patrzymy ku niebiosom, gdyż przyjście Pana jest bliskie. Wydarzenia nadchodzą już nie szybko, ale można powiedzieć - lawinowo. Na dniach dojdzie do pojednania Kościoła Rzymsko-Katolickiego z Prawosławiem (o czym piszą szeroko w Internecie), lecz uwagę przykuwa inny fakt – nasilająca się dążność Żydów do odbudowy Świątyni Jerozolimskiej. Jak podała TVN 24.pl, to kwestia najbliższego czasu.  Zobacz cały artykuł

Bądźcie jako dzieci posłuszeństwa; nie dostosowując się do wcześniejszych waszych pragnień w niewiedzy. Ale w zgodzie ze Świętym, który was powołał - także sami bądźcie świętymi w każdym sposobie życia. Ponieważ jest napisane: Bądźcie świętymi, bo ja jestem Święty. (1 Piotra 1,14-15; NBG). Minął świąteczny gwar i huk rakiet, pies mi się uspokoił, więc nastała chwila refleksji. Bądźcie świętymi w każdym sposobie życia. Co to znaczy? Przypomnę jeszcze raz, że święty – to znaczy oddzielony i czysty, zarówno w hebrajskim, jak i w grece. Oddzielony – zapytacie: Od czego? Ano, od świata, od świata! Od jego wierzeń i pragnień, od jego świąt i wartości. Nie miłujcie tego porządku świata, ani rzeczy w tym porządku. Jeśli ktoś miłuje ten porządek, nie ma w nim miłości Ojca. Ponieważ wszystko w tym porządku - pożądanie ciała wewnętrznego (także: cielesnej natury), pożądanie oczu oraz chełpliwość życia - nie jest z Ojca, ale jest ze świata. Lecz ten porządek i jego pożądanie przemija, ale kto czyni wolę Boga, pozostaje na wieczność (1 Jana 2,15-17; NBG). Czysty - spytacie, w jaki sposób? Wyłącznie przez Słowo Boga oraz krew Pana Jezusa.  Zobacz cały artykuł

W 1 Liście Jana zostało napisane: On jest tym, który przyszedł z powodu wody i krwi - Jezus Chrystus; nie tylko pośród wody, ale pośród wody i we krwi. A Duch jest Tym, co świadczy, ponieważ Duch jest prawdą. Gdyż trzej są Ci, którzy świadczą w Niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty; a Ci trzej są jednym (także: tym samym). Także trzej są, co świadczą na ziemi: Duch, woda oraz przelana krew; a ci trzej są ku jednemu (5,6-8; NBG). Jezus Chrystus przyszedł z powodu wody i krwi… Tą Wodą, którą piszę z dużej litery, jest głoszone, albo spisane Słowo Boga. To Słowo, które osądzi wielu. I dlatego uczniowie Pana twardo trzymają się Biblii – Skrzyni Prawdy i mówią o prowadzeniu Ducha. Bo skoro powiedziano: Nie może być; ale niech Bóg pozostanie prawdomówny, a każdy człowiek kłamca, tak jak jest napisane: Obyś został uznany za sprawiedliwego w twoich słowach, a zwyciężysz w czasie twojego sądu (Rzymian 3,4; NBG), to wydaje się oczywiste, że Bóg, sam Bóg zadbał o to, by na świecie istniała Skrzynia Prawdy. Choć wielu pragnie ją zafałszować i to kłamstwo podawać za prawdę. Zobacz cały artykuł

Odsłoń moje oczy, bym ujrzał cuda w Twojej nauce. (Psalm 119,18; NBG). Z wielkim uporem, staram się wyjaśniać podstawowe pojęcia, względnie znaczenie pewnych słów. Bowiem często mówimy o czymś, o czym mamy blade pojęcie; albo dokładnie nie wiemy, co się kryje pod danym słowem. Wpadła mi w ręce książka, nosząca tytuł „Sprawiedliwość Boga”, w której autor, podpierając się licznymi cytatami (KJV), dowodzi, że jesteśmy sprawiedliwymi przed Bogiem. Rozwija to w 10 rozdziałach, a w 11-tym, zaczyna snuć dywagacje w kwestii grzeszności uczniów Pana i daje dobre rady, jak sobie radzić z grzechem. Można więc również pisać książki na tematy zakryte przed autorem. Zobacz cały artykuł

Zaprawdę, mówię wam: Jeśli nie będziecie zawróceni i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. (Mateusz 18,3; NBG) Wielu ludzi mówi o bogu, ale Boga wcale nie znają; zatem czy jest to Bóg prawdziwy; Bóg Abrahama, Izaaka i Jakóba? I wielu mówi o Jezusie, ale Jezusa też nie znają; zatem czy jest to Jezus Pisma? Zobacz cały artykuł

Skrucha, skrucha przed Bogiem – podstawa nawrócenia oraz powód, który poprzedza każdą łaskę. Jak to jest z ową skruchą? Czy człowiek nawrócony do Boga został skruszony do końca? Otóż, nie. Skrucha to niewątpliwie proces tworzenia nowego człowieka, od powrotu do Boga – po wejście do odpocznienia. Często ubolewamy nad faktem, że wielu braci i sióstr tuła się „po pustyni”, miotana wichrami różnych nauk. Ubolewamy także nad tym, że tak niewielu z nich przechodzi „duchowy Jordan” i wchodzi do „duchowego Kanaanu”, a więc do sfery odpocznienia. Bo dopiero przy drugim rozstąpieniu się Wody – symbolu Słowa, Prawda wyzwala z grzechu. Choć powszechne jest przekonanie, że wyzwolenie od grzechu nie następuje na tym świecie. Jakie są tego przyczyny? – pytamy Pana i siebie. Skrucha! Czy raczej… Brak skruchy. Nie uznawanie bankructwa człowieka nawet w prawach tworzonych przez nas samych. Zobacz cały artykuł

Ani jeden nie jest sprawiedliwy, nie jest rozumiejącym, nie jest szukającym Boga. (Rzymian 3,10-12; NBG) Nowa Biblia Gdańska zeszła już z maszyn drukarskich i po oprawie natychmiast będzie dostępna. Pewnie pojawią się też pytania na temat tłumaczenia. Wszystkim więc adwersarzom powtórzę jeszcze raz: Łatwo się zadaje pytania, ale trudniej i żmudniej udzielać odpowiedzi. W szczególnym przypadku Biblii mogą one być wielce złożone. Zresztą, czy ktoś przyjmie zawartą w nich argumentację? Jedynym Nauczycielem jest Pan i to On przekonuje przez Ducha do tego, czy też innego zdania. Człowiek ma funkcję wyłącznie pomocniczą. W „Dzienniczku Ucznia” staram się więc, wiele wyjaśniać i prostować pokrętne ścieżki. Nadto, tak mówiąc szczerze, denerwują mnie „konsumpcyjne”, krótkie i agresywne pytania. Chcesz na nie znać odpowiedź – szukaj, kołataj, pukaj; pytaj Pana. To się podoba Bogu. Zobacz cały artykuł

A w ostatnich dniach zdarzy się, mówi Bóg, że wyleję z mojego Ducha na wszelkie ciało wewnętrzne, zatem wasi synowie i wasze córki będą prorokować, wasi młodzieńcy ujrzą wizje, a wasi starsi śnić będą snami. (Dokonania apostołów 3,17; NBG) Oto właśnie ostatnie dni! W tych dniach pojawią się zatem proroctwa, wizje, a starsi śnić będą snami. Sny… Z tymi snami jest jednak śliska sprawa. Bowiem bracia i siostry mogą mieć sny od Pana, z samych siebie oraz sny demoniczne. Zatem należy je badać, czy aby są od Boga Zobacz cały artykuł

Rozdział 18 -   Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. (1 Jan. 3:8; Biblia Warszawska)

Ten werset, w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, szczególnie mi leżał na sercu. Przede wszystkim jako młodemu uczniowi Pana, ale i później, aż do dokonania przekładu Nowej Biblii Gdańskiej. Bo, jakże to tak! Wiedziałem, że otrzymałem od Boga Wiarę; czytałem, że mi przebaczono; a tu naraz, niemalże prosto z mostu, że jestem, jak napisano, z diabła! Wtedy jeszcze uważałem, że grzeszę, a dokładniej, wciągnęli mnie w te grzechy zborownicy. Kiedy czytałem Biblię, a czytałem ją niemal codziennie, pamiętałem na której stronie znajduje się ten werset i tą kartkę opuszczałem bez czytania.

Abym tego w ogóle nie widział! No i, ma się rozumieć, walczyłem z przeróżnymi, ubzduranymi grzechami. Następny szok przeżyłem, kiedy sięgnąłem do manuskryptów, z których wynikało, że diabła w ogóle nie ma! To pojęcie to wymysł ludzki. Jest oczywiście szatan, gr. satan/ satanas (co znaczy: przeciwnik Boga) i demony, ale diabła po prostu nie ma. Skąd się więc wziął? Ano, z gmatwania Biblii.

Aby bliżej określić szatana, Pismo podaje jego podstawową cechę – gr. diabolos (co znaczy: ten oszczerczy, oczerniający, niesłusznie obmawiający, oskarżający). Jest to przymiotnik – nie rzeczownik. Kiedy tak popatrzymy na sprawę, otwiera się inny obraz, który – co wiem z własnego doświadczenia – jest zgodny z rzeczywistością. W Nowej Biblii Gdańskiej ten werset brzmi następująco: Kto powoduje grzech (także: czyni grzech) - jest z tego oszczerczego, gdyż ten oszczerczy od początku grzeszy. A Syn Boga po to został objawiony, aby zniszczyć uczynki tego oszczerczego. A to olbrzymia różnica. Zobacz cały artykuł

Zaś Prawo Mojżesza weszło bokiem… (Rzymian 5,20; NBG) Jak to bokiem? Dlaczego bokiem? Tak tłumacząc, „obrażam” judaistów, a rabini gotowi podnieść wielki wrzask. Nadto poważna grupa pastorów oraz rabini mesjanistyczni (stworzono takie pojęcie!). Z tego się trzeba wytłumaczyć! Proszę bardzo. Tym bardziej, że powroty do Prawa Przykazań (Mojżesza) zamiast maleć – stają się wręcz nagminne. W gronie ortodoksyjnych Żydów, tych według cielesnej natury, nie należy używać zwrotu – Stare Przymierze z Izraelem. Bo zaraz ktoś się obruszy i zapyta: Dlaczego – stare? Ponieważ jest i nowe – Nowe Przymierze z Izraelem. Jednak z różnych powodów się tego nie przyjmuje i kwita. No to wpierw porozmawiajmy o Tanach. Tym bardziej, że i Żydzi mają świadomość końca obecnego porządku rzeczy. Zatem zapytam oponentów: - Czy było wolą Boga byśmy znali co jest dobre, a co złe i w myśl tego postępowali? Zobacz cały artykuł

Miłość niech stanie się nieobłudna. Brzydźcie się złem, a łączcie się ze szlachetnym. Jedni do drugich przywiązani braterską miłością, jedni drugich uprzedzający szacunkiem. (List do Rzymian 12, 8-12; NBG) W pewnym zborze byłem świadkiem zatargu. Na czele stanęła jedna z sióstr. Rozjuszona i rozogniona, rzucała oskarżenia pod adresem swojego brata w Chrystusie. Formalnie miała rację; ale nie o to chodzi. Lecz o tak zwany stan ducha. Zaś ten wydawał się opłakany. Chcąc załagodzić sytuację, wtrąciłem się następującymi słowami: Droga siostro! Spokojnie, nie tak ostro, to mimo wszystko nasz brat. Niech sobie siostra wyobrazi, że w tej chwili jest pochwycenie. Zostajemy przeniesieni do niebios, a tam, ten brat podchodzi zaraz do siostry oraz wyciąga rękę. Co by mu siostra powiedziała? Jak to co? – odparła rozsierdzona – Przepraszam, nie znam anioła! Zobacz cały artykuł

Nie wiecie, że mało znaczący kwas całe ciasto zakwasza? (1 do Koryntian 5, 6; NBG) Na rynku ukazała się Nowa Biblia Gdańska, mp3 (audio), wydawnictwa Christ Media. Och! Cóż to za wydanie! Zarówno szata graficzna, muzyka, jak i nagrania są najwyższej próby. Miło się tego słucha. Ale… Że też zawsze musi być jakieś ale… Wydawnictwo, bez uzgodnienia z nami, dość beztrosko, zmieniło hebrajskie brzmienie imion na spolszczone (zamiast Chawy mamy znów Ewę; zamiast Jezusa, syna Nuna, znowu nieszczęsnego Jozuego, itd.) Trudno mi wszystko sprawdzać, ale zauważyłem, że na przykład w Łukaszu 9,23 zmieniono – usunąć swój krzyż - na podnieść (zgodnie z doktryną wielu, denominacyjnych kościołów); choć w Marku 10,21 zostawiono. Prosiłem, aby to poprawiono, np. przez karteczkę erraty. Lecz rozmowy były nerwowe, zaś erratę wydrukowano jedynie na ich stronie internetowej Zobacz cały artykuł

W Izraelu coraz więcej Żydów słucha o PANU JEZUSIE.Ale pośród ortodoksyjnych jest jeszcze jakiś opór. Sytuacja zaczyna więc przypominać tą, z okresu pierwszego przyjścia PANA. Po okolo 1600 latach został odrodzony również Sanhedryn, którego przedstawiciele sądzili PANA JEZUSA CHRYSTUSA. Widać, jak z woli BOGA odbudowywany jest obraz Izraela sprzed 2000 lat. Trzeba do tego dodać informację, że centralnym żądaniem Palestyńczyków stała się Jerozolima, a w szczególności wzgórze świątynne a ,wówczas w świetle Słów PANA, miedzy innymi z Księgi Zachariasza, widać, że nasz OBLUBIENIEC nadchodzi. Zobacz cały artykuł

Lecz zachęcamy was, bracia, napominajcie tych, co nie znają Praw, pocieszajcie trwożliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi względem wszystkich.15 Uważajcie, aby ktoś komuś złem z powodu zła nie oddał, ale zawsze dążcie do szlachetnego, jedni względem drugich oraz względem wszystkich (Pierwszy list do Tesaloniczan 5, 14-15) Przychodzą czasem e-maile z pytaniami, na które trudno jest dać odpowiedź. Albowiem pytający niewiele pisze o sobie. O tym, czy właśnie został powołany przez Pana, czy też „przemierza pustynię” i jest miotany wichrami różnych nauk, czy doszedł już pod „duchowy Jordan”, bądź właśnie go przekroczył i wszedł do odpocznienia w Bogu. A od tego zależy odpowiedź. Apeluję więc, aby w Drodze, którą jest Jezus, od czasu do czasu się „rozejrzeć” czy raczej spojrzeć w głąb i określić swe miejsce za Panem. Co się już wie. a czego jeszcze nie, o co mam prosić Pana? O co powinienem zabiegać? Próbować też samodzielnie dotrzeć do zadawalającej odpowiedzi; oczywiście przy współdziałaniu Ducha. Słowem – uporządkować swój stan. Ponieważ bywają pytania, na które wielokrotnie starałem się odpowiedzieć, a nie chciałbym się wciąż powtarzać. Dzisiaj, w dobie komputerów i wyszukiwarek słów (Także z Nowej Biblii Gdańskiej), nie powinno być z tym problemów. Wystarczy wpisać kluczowe słowo, które jak raz rozważamy (np. grzech), a zaraz otrzymamy zestaw wersetów na ten temat.| Dalszy ciąg to rozważanie i modlitwa. Zobacz cały artykuł

Z odpowiedzią na pytanie: Kto należy do twojej rodziny?, człowiek nie będzie miał trudności. Jednym tchem wymieni ojca, matkę, dzieci, a nadto wujków, ciotki, kuzynów, bliższych i dalszych krewnych. Słowem, swych bliskich względem ciała, albo dokładniej - krwi. To moja rodzina - odpowie. Bo istotnie - tak też stanowi prawo. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi biologicznie od drugiej (np. ojciec i córka). Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej (np. rodzeństwo i potomstwo rodzeństwa). Bliskość pokrewieństwa wyznacza się stopniami. Określa się je według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo -np. ojciec i córka to I stopień pokrewieństwa, brat i siostra -II, wnuk i dziadek - II, wujek i siostrzenica -III. Powinowatymi są natomiast krewni małżonka (np. siostra męża jest powinowatą żony). Choć Biblia niewielu wzrusza, to jednak prawo świeckie, a przy tym nazewnictwo ustalono na podstawie jej wskazań. Więzy krwi są sprawą zasadniczą. A skoro to uznajemy, nie od rzeczy będzie stwierdzenie, że cały rodzaj ludzki stanowi grupę krewnych pierwszego człowieka - Adama Zobacz cały artykuł

To wiedząc, że nasz dawny człowiek został razem ukrzyżowany, aby wewnętrzne ciało ( gr. sarks; także: cielesna natura) grzechu zostało rozłączone, tak, abyśmy już nie byli sługami grzechu. List do Rzymian 6;6 Kiedy dochodzi do nowego przekładu Biblii; gdy Bóg dopuszcza do takiej pracy( dając chcenie i wykonanie), tłumacz korzysta z wcześniejszych przekładów (tego, co już innym zostało objawione), lecz podlega też prowadzeniu Ducha w sprawach zupełnie nowych. Gdyby takich rzeczy nie było (pomijając uwspółcześnienie języka) - nowy przekład byłby niepotrzebny . Dla Nowej Biblii Gdańskiej, poza oryginałami tekstu, takim materiałem była Biblia Gdańska, a w przypadku Starego Testamentu - także hebrajsko- polskie tłumaczenie Izaaka Cylkowa i Septuaginta. (Gdyż Cylkow, jak każdy hierarcha, naginał znaczenie słów do głoszonej doktryny judaizmu, zarzucając Septuagincie "zbyt chrześcijański charakter"). Co zatem, w Nowym Testamencie jest "nowe". O, takich miejsc jest wiele. Stąd rozdrażnienie czytelników, przywiązanych do starych pojęć, zapatrzonych w inne przekłady, bądź zasłuchanych w doktryny. Podam przykłady. Greckie słówko ekklesia nie jest tłumaczone jako kościół, z uwagi na etymologię tego słowa(słowacki kostol to znaczy - cmentarz); a jako zgromadzenie wybranych/wywołanych, co pisze w każdym słowniku. Uczeń Pana nie jest usprawiedliwionym w Jezusie (gdyż nie byłoby wiadomo, o co dokładnie chodzi); a uznanym za sprawiedliwego, co już jest jednoznaczne. W przypadku własnego krzyża, podkreślono konieczność jego odrzucenia, a chlubienia się wyłącznie z krzyża Jezusa; itd. Zobacz cały artykuł

Komuna była fe - nie przeczę; wstrętne były też inne systemy... Lecz to, co się teraz dzieje, przechodzi ludzkie wyobrażenie. Od rana-aż do zmroku, przytłacza nas tragedia za tragedią . Niby nic się nie dzieje, ale...Siedzi się w swym mieszkaniu i drży, bo osacza nas ustawowe złodziejstwo, klęski i przeogromna nachalność. Niebawem zaczną wchodzić do łóżek. A przecież to początek ucisku. Mówiąc o czasach końca, trudno pominąć pochwycenie. Bowiem ono rozdzieli dwa etapy: zakończenie okresu łaski, oraz wielkiego ucisku i kary. Gdy mówimy o pochwyceniu, rzadko padają pytania: Jak się do niego przygotować? Co zrobić? Jak ochronić się przed Wielkim Uciskiem? Zwartym chórem ludziska pytają: A kiedy ono nastąpi? Podaj datę! Jeszcze mamy wiele spraw do załatwienia! Nikt nie chce odłożyć błahostek i zająć się najważniejszym. Mimo tego trzeba uprzedzać. Uprzedzać, tłumaczyć i pocieszać. Mówić o tych, co już zasnęli (zmarli w starym ciele), jak i o tych, co trwają na ziemi, choć nieustannie nękani. Bo jeśli wierzymy, że Jezus umarł i powstał; tak też tych, co zasnęli dla Jezusa, Bóg przyprowadzi razem z nim. 15 Mówimy wam to przez Słowo Pana, że my, żyjący, którzy będziemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie prześcigniemy tych, co zasnęli. 16 Ponieważ sam Pan na wołanie, na głos archanioła oraz na trąbę Boga zstąpi z Nieba i najpierw wstaną ci, którzy śpią w Chrystusie.17 Potem my, żyjący, którzy nadal będą przy życiu, równocześnie, razem z nimi zostaniemy pochwyceni na chmury, ku powietrzu, na spotkanie Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. 18 Dlatego pocieszajcie jedni drugich przez te słowa. (Pierwszy list do Tesaloniczan 4, 14-18) Zobacz cały artykuł

Multimedia

Poniżej znajdują się wyjątkowe dzieła oraz fascynujący film, które z sercem stworzyło Śląskie Towarzystwo Biblijne. Te produkcje przenoszą nas w pasjonującą podróż przez duchowość, poszukiwanie prawdy oraz głębsze zrozumienie treści biblijnych. Bez względu na to, czy nurtują nas pytania o istnienie Boga, czy też pragniemy zgłębić znaczenie prawdy czy treść Biblii, te dzieła i film nie tylko dostarczają inspiracji, ale także doprowadzają do lepszego zrozumienia Pisma Świętego.

Dzieje Grzechu
Dzieje Grzechu

Rozmyślaniom o Bogu, towarzyszą niekiedy wątpliwości. Jest On, czy też Go nie ma? Niczym faryzeusze żądamy znaku z niebios; albo za apostołem Filipem, prosimy: Panie, pokaż nam Ojca

Poza muram babilonu
Poza muram babilonu

Prawda - jakie to mocne, ale i wiotkie słowo. Używamy go niemal codziennie, odmieniając we wszystkich przypadkach. Stwierdzamy, poświadczamy, przysięgamy; często nie zdając sobie sprawy, że mamy do czynienia z prawdą wycinkową, która należy do nas osobiście.

Nowa Biblia Gdańska
Nowa Biblia Gdańska

Stary Testament został opracowany na bazie hebrajsko-polskiego przekładu Tanach, greckiego tekstu Septuaginty i Biblii Gdańskiej. Natomiast Nowy Testament tłumaczony był ze zbioru greckich manuskryptów, które znane są jako "Textus Receptus".

Grafik
Film Izrael

Film "Izrael" to dzieło przygotowane przez Śląskie Towarzystwo Biblijne, które zachwyca swoją głębią i emocjonalnym przekazem. To poruszająca opowieść, która ukazuje istotne momenty historii biblijnej i wyjątkową rolę Jezusa w zbawieniu ludzkości.

Napisz do nas!

Adres:

Śląskie Towarzystwo Biblijne

[email protected]